др Владимир П. Петровић

научни саветник

Kонтакт: vladimir.petrovic@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама: 

Др Владимир П. Петровић, научни саветник, стално је запослен у Балканолошком институту САНУ од јануара 2001. године. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету у Београду, а постдокторске студије завршио је на Универзитету Сорбона, Париз 4. У периоду од 2013. до 2016. године радио је и на Филозофском факултету у Нишу, на департману за историју, као професор на пет предмета из области археологије и историјске географије у оквиру основних и мастер студија. У два наврата 2016. и 2017. године био је и вишемесечни гостујући професор на Универзитету Бордо-Монтењ у Француској, а 2021. године изабран је за гостујућег професора на École des hautes études en sciences sociales (EHSS) у Паризу. Руководио је бројним међународним научнo-истраживачким пројектима, остварио је значајан менторски рад. Боравио је као стипендиста на студијским боравцима у Француској школи у Атини и Риму, у Римско-германској комисији у Франкфурту на Мајни, Ане Епиграфику, Паризу IV, Институту Озонијус у Бордоу, Археолошком институту у Будимпешти и Археолошком институту са музејем у Софији. Учествовао је на преко педесет научних конференција широм света у Чилеу, Бразилу, Грчкој, Португалији, Шпанији, Француској, Немачкој, Аустрији, Румунији, Бугарској, Северној Македонији, Швајцарској, Норвешкој, Турској, Великој Британији, Ирској и Србији. Објавио је четири монографије, од којих две у целини на француском језику, и значајан број научних радова у стручним часописима и у тематским зборницима. Говори, пише и чита француски и енглески језик, а служи се немачким језиком. Добро познаје класичне језике. Члан је Српског археолошког друштва, Европске асоцијације археолога и придружени члан (membre аssocié et rattaché) научног Института ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques UMR 8210) из Париза. Eвалуатор је научних пројеката – ЕU Horizon 2020 (Marie Skłodowska Curie) програма, као међународни експерт (2016–2020. године). Завршио је програм Дипломатске академије Министарства спољних послова Србије и Школу резервних официра Војске Србије у чину резервног потпоручника пешадије.

Области истраживања: друштвено-хуманистичке науке, област Археологија.

Истраживачке теме: римске комуникације, насеља и становништво на Балкану у предримској и римској епоси, романизација аутохтоног становништва Балкана (посебно Дарданаца и Келта), античка епиграфика и нумизматика, војна и административна организација и материјална култура римских провинција на Балкану.

Пројекти:

2018– Epigraphica Romana Института Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques UMR 8210, Париз (члaн прojeкaтa).

2018– Study and Interpretation of the Archeological Cultures on the Territories of Bulgaria and Ѕerbіа. Билатерални научни пројекат САНУ-БАН (руководилац/координатор пројекта).

2018– Нишка област у праисторији и раној историји, Одбор САНУ у Нишу (руководилац пројекта).

2017–2018 Археолошка исраживања античког Ниша (Naissus), Археолошки институт Београд, Балканолошки институт САНУ, Институт Озонијус (Institut Ausonius) Универзитет Бордо – Монтењ (Bordeaux Montaigne), (ко-руководилац пројекта).

2015–2019 Бaлкaнoлoшкe тeмe и Fontes, Одељење за историjскe нaукe СAНУ, (члан пројеката).

2014–2015 Lower Sava and Central Balkans: Land of Anchor, Land of Passage From Ist to Vth Century A.D., Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство иностраних послова Републике Француске, носиоци: Балканолошки институтаСАНУ и Институт Озонијус (Institut Ausonius), Бордо. (бр. 451-03-3455/2013- 09/16), (руководилац билатералног научног српско-француског пројекта).

2008– Археолошка истраживања локалитета и комуникација у Сврљишкој области из протоисторијског и рано историјског периода, међународни српско-француски пројекат археолошких истраживања. Носиоци: Балканолошки институт САНУ и Институт Озонијус (Institut Ausonius), Бордо, Француска, Финансира: Министарство културе и информисања Републике Србије, Опшина Сврљиг и Институт Озонијус, (руководилац).

2007– Fontes Epigraphici Religionis Celticae ANtiqvae (FERCAN), међународни научни пројекат, носилац: Österreichische Akademie der Wissenschaften, под управом проф. др Манфреда Хајнцмана, (члан).

