Институционална сарадња

На институционалном нивоу Балканолошки институт САНУ је потписао споразум о сарадњи са:

 • Institute of Balkan Studies and Centre for Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • Institut d’Etudes Sud-Est Européennes, Académie roumaine, Bucarest
 • Association internationale d’Etudes du Sud-Est Européen
 • Институт славяноведения Российской академии наук, Москва
 • Institute of Historical Research, Department of Neohellenic Research, Athens
 • Institute for Balkan Studies, Thessaloniki
 • Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace, Hebrew University of Jerusalem
 • Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche, Roma
 • Институт за етнологију и антропологију „Миклухо Маклај“, Руска академија наука и уметности
 • University of Oslo, Department of literature, Area Studies and European Languages
 • Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Science, Budapest
 • Institut Ausonius, Université Bordeaux-Montaigne
 • Academia de Științe din România, Cluj-Napoca
 • Istorijski institut Crne Gore, Podgorica
 • Народни Музеје Кикинда
 • Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
 • Ecole française d’Athènes
 • Филозофски факултет у Новом Саду
 • Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, France, Paris
 • Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und  literaturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Slawistik und Hungarologie