Сарадници

др Даница Поповић
др Војислав Г. Павловић
др Љубинко Раденковић
др Душан Т. Батаковић
др Љиљана Н. Стошић
др Биљана Сикимић
др Сања Пилиповић

виши научни сарадник
Библиографија
sanjapil@gmail.com

др Владимир П. Петровић

виши научни сарадник
Библиографија
vladimir.petrovic@bi.sanu.ac.rs

др Валентина Живковић
др Љубодраг П. Ристић

виши научни сарадник
Библиографија
ljubodrag.ristic@bi.sanu.ac.rs

др Анемари Сореску-Маринковић

виши научни сарадник
Библиографија
annemarie.sorescu@bi.sanu.ac.rs

др Марија Илић

виши научни сарадник
Библиографија
marija.mandic@bi.sanu.ac.rs

др Сања Лазаревић Радак

виши научни сарадник
Библиографија
sanja.radak@bi.sanu.ac.rs

др Светлана Ћирковић

виши научни сарадник
Библиографија
svetlana.cirkovic@bi.sanu.ac.rs

др Борис Милосављевић

виши научни сарадник
Библиографија
borismiloss@gmail.com

др Александра Ђурић Миловановић

виши научни сарадник
Библиографија
saskadjuric@yahoo.com

др Драган Бакић
др Драгана Грбић

научни сарадник
Библиографија
ddgrbic@gmail.com

др Драгана Филиповић
др Мирослав Марић

научни сарадник
Библиографија
mmaric@f.bg.ac.rs

др Мирјана Мирић
др Марка Томић-Ђурић
др Владимир В. Михајловић
ма Огњен Крешић

истраживач сарадник
Библиографија
okresic@gmail.com

ма Душан Фундић

истраживач сарадник
dusanfundic@gmail.com

ма Јована Колунџија

истраживач сарадник
jovanakolundzija85.jk@gmail.com

Ма Ања Николић

Истраживач сарадник
anja.nikolic@bi.sanu.ac.rs


ма Драгана Ђурић

Истраживач сарадник
Библиографија


ма Марија Васиљевић

Истраживач сарадник
marija.vasiljevic@bi.sanu.ac.rs

Ма Кристина Бијуклић

Истраживач приправник
kristina.bujuklic@bi.sanu.ac.rs

Ма Милена Давидовић

истраживач приправник
milena.davidovic@bi.sanu.ac.rs

Ма Растко Ломпар

Истраживач приправник
rastko.lompar@bi.sanu.ac.rs

Ма Константин Драгаш

истраживач приправник
konstantin.dragas@bi.sanu.ac.rs

Ма Дуња Радојевић

истраживач приправник
dunja.radojevic@bi.sanu.ac.rs

ма Милош Војиновић
истраживач приправник
vojinovic_m@yahoo.com