Библиографија

Монографије

 • Petrović, V. P. 2019. Les voies et agglomérations romaines au cœur des Balkans - Le cas de la Serbie. Scripta Antiqua 120 - éditions de Bordeaux: l’Institut Ausonius. (ISBN 978-2356132482). http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/collections/scripta/antiqua?auteur=Vladimir+P.+Petrovi%C4%87

 • Petrović, V. P. 2015. Rimska naselja i komunikacije od Jadrana do Dunava (I – IV vek) [Roman Settlements and Communication Lines between the Adriatic and the Danube (First to Fourth Centuries)]. Niš: Faculty of Philosophy and Belgrade, Institute for Balkan Studies. ISBN 978-86-7379-399-3. 

 • Petrović, V. P., V. Filipović & S. Milivojević. 2012. La région de Svrljig en Serbie orientale – préhistoire, antiquité et moyen âge [Svrljiška oblast u praistoriji, antici i srednjem veku]. Belgrade: Institut des études balkaniques de l’Académie serbe des Sciences et des Arts & Svrljig: Centre Culturel de Svrljig. ISBN 978-86-7179-078-9. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5798

 • Petrović, V. P. 2007. Дарданија у римским итинерарима – градови и насеља [Dardanie dans les itinéraires romaines]. Belgrade: Institute for Balkan Studies of SASA – special editions 99. ISBN 978-86-7179-056-7. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3931

Поглавља у тематским зборницима

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. 2020. “The Cohors I Cretum between (Upper) Moesia and Dacia: New Epigraphic Testimonies from Timacum Maius and Lederata”, In Ad ripam fluminis Danuvi, eds. F. Mitthof, C. Cenati, L. Zerbini, 151–157 + plates. Wien: Holzhausen Verlag GmbH. (Tyche Supplementband 11). ISBN-ISSN 978-3-902976-93-2.

 • Petrović, V. P. 2019. “Some Considerations about the Roman Road Network in Central Balkan Provinces”. In Roman Roads New Evidence - New Perspectives, ed. Anne Kolb, 252–271. Berlin/Munich/Boston. ISBN 978-3-11-063833-2.

 • Petrović, V. P. 2018. “The Aquae Station on the Roman Danube Limes Road in Upper Moesia”, In Danubian Provinces of the Roman Empire, Open Archaeology, ed. M. Zmudziński, 386–393. Warsaw. ISSN 2300-6560 DOI: 10.1515/opar-2018-0025. The Aquae Station on the Roman Danube Limes Road in Upper Moesia (degruyter.com)

 • Petrović, V. P. 2018. “La Serbie au cœur de l’Empire romain, entre Orient et Occident: les nouvelles approches sur le caractère et l’importance de la ville de Naissus”. In La Dacie et l’Empire romain. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu, éds. M. Popescu, I. Achim and F. Matei-Popescu, 259–275. Bucareşti. ISBN 978-973-27-3035-5.

 • Petrović, V. P. 2018. “Les travaux des Romains aux Portes de Fer”. In Bibere, ridere, gaudere, studere, hoc est vivere - Hommages à Francis Tassaux, éds. A. Bouet et C. Petit-Aupert, 387–396. Bordeaux. ISBN 978-235613-215-4. 

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Бронзани сигнум из Тимакум Мајуса и његова култна атрибуција”. Етно-културолошки Зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области – Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области XXI (2017), 21–30. ISBN 978-86-84919-27-6.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. 2017. “Archaeological and Epigraphic Testimonies about the Celtic Presence in the Upper Timachus River Valley (East Moesia Superior)”. In Celtic religion in the Roman period: personal, local, and global, Celtic Studies Publications XX, ed. R. Haussler and T. King, 461–468. Aberystwyth. ISBN 978-1-891271-25-0.

 • Petrović, V. P. 2017. “La voie romaine Timacum Minus - Pautalia: les contacts entre la Mésie supérieure et la Thrace d’après les recherches archéologiques et les sources écrites”. In La route antique et médiévale : nouvelles approches, nouveaux outils, Scripta Antiqua 106, éd. S. Zanni, 133–144. Bordeaux. ISBN 978-2-35613-204-8.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Археолошка ископавања локалитета Тимакум Мајус, ископавања 2015. године”. Етно-културолошки Зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области – Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области XX (2015), 93–97. ISBN 978-86-907131-6-5.

