Сарадници

др Даница Поповић
др Љубинко Раденковић
др Душан Т. Батаковић
др Љиљана Н. Стошић
др Биљана Сикимић
др Милош Луковић
др Сања Пилиповић

виши научни сарадник
Библиографија
sanjapil@gmail.com

др Владимир П. Петровић

виши научни сарадник
Библиографија
vladimir.petrovic@bi.sanu.ac.rs

др Војислав Г. Павловић

виши научни сарадник
Библиографија
voja.pavlovic@bi.sanu.ac.rs

др Валентина Живковић
др Љубодраг П. Ристић

виши научни сарадник
Библиографија
ljubodrag.ristic@bi.sanu.ac.rs

др Милан Ст. Протић
др Сања Лазаревић Радак
др Марија Мандић
др Анемари Сореску-Маринковић

виши научни сарадник
Библиографија
annemarie.sorescu@bi.sanu.ac.rs

др Светлана Ћирковић
др Борис Милосављевић
др Драган Бакић
др Александра Ђурић Миловановић
др Драгана Грбић

научни сарадник
Библиографија
ddgrbic@gmail.com

др Драгана Филиповић
др Мирослав Марић

истраживач-сарадник
Библиографија
mmaric@f.bg.ac.rs

ма Вељко Станић

истраживач-сарадник
Библиографија
stanic.veljko@yahoo.com

ма Марка Томић-Ђурић

истраживач-сарадник
Библиографија
marka.tomic@gmail.com

др Владимир В. Михајловић

истраживач-сарадник
Библиографија    
v.mihajlovic@gmail.com

ма Љубица Ђурић

истраживач-сарадник
ljubica.djuric1@gmail.com

ма Огњен Крешић

истраживач-сарадник
Библиографија
okresic@gmail.com

ма Душан Фундић

истраживач приправник
dusanfundic@gmail.com

ма Јована Колунџија

истраживач-приправник
jovanakolundzija85.jk@gmail.com