др Душан Фундић

научни сарадник

Контакт: dusan.fundic@bi.sanu.ac.rs   

Профили на научним мрежама:

Рођен је у Фочи 1987. године. Основне и мастер академске студије завршио је на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду, где је 2019. године одбранио и докторску дисертацију под насловом „Аустро-Угарска и обликовање Албаније (1896–1914)“. Од 2012. до 2014. године био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У току 2016. године као стипендиста ÖAW (Österreichischer Austauschdienst)  боравио је на Институту за историју источне Европе у Бечу. Од 2014. године је запослен у Балканолошком институту САНУ.

Област истраживања и истраживачке теме – спољна политика Аустроугарске, албанска и српска историја 19. и 20. века, студије национализма.

Пројекти:

2020–2022 „The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia (1934–1941)“, шифра и акроним: 6062708 – SerbRightWing. Пројекат финансира Science Fund of the Republic of Serbia within the Program for excellent projects of young researchers (PROMIS)/Фонд за науку Републике Србије: Промис програм, изводилац пројекта: Балканолошки институт САНУ. Ангажовање у својству истраживача.

2014–2019 „Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку“, ОИ 177011. Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, изводилац пројекта: Балканолошки институт САНУ. Ангажовање у својству истраживача. 

2012–2014 „Европа и Срби (1804-1918): подстицаји и искушења европске Модерне“, ОИ 177031. Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, изводилац пројекта: Историјски институт Београд. Ангажовање у својству истраживача–стипендисте.

Библиографија

Монографије

 • Фундић, Д. Аустроугарска и настанак Албаније (1896–1914). Београд: Балканолошки институт, Клио, 2021.

Чланци и прикази

 • Fundić, D. „Thanos Veremis“. In  A Modern History of the Balkans. Nationalism and Identity in Southeast Europe. London & New York: I. B. Tauris, 2017, xi + 226 p. Balcanica LI (2020), 309–311.

 • Fundić, D. 2019. “The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914–1918”. In Serbia and Italy in the Great War, ed. Vojislav G. Pavlović, 185–199. Belgrade: Institute for Balkan Studies. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7896

 • Fundić, D. “The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918)”. Balcanica XLIX (2018), 57–67. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6091

 • Fundić, D. “British-Serbian Relations from the 18 to the 21 Centuries“, ed. by Slobodan G. Markovich, Belgrade: Faculty of Political Sciences and Zepter Book World, 2018, 521 p. Balcanica XLIX (2018), 265–268.

 • Fundić, D. „The Oxford Handbook of the History of Nationalism“, ed. John Breuilly. Oxford: Oxford University Press, 2013, xli + 775 p., Balcanica XLVIII (2017), 374–376. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6102

 • Фундић, Д. „Балкан као европски културни простор“. Handbuch Balkan, Hrsg. Von Uwe Hinrichs, Thede Kahl und Petra Himstedt-Vaid, Viesbaden: Harrasovitz Verlag, 2014, 844 S., Књижевна историја  XLVIII 158 (2016), 335–338. 

 • Fundić, D. “The Serbs and the First World War 1914-1918.” Proceedings of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, June 13–15, 2014, ed. by Dragoljub R. Živojinović, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 476 p., Balcanica XLVII (2016), 364–369. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5645

 • Fundić, D. “The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People”. Editor-in-Chief Bishop Maxim (Vasiljević), Chief Contributing Editor Dušan T. Bataković.  Los Angeles 2015, 1007 p., Balcanica XLVII (2016), 345–347. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6095

 • Fundić, D. “Marvin Benjamin Fried, Austro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I”. London: Palgrave Macmillan, 2014, xviii + 294 p. & Jonathan E. Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009, xii + 275 p., Balcanica XLVII (2016), 375–379. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5706

 • Фундић, Д. 2015. „Михаило Петровић Алас“. У Европа и Срби. Историја идеја 1903 – 1914, ур. Милош Ковић, 487–499. Београд: Clio. 

 • Fundić, D. & M. Vasiljević. „Stefan Rohdewald, Götter der Nationen. Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien, und Makedonien bis 1944“, Cologne – Weimar –Vienna: Böhlau Verlag, 2014, 905 p., Balcanica XLVI (2015), 434–437. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6024

 • Fundić, D. “Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914–1918“, Berlin: Rowohlt, 2013. 924 p., Balcanica XLV (2014), 491–494. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5659?locale-attribute=en

 • Fundić, D. “Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg“, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2013, 331 p., Balcanica XLV (2014), 479–482. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5655

 • Фундић, Д. „Исмаил Кемал – преображај османског службеника у вођу албанског националног покрета“. Историјски часопис LXII (2013), 361–385. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6255

Конференције

 • Fundić, D. “Austro-Hungarian Imperial Project and its Rivals (1912–1914).” Presented at Political, Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe, 12th International Congress of South-East European Studies, Bucharest, 2–6 September 2019.

 • Fundić, D. “The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” (1915–1918)”. Presented at South East Europe and the Great War. History, Memory, Legacy, Belgrade, „AIESEE“ Conference, 7–8 December 2017.

 • Fundić, D. “Multiple Agencies of Albanian Muslim Communities in the Late Nineteenth Century”. Presented at Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations, Institute of History, Czech Academy of Sciences, Institute for Ethnology, Czech Academy of Sciences, Prague, 2–3 October 2017).

 • Фундић, Д. „Balcanica: изазови и искушења уређивања научног часописа на страном језику“. Представљено на Научна критика и стручне рецензије, Институт за новију историју Србије, Београд, 17. мај 2017.

 • Fundić, D. “The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914–1918”. Presented at Italy and Serbia in the First World War, Belgrade, Institute for Balkan Studies,  4 December 2015.