 • Петровић, В. П. “Феликс Каниц и почеци археолошког рада у Србији”. Тематски зборник радова – Феликс Каниц на централном Балкану 150 година истраживања у Нишу (2015), 65–78. УДК 902.3(497.11):929 Каниц Ф.; ISBN 978-86-7379-386-3.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Нови резултати истраживања римских терми у Нишевцу – Timacum Maius-у и Прва кохорта Крићана – ископавања 2013. и 2014. године”. Етно-културолошки Зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области – Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области XIX (2015), 15–20. УДК 904(37):930.85(497.11); ISBN 978-86-907131-4-1.

 • Petrović, V. P. 2015. “The Cult of Jupiter Dolichenus in Moesia Superior: Mining aspects”. In Romanising Oriental gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, eds. A. Nikoloska & S. Müskens, 323–332. Skopje & Leiden. ISBN 978-608-203-154-5. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5797

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Сврљишки град: наслеђе које нестаје”. Зборник радова - Градитељско наслеђе у Србији (2014), 134–148. ISBN 978-86-81529-51-5; COBISS.SR-ID 205714956. 

 • Петровић, В. П., Филиповић В. & А. Булатовић. “Познонеолитски објекат са локалитета Timacum Maius код Сврљига, ископавања 2009. и 2013. године”. Етно-културолошки Зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области XVIII (2014), 69–74. УДК 904:930.85(497.11-11); ISBN 978-86-907131-3-4.

 • Petrović, V. P., V. Filipović & K. Luka. 2014. “The Roman Road Naissus – Timacum Maius – Timacum Minus – Conbustica – Ratiaria”. In Ratiaria Semper Floreat I (Ratiaria and its Territory. Researches), ed. R. Ivanov, 97–142. Sofia. ISSN 2367-4903.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Нови резултати истраживања локалитета Timacum Maius код Сврљига током 2012. године”. Етно-културолошки зборник XV (2013), 15–18. ISBN 978-86-907131-2-7. 

 • Petrović, V. P. 2013. “L'inscription dédiée au Mars Campester de Timacum Minus (Provincia Moesia Superior)”. In Keltische Götternamen Als Individuelle Option? Osnabrücker Forschungen zu Alterum und Antike-Rezeption, Band 19, ed. W. Spickermann, 265–270. Rahden/Westfalen. ISBN 978-3-89646-740-9. ISSN 1863-074X. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5799

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Нови резултати истраживања локалитета Timacum Maius код Сврљига током 2012. године”. Етно-културолошки зборник XV (2012), 15–18. ISBN 978-86-907131-2-7.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Историјат археолошких истраживања Сврљига и резултати нових археолошких истраживања на локалитету Timacum Maius”. Етно-културолошки зборник XV (2011), 81–87. ISBN 978-86-907131-2-7.

 • Petrović, V. P. 2011. “Les voies de communication en Mésie supérieure”. In L`homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Association Pierre Belon – Fondation Maison des Sciences et de l`Homme, éd. H. Antoniadis-Bibicou, 404–414. Paris. ISBN 978-2-910860-13-4.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Нова археолошка истраживања локалитетa Timacum Maius код Сврљига, трагови урбанизације и остаци главне комуникације”. Етно-културолошки зборник XIV (2010), 83–88. ISSN 0354-7485.

 • Petrović, V. P. 2010. “La présence des Celtes dans les Balkans centraux a l'époque préromaine”. In Celtic Religion across Space and Time, ed. J.A. Arenas Esteban, 258–265. Albacete. ISBN: 978-84-7788-589-4.

 • Петровић, В. П., Филиповић, В. & С. Миливојевић. “Нова археолошка истраживања на простору Сврљига и проблем убикације Timacum Maius-а”. Етно-културолошки зборник XIII (2009), 81–87. ISSN 0354-7485.

 • Petrović, V. P. 2008. “Les Divinités, la Toponymie et l’Onomastique Celte dans les inscriptions de la Mésie Supérieure”. In Divindades indígenas em análise, ed. J. d'Encarnação, 263–274. ISBN 978-989-95954-0-8.

