Историјат института

Балканолошки Институт

Српска академија наука и уметности

Претходник данашњег Балканолошког института је Балкански институт, основан 1934. године у Београду као једини те врсте на Балкану. Институт је издавао часопис Revue internationale des études balkaniques, који је окупљао најугледније европске стручњаке за Балкан. Укинут је наредбом окупационих власти 1941. године.

Институт је обновљен тек 1969. године под именом Балканолошки институт, у саставу Српске академије наука и уметности. Окупио је групу угледних научника који су се бавили Балканом од праисторије до модерног доба, кроз археолошка, антрополошка, етнографска, историјска истраживања и студије културе, уметности, књижевности, језика, обичајног права итд. Тај мултидисциплинарни приступ остаје трајна научна оријентација Института.

Институт је на свим пољима развио међународну сарадњу са низом установа европских земаља, а до сада је организовао више десетина међународних скупова, издаје годишњак Balcanica и едицију Посебних издања из свих области балканолошких истраживања.

Више о историјату Института: