др Богдан Живковић

научни сарадник

Kонтакт: bogdan.zivkovic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама:

 

Богдан Живковић рођен је 1991. године у Бару, у Црној Гори. Дипломирао је историју на Филозофском факултету у Београду 2014. године, а 2015. године је на истом факултету завршио и мастер студије. Докторске студије из области историје Европе уписује 2016. године, као стипендиста на Филозофском факултету Универзитета Сапијенца у Риму (Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma). Децембра 2020. године одбранио је докторску дисертацију под насловом Yugoslavia and Eurocommunism. Yugoslavia and the Italian Communist Party in the Sixties and Seventies. Од јануара 2022. године запослен је на Балканолошком институту САНУ.

 

Области истраживања и истраживачке теме – историја југословенског социјализма, југословенско-италијански односи, историја Италије, Хладни рат, историја комунизма.

 

Пројекти:

2019 – Учесник истраживачког пројекта La proiezione internazionale dell’Italia dalla seconda guerra mondiale all’Atto Unico Europeo на Универзитету Сапијенца у Риму. Пројекат се одвија под вођством проф. др Луке Микелете (Luca Micheletta).

 

Библиографија

Чланци

 • Živković, B. “Inspiring Dissent: Yugoslavia and the Italian Communist Party during 1956”. Tokovi istorije 3 (2021), 171–198.

 • Živković, B. “In Quest of a New International Communist Alliance: The Yugoslav Mediation in the Renewal of Relations Between the Communist Parties of Italy and China (1977-1979)”. In Iconografie europee, eds. W. Montanari and S. Zakeri, 285–306. Roma : Edizioni Nuova Cultura, 2021.

 • Живковић, Б. „Од новог помирења до стратешког савеза: односи југословенских и италијанских комуниста од 1962. до Тољатијеве посете јануара 1964. године“. Историјски записи 3-4/2020 (2021), 121–146.

 • Живковић, Б. „Један италијански поглед на Југославију: о активности новинара листа Унита у Београду током шездесетих и седамдесетих“. Arhiv XXI 1/2 (2020), 206–237.

 • Živković, B. “Le questioni delle minoranze e del confine nei rapporti fra il PCI e la Jugoslavia, 1955-1975”. Quaderni XXXI (2020), 12–47.

Прикази

 • Живковић, Б. „Federico Tenca Montini. La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945–1954. Bologna: il Mulino, 2020, 320 p.“ Токови историје 2 (2021), 279–283.

 • Живковић, Б. „Patrick Karlsen. Vittorio Vidali. Vita di uno stalinista (1916–56). Bologna: il Mulino, 2019, 320 p.“ Токови историје 1 (2021), 342–346.

 • Живковић, Б. „Stefan Gužvica. Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia During the Great Purge (1936–1940). Tallinn: Tallinn University Press, 2020, 224 p.“ Токови историје 3 (2020), 296–300.

 • Bonifacio, A. i Živković, B. “Osimo dalla prospettiva italiana e da quella jugoslava: due nuovi contributi”. QUALESTORIA 1 (2019), 177–183.

 • Живковић, Б. „ Paul Preston. The Last Stalinist: The Life of Santiago Carrillo. London: HarperCollins, 2014, 448 p.“ Токови историје 1 (2017), 237–242.

Излагања на конференцијама

 • Живковић, Б. „Superare il 1948: il ruolo del conflitto nei rapporti tra la Jugoslavia e il PCI tra 1956 e 1964“. Међународна научна конференција Il conflitto sovietico-jugoslavo. Analisi delle ripercussioni a 70 anni dalla “scomunica di Tito”. Рим, Универзитет Сапијенца, јун 2018.

 • Живковић, Б. „Jugoslavia, PCI e la questione della minoranza italiana. Anni '50-'60“. Научна конференција Il mondo culturale in Istria, Fiume e Dalmazia dal 1700 al 1900. Il Novecento. Рим, Национално удружење Јулијске Крајине и Далмације (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), мај 2018.

 • Живковић, Б. „Tito and Togliatti’s Last Encounter – Forming of a Strategic Alliance“. Међународна научна конференција Laboratory of Yugoslav Political Innovation: The Origins, Synthesis and International Influences of Self-Management Socialism. Копер, Znanstveno raziskovalno središče Koper, мај 2018.

 • Живковић, Б. „Suppressed de-Stalinization: Yugoslavia, the Communist Party of Italy and the Hungarian Crisis of 1956“. Међународна научна конференција 8th Annual International Student Conference of the Cold War History Research Center at Corvinus University of Budapest. Будимпешта, Универзитети Корвинус и ЦЕУ, Европски институт Универзитета Колумбија, јун 2017.

 • Живковић, Б. „Yugoslavia and the Roots of Eurocommunism: Tito and Togliatti in 1956“. Докторандска радионица From Below and in Between. Narrating and Practicing the Cold War in South East Europe. Берлин, Универзитет Хумболт, јун 2017.