Чланци и студије

 • Petrović, V. P. “Limes in Upper Moesia and Southwestern Dacia: The Considerations about the Major Communication Line”. Banatica 30/1, (2020), 323–331. (ISSN 1222-0612)

 • Петровић, В. П. & Г. Јеремић. “Грађевина са октогоном у Градском пољу, Ниш - извештај о археолошким истраживањима у 2016. години“. Стубови баштине: Гласник Завода за заштиту споменика културе Ниш  2, (2016), 84–86.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “The Bronze Signum from Timacum Maius and its Cultic Attribution”. Balcanica XLVII (2016), 25–34. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/1052

 • Petrović, V. P. “Différents Aspects des Voies de Communication Romaines dans les Portes de Fer”. Drobeta XXV (2016), 29–42.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “The First Cohort of Cretans, a Roman Military Unit at Timacum Maius”. Balcanica XLVI (2015), 33–39. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6098

 • Petrović, V. P. “Les bornes milliaires de la Mésie Supérieure: Contribution à l'ancienneté des voies et à l'interprétation des itinéraires romaines”. Ephemeris Napocensis 25, (2015), 177–184.

 • Petrović, V. P. & D. Grbić. “The Roman Roads between Upper Moesia and Thrace: Archaeological and Epigraphic evidence”. Journal of Ancient Topography XXIV (2015), 23–32. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6374

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Нова открића на локалитету Timacum Maius и прилози карактеру римског насеља”. Гласник Друштва конзерватора Србије 38, (2014), 61–62.

 • Petrović, V. P. “L’interprétation scientifique de Tabula Peutingeriana: Le cas de la route romaine Lissus−Naissus−Ratiaria”. Balkan Studies 48 (2014), 5–18. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5793

 • Petrović, V. P. & D. Grbić. “Ancient Remesiana: a New Milestone from the Times of Severus Alexander”. Journal of Ancient Topography XXIII (2014), 95–106. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6373

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Destruction of Archaeological and Cultural Heritage in the Area of Svrljig”. Археологија и природне науке 8, (2013), 47–52.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Epigraphic and Archaeological Evidence: Contributing to Identifying the Location and Character of Timacum Maius”. Balcanica XLIV (2013), 35–50. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4355

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Археолошка истраживања Сврљишке области – нова открића као прилог убикацији Timacum Maius-a”. Гласник Друштва конзерватора Србије 35, (2012), 75–77. 

 • Petrović, V. P. “Le passage des Celtes par la Dardanie antique d’après les sources écrites”. Classica et Christiana 7/2, (2012), 543–550.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović & Ch. Rummel. “First Geophysical Survey of the Roman Settlement at Niševac (Timacum Maius)”. Glasnik Srpskog arheološkog društva 26, (2012), 303–313.

 • Petrović, V. P. & S. Pilipović. “Deux monuments honorifique de Timacum Minus”. Živa Antika 61(1–2), (2012), 83–99.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Положај станице Timacum Maius на римском путу Lissus - Naissus - Ratiaria: нова археолошка истраживања”. Гласник Друштва конзерватора Србије 34, (2010), 63–67.

 • Петровић, В. П. “Сведочанство о приликама у доба касне антике на простору Ремесијане (The Testimony about the Late-Roman Conditions in Remesiana)”. Нишки зборник 18/19, (2010), 9–14.

 • Petrović, V. P. “Médiana – faubourg résidentiel de Naissus”. Classica et Christiana 5/2, (2010), 479–490.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “The Roman Station Timacum Maius (?): Evidence of Urbanization and Communications”. Balcanica XL (2009), 25–30. (YU ISSN 0350-7653). http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4296

 • Petrović, V. P. “Les documents écrits relatifs aux voies de communication en Mésie Supérieure”. Classica et Christiana 4/2, (2009), 137–171.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Locating the Timacum Maius Station on the Roman Road Lissus – Naissus – Ratiaria: New Archaeological Research”. Balcanica XXXIX (2008), 47–58. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4278 

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Newly-discovered Traces of the Roman Naissus–Ratiaria Road and the Problem of Locating Two Timacum Stations”. Balcanica XXXVIII (2008), 29–43. (YU ISSN 0350-7653). http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4256

 • Petrović, V. P. “The Roman Road Naissus–Lissus: The Shortest Connection between Rome and the Danubian Limes”. Archaeologia Bulgarica XII (2008), 31–40. 

 • Petrović, V. P. “Une nouvelle borne milliaire découverte sur la voie romaine Naissus–Lissus”. Starinar LVI (2006), 367–376.

