Заједничка издања Института са другим издавачима ван едиције Посебна издањa

 

Slobodan Dušanić

Selected Essays in Roman History and Epigraphy

Institute for Balkan Studies SASA & Zavod – the Sеrbian Textbook Company

Belgrade 2010

 

Slobodan Dušanić

Plato's Dialogues and Athenian Politics - a historian's view 

Institute for Balkan Studies SASA and Zavod – the Sеrbian Textbook Company

Belgrade 2011

 

Иван Јордовић

Стари Грци : портрет једног народа

Завод за уџбенике Београд  & Балканолошки институт САНУ

Београд  2011 

 

Dešanka Kovačević-Kojić

LA SERBIE ET LES PAYS SERBES

L’ÉCONOMIE URBAINE XIVe – XVe SIÈCLES

Institut des Études balkaniques & Maison serbe d’édition de livres scolaires

Belgrade 2012

 

The Christian Heritage of Kosovo and Metohija

The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People

Publ: Sebastian Press; Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade; The Episcopal Council of the Serbian Orthodox Church in North and South America; Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade; BLAGO Fund; Serbica Americana; Interklima-grafika, Vrnjci

Los Angeles 2014Валентина Бабић

Фреске у цркви Светог Михаила у Стону  

Балканолошки институт САНУ & Епархија захумско-херцеговачка и приморска, Видослов издаваштво Требиње

Београд 2014Vladimir Petrović

Римска насеља и комуникације од Јадрана до Дунава (I – IV век) (Roman

Settlements and Communication Lines between the Adriatic and the Danube

(First to Fourth Centuries),

Faculty of Philosophy, Niš – Institute for Balkan Studies of SASA

Niš – Belgrade 2015

 

Димитрије Ђорђевић

Историја модерне Србије 1800–1918.

Балканолошки институт САНУ & Завод за уџбенике Балканолошки институт САНУ

Београд 2016

 

Danica Popović, Marko Popović, Smilja Marjanović-Dušanić

Daily Life in Medieval Serbia 

Clio &  Institute for Balkan Studies SASA

Belgrade  2016

 

Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске &Балканолошки институт САНУ, Академија наука и уметности Београд

Бања Лука 2017Vladimir Ćorović 

The Relations between Serbia and Austria-Hungary in the 20th Century 

Archives of Yugoslavia & Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts & Hoover Institution, Stanford University, Stanford, California 

Belgrade 2018

 

Bishop Nikolaj Velimirović: Old Controversies in Historical and Theological Context

Editors: Dragan Bakić, Vladimir Cvetković

Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA

Los Angeles: St. Sebastian Press

2022