 • Petrović, V. P. “Pre-Roman and Roman Dardania: Historical and Geographical Considerations”. Balcanica XXXVII (2007), 7–23. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4231

 • Petrović, V. P. “Римски пут Naissus – Lissus (Roman Road Naissus – Lissus)”. Leskovački zbornik XLVI (2006), 17–38.

 • Petrović, V. P. “Екскурси о римским старинама на подручју Ђердапа у делу Беле де Гонде (Essay about Roman Times in the Region of the Iron Gate in the Literary Work of Bela de Gonda)”. Balcanica XXXIV (2004), 71–95.

 • Petrović, V. P. “Sacerdos of Jupiter Dolichenus from an Inscription Recently Discovered in the Vicinity of Viminacium”. Starinar LIII (2004), 217–224.

 • Petrović, V. P. 2004. “Une inscription romaine tardive païenne de Remesiana (Province de Dacia Mediterranea)”. In Actes de la conference de la Fédération internationale des associations d'études classiques, 277–284. Athènes.

 • Petrović, V. P. “Uma inscrição romana tardia pagã de Remesiana (Província de Dácia Mediterrânea)”. Phoînix (2000), 346–359. 

Конференције

 • Petrović, V. P. “Roman Fluvial and Terrestrial Communication Network in the Area of the Iron Gates: Archaeological and Epigraphical Testimonies”. Roads and rivers 2: transformation of life along the communications from Roman times to middle ages, Institute for Archaeology, Zagreb, 30. 11. –1. 12. 2020.

 • Petrović, V. P. “Les différents rapports entre Dierna et Transdierna : Considérations archéologiques et épigraphiques”. Cercetarea unui oraș roman pierdut în apele Dunării: DIERNA (Orșova veche), Conference dedicated to Prof. Doina Benea, Museum of Banat in Timisoara, Timisoara, 27–28. 11. 2020.

 • Petrović, V. P. “Timacum Maius: Quelques considérations sur monnaies et circulation monétaire romaine”. First Bulgarian Numismatic Readings: History and Society in Numismatic Perspectives, University Saint Kliment Ohridski, Sofia, 10–12. 11. 2020.

 • Petrović, V. P. “Les travaux des Romains dans des Portes de Fer”. Limes Forum, Timisoara, 13–15. 12. 2019.

 • Petrović, V. P. “Ratiaria et son territoire”. Corpora en réseaux II - Epigraphica Romana, ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques, UMR 8210), Paris, 10–14. 6. 2019.

 • Petrović, V. P. & F. Tassaux. “Organizer of the Session 3 - Long Way to Travel”. 24th International Limes Congress, Belgrade-Viminacium: 37, 2–9. 9. 2018. ISBN 979-86-6439-039-2

 • Petrović, V. P. & M. Popescu. “De l’Adriatique aux Carpates : voies parallèles, chemins alternatifs, déviations routières”. 24th International Limes Congress, Belgrade-Viminacium: 38, 2–9. 9. 2018. ISBN 979-86-6439-039-2

 • Petrović, V. P. “The Fluvial Transport on Danube in Roman Times: Archaeological and Epigraphic Testimonies from the Iron Gates”. 5th Conference of the European Network of River Museums (ENoRM), Belgrade, 25–28. 9. 2018.

 • Petrović, V. P. “Le Port Trajan d’Aquae – les recherches archéologiques et épigraphiques”. Drobeta – Archaeology and History, Turnu Severin – Drobeta, 4–5. 10. 2018.

 • Petrović, V. P. “The Roman Vicinal Road Network between Moesia Superior and Thrace”. 3rd International Conference “Roman and Late Antique Thrace” (RaLATh). Komotini, 18–21. 10. 2018.

 • Petrović, V. P. “Some Considerations about the Double Sections on the Roman Roads in Moesia Superior and Dalmatia”. 44th edition of the International Symposium of Archaeology and History In Memoriam Constantini Daicoviciu, Baile Herculane, 28.2.–2.3.2018.

 • Petrović, V. P. “La voie romaine du limes danubien en Mésie Supérieure: La station Ad Scrofulas/Scrofulae”. Colloque International: Tiens bien la route! Routes, agglomérations et territoires antiques et médiévaux – Bordeaux, les 29–30. 11. 2017.

 • Petrović, V. P. “Les inscriptions commémoratives des Portes de fer”. Conférence Epigraphica Romana, ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques UMR 8210), Paris, 13. 10. 2017.

 • Petrović, V. P. “Some considerations about the Roman road network in central Balkan provinces”. Viae Romanae/Roman Roads: New evidence – new perspectives Universität Zürich, Historisches Seminar, Zürich, 31. 5.–3. 6. 2017. http://www.hist.uzh.ch/de/fachbereiche/altegeschichte/lehrstuehle/kolb.html 

 • Petrović, V. P. “Cohors I Cretum between Upper Moesia and Dacia”. 43nd edition of the International Symposium of Archaeology and History In Memoriam Constantini Daicoviciu, Ministry of Culture, Romania; Caraş-Severin County Council; Caransebes County Museum of Ethnography and Border Regiment, Caransebes, 21–24. 2. 2017.

 • Petrović, V. P. “Les bornes milliaires de la Mésie Supérieure: Contribution à la chronologie des voies et à l'interprétation des itinéraires romains”. Routes, fleuves et habitat groupé au cœur des Balkans Institut Ausonius - Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 25. 11. 2016. http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr/index.php/evenements/colloques-et-journees-d-etudes 

 • Petrović, V. P. “La voie romaine Timacum Minus – Pautalia: les contacts entre la Mésie Supérieure et la Thrace d'après les recherches archéologiques et les sources écrites”. La route antique et médiévale: nouvelles approches, nouveaux outils Institut Ausonius - Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 15. 11. 2016. http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr/images/pdf/PROGRAMME-ROUTE-ANTIQUE MEDIEVALE.pdf

 • Petrović, V. P. “The Infrastructural Development in the Timachus River Valley after the Roman Conquest”. 42nd edition of the International Symposium of Archaeology and History In Memoriam Constantini Daicoviciu, Ministry of Culture, Romania; Caraş-Severin County Council; Caransebes County Museum of Ethnography and Border Regiment, Băile Herculane, 9–12. 3. 2016.

 • Petrović, V. P. “The Cohors I Cretum between Naissus and Iron Gate Limes: New Epigraphic Testemonies from Timacum Maius”. 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces, session 11B: Urban Centers, Universität Wien - Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik and Università di Ferrara - Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane, Wien, 10–15 11. 2015.

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Timacum Maius: Roman Bricks as a Significant Historical Source”. Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application IV, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 21–23. 9. 2015. 

 • Petrović, V. P. “Différents Aspects des Voies de Communication Romaines dans les Portes de Fer”. International Symposium Drobeta – Archaeology and History (2nd edition), Iron Gates Region Museum, Drobeta/Turnu Severin, 29–30. 10. 2015. 

 • Petrović, V. P. “The various aspects of the Roman communications in the triangle Timacum Maius, Ratiaria, Pautalia: new epigraphic and archaeological testimonies”. 11th Congress of South-East European Studies held in Sofia (AISEE), Session: Prolegomena to the European integration of South-East Europe, Sofia, 31. 8.–4. 9. 2015.

 • Филиповић, В. & В. П. Петровић. “Уништавање архелошких локалитета у области Сврљига, О једном уникатном келтском налазу из Сврљига”. Српско археолошко друштво, XXXVII Скупштина и Годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, 83–84. Крагујевац, 9 –11. 10. 2014. COBISS.SR-ID 210308108. 

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Timacum Maius (Niševac): Roman baths, excavations 2012 and 2013”. Српско археолошко друштво, XXXVII Скупштина и Годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, 53.  Крагујевац, 9–11. 10. 2014. COBISS.SR-ID 210308108.

 • Булатовић, А., Филиповић, В. и В. П. Петровић. “Познонеолитски објекат са локалитета Timacum Maius код Сврљига, ископавања 2009. и 2013. годинe”. Српско археолошко друштво, XXXVII Скупштина и Годишњи скуп, Крагујевац Програм, извештаји и апстракти, 44–45. Крагујевац, 9.–11. 10. 2014. COBISS.SR-ID 210308108. 

 • Petrović, V. P. & V. Filipović. “Oral Paper and Poster: Epigraphic and Archaeological Testimonies about the Celtic Presence in the Upper Timachus Valley (East Moesia Superior)”. The 13th FERCAN Workshop, Programme and Abstract book, Lampeter, 17–19 10. 2014. http://viasacra.org.uk/programme-fercan/ 

 • Petrović, V. P. “Le réseau routier de la Mésie supérieure et ses relations avec la mer Noire et l’Egée”. Scientific Meeting: Les Balkans, entre Adriatique et mer Noire dans l’antiquité, Балканолошки институт САНУ – Institut Ausonius, Bordeaux, 2014.

 • Petrović, V. P. “Les bornes milliaires de la Mésie Supérieure: Contribution à l’ancienneté des voies et à l’interprétation des itinéraires romains”. Panel 17: Archaeology and Texts: Idyll or Ordeal?, 14e Congrès de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC), Livre des résumées, Université Bordeaux Montaigne – CNRS – Université de Bordeaux – FIEC – Ausonius, Bordeaux, 25–30 Août 2014, http://fiec2014.sciencesconf.org/?lang=en 

 • Petrović, V. P. “Timacum Maius: les contacts et les relations”. Middle Danube, Scientific Meeting : Lower Sava and Central Balkans: Land of Anchor, Land of Passage From Ist to V Century A.D., Балканолошки институт САНУ, Београд, 2014.

 • Petrović, V. P. “Централни Балкан у римским итинерарима”. Наука и савремени свет 3 – Научни скуп са међународним учешћем, Књига сажетака, 232–233. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 15–16. 11. 2013. (ISBN 978-86-7379-303-0). 

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Налази античких ингота на територији Сврљига”. Српско археолошко друштво, XXXVI Скупштина и Годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, 56–57. Нови Сад, 30. 5.–1. 6. 2013. ISBN 978-86-913229-4-6. 

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “О једном уникатном келтском налазу из Сврљига”. Српско археолошко друштво, XXXVI Скупштина и Годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, 47–48. Нови Сад, 30. 5.–1. 6. 2013.  ISBN 978-86-913229-4-6. 

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Сврљишки град: наслеђе које нестаје”. Градитељско наслеђе у Србији. Скуп у част др Доброслава Бојка Павловића, Програм и књига абстраката, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2013.

 • Petrović, V. P. “Can we entirely believe in Roman Itineraries? Central Balkans in Tabula Peutingeriana”. Међународни научни скуп: Од централног Балкана до Дунава: археологија и наслеђе, Сврљиг, 5–6. 101.2013. (ISBN 978-86-7179-081-9 (broš.)) 

 • Petrović, V. P., V. Filipović. “Niševac (Timacum Maius ?): The Role of Ceramic Tubuli in the Hypocaust System”. Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application, Program and the Book of Abstracts - Invited Session II, 16. Belgrade, 30. 9.–1. 10. 2013. ISBN 978-86-915627-1-7.

 • Petrović, V. P. “The Cult of Jupiter Dolichenus in Moesia Superior: Mining Aspects”. Book of Abstracts, Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, International symposium Skopje, 34–35. Macedonian Academy of Sciences and Arts - Leiden University - University of Toulouse, Skopje, 18–21 September 2013. http://media.leidenuniv.nl/legacy/romanising-oriental-gods.pdf 

 • Petrović, V. P. “Conference, Naissus - carrefour des communications romaines transbalkaniques”. Institut français de Serbie, antenne de Niš – Filozofski fakultet Niš, Niš, 8. 5. 2013.

 • Petrović, V. P. “Destruction of Archaeological and Cultural Heritage in the Area of Svrljig”. Abstracts Book of the Conference: Archaeological Heritage and its Role in Education, Presentation and Popularisation of Science, Viminacium – Beograd, 5–8 October 2012.

 • Petrović, V. P. “The Interpretation of Tabula Peutingeriana: The Case of the Roman Road Lissus-Naissus-Ratiaria”. Abstracts Book of 17th European Association of Archaeologists, 255–256. Oslo, 14–18 September 2011.

 • Petrović, V. P. “Two Roman Bronze Cult Objects from the Timacum Maius (Eastern Serbia)”. Abstracts Book of XVII International Congress of Ancient Bronzes, Izmir, 21–25 May 2011.

 • Petrović, V. P. “L`inscription dédiée au Mars Campester de Timacum Minus (Provincia Moesia Superior)”. Abstracts Book of IX. F.E.R.C.A.N – Workshop, Erfurt, 19–21 May 2011.

 • Petrović, V. P. “Voies romaines et stations routières entre Adriatique et Danube : Les fouilles de Timacum Maius sur la voie Lissus – Naissus - Ratiaria”. Université de Bordeaux III – Institut Ausonius Bordeaux, Bordeaux, 8. 11. 2010.

 • Petrović, V. P. “Les voies romaines dans les Balkans”. Au cœur des Balkans, les liens entre l’Adriatique et le Danube de I-IV siècle après J.C., L’institut français en Serbie, Beograd, 8 Septembre 2009.

 • Petrović, V. P. “Les voies de communication en Mésie supérieure”. Abstracts Book of Xe Congrès de l'AIESEE, Paris, 24–26 Septembre 2009.

 • Petrović, V. P. “La route Lissus-Ratiaria: le raccourci transbalkanique entre la mer Adriatique et le limes danubien”. Institut Ausonius, Bordeaux, 21 Janvier 2009.

 • Petrović, V. P. “Les documents écrits relatifs aux voies de communication en Mésie Supérieure”. Ecole Normale Supérieure, anthropologie et économie du monde romain, séminaire de Mireille Corbier, CNRS – USR 71012, Paris, 12 Janvier 2009.

 • Petrović, V. P. “La présence des Celtes dans les Balkans centraux à l'époque préromaine”. Abstracts Book of IX F.E.R.C.A.N-WORKSHOP, Molina de Aragón, 20–25 September 2008.

 • Petrović, V. P. “Les Divinités, la Toponymie et l’Onomastique Celte dans les inscriptions de la Mésie Supérieure”. VII F.E.R.C.A.N-WORKSHOP, Cascais, 25–27 May 2006.

 • Petrović, V. P. “The Roman Road Naissus–Lissus: The Shortest Connection between Rome and the Danubian Limes”. 11th European Association of Archaeologists Annual Conference, Cork, 5–11 September 2005.

 • Petrović, V. P. “Uma inscrição romana tardia pagã de Remesiana (Província de Dácia Mediterrânea)”. Fédération International des Etudes Classiques (FIEC), Ouro Preto, 23–28 August 2004.

 • Petrović, V. P. “Médiana – faubourg résidentiel de Naissus”. El Hombre, Todo el Hombre, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion, Centro de Estudios Clásicos, Santiago de Chile, 31 julio–5 agosto 2000.

 • Petrović, V. P. “Une inscription romaine tardive païenne de Remesiana (Province de Dacia Mediterranea)”. Fédération International des Etudes Classiques (FIEC), Kavala, 23–31 Août 1999.

Друго

 • Петровић, В. П. 2018. “Антички Наисус”. Организатор и предавач у оквиру серије стручних излагања под називом у оквиру Огранка САНУ у Нишу, Ниш.

 • Петровић, В. П. 2018. “Ниш на раскршћу трансбалканских путева”. Сценариста, водитељ и стручни консултант археолошког филма на француском, енглеском и српском језику снимљеног уз финансијску подршку града Ниша, Ниш.

 • Петровић, В. П. 2018. “У клисури Легионара”. Сценариста, водитељ и стручни консултант у серијалу РТС-а о културном наслеђу Србије редакције образовног програма, Београд.

 • Петровић, В. П. “Изложба на француском, eнглeскoм и српском језику”. Naissus antique у Официрском дому у Нишу, Institut Francais de Serbie и Балканолошки институт САНУ, Ниш децембар 2016.

 • Петровић, В. П. & В. Филиповић. “Изложба на француском и српском језику”. Сврљиг и источна Србија кроз векове, од Палеолита до данас/Svrljig et la Serbie orientale à travers les âges, du Paléolithique à nos jours, у Народној библиотеци Стеван Сремац у Нишу, Institut Francais de Serbie и Балканолошки институт САНУ, Ниш, 9–31. октобар 2014. http://www.institutfrancais-nis.rs/izlozba-svrljig-i-istocna-srbija-kroz-vekove-od-paleolita-do-danas/

 • Петровић, В. П. 2014. Унапређење наставе историје у основној школи у организацији издавачке куће „Нови Логос", Београд. Аутор и реализатор Акредитованог семинара Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије из историјеПетровић, В. П., Д. Лопандић, и И. Петровић. 2013. Уџбеник историје за први разред гимназије. Историја I. Београд: Нови Логос. ISBN 978-86-6109-119-3.