др Војислав Г. Павловић

научни саветник

Контакт: voja.pavlovic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама:

Војислав Павловић је рођен у Београду где је студирао историју и докторирао на Филозофском факултету. На Универзитету Париз-Сорбона је докторирао историју са темом историјe o француско-српским односима током Првог светског рата. Радио је као истраживач на Институту за историју Српске академије, а потом је предавао историју на Универзитету у Београду, Универзитету у Лиможу у Француској и на Америчком универзитету у Паризу. Од 2018. је директор Балканолошког института Српске академије у Београду. Потпредседник је Асоцијације за проучавање Југоисточне Европе (Association internationale d'études du Sud-Est européen, AIESEE). Председник je српског националног комитета Међународног удружења историчара (International Committee of Historical Sciences, ICHS). 2019. године je добио награду WACLAW FELCZAK AND HENRYK WERESZYCKI за најбољу књигу из историје Средње Европе, коју додељују Историјски Факултет Јаголенског универзитета у Кракову и Пољско историјско друштво.  

Област истраживања и истраживачке теме – међународни односи у 20. веку, историја југословенског простора, историја Балкана.

Пројекти: 

Руковођење пројектима

2017–2019 Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку, ОИ 177011. Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, носилац пројекта: Балканолошки институт САНУ.

2008–2011 Информбиро, Југославија, Балкан, 1947-1956, заједнички пројекат САНУ и РАН у сарадњи са Леонидом Гибјанским из Института Славјановеденија РАН.

Библиографија

Монографије

 • Pavlović, V. OSS in Yugoslavia 1941-1944. Belgrade: Center for Serbian Studies, 1997.

 • Pavlović, V. Од монархије до републике. САД и Југославија 1941-1945. Београд : Клио, 1998.

 • Pavlović, V. De la France vers la Yougoslavie. Belgrade: Institut d’études balkaniques, 2015.

Зборници радова

 • Pavlović, V. Italy’s Balkan Strategies (19th – 20th century). Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2014.

 • Pavlović, V. The Balkans in the Cold War, Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet conflict. Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2011.

 • Павловић, В. Луј Франше д'Епере, Мемоари, Солунски фронт, Србија, Балкан, Централна Европа 1918-1919, (Louis Franchet d’Espèrey, Mémoires, Front d’Orient, Serbie, Balkans , l’Europe Centrale), 9–26. Нови Сад : Прометеј, 2018.

 • Pavlović, V. Serbia and Italy in the Great War. Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA, 2019.

 • Pavlović, V. Une alliance bâtie dans la Grande guerre. Belgrade: Institut des études balkaniques ASSA, 2019.

Чланци

 • Pavlović, V. „C’era una alternativa alla nascita della Jugoslavia?, a cura di Lucio Valent”. In La lunga guerra. I Balcani e il Caucaso tra conflitto mondiale e conflitti locali (1912-1923), 95–106. Milano: Franco Angeli, 2020. 

 • Pavlović, V. “Il ruolo essenziale dei libri nella formazione dell’identita nazionale. Stojan Novaković e la formazione della coscienza nazionale serba in Vecchia Serbia e Macedonia, a cura di Antonio D’Alessandri e Rudolf Dinu”. In Il Sud-Est europeo e le grandi potenze questioni nazionali e ambizioni egemoniche dopo il congresso di Berlino, 133–152. Roma: Roma Tre Press, 2020.

 • Pavlović, V. „Le projet yougoslave du Parti démocrate 1919-1921”. In Les conséquences de la Grande guerre 1919-1923, dir. Jean-Paul Bled, Jean-Pierre Deschodt, 471–483. Paris: SPM, 2020.

 • Pavlović, V. „Le révolutionnaire professionnel.  Tito à Moscou 1935-1936”. Balcanica LI (2020), 121–142.

 • Pavlović, V. „La naissance de la Yougoslavie”. 1918 Demain la paix? dir. Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Deschodt, 327–338. Paris: Editions SPM, 2019.

 • Pavlović, V. „Slobodan Milošević ou le populisme communiste”. Dans Le dictionnaire des populismes, dir. Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois, Olivier Dard. Paris: Cerf, 2019.

 • Pavlović, V. „La France et la Serbie dans la Grande guerre”. Dans Une alliance bâtie dans la Grande guerre, dir. Vojislav Pavlović. Belgrade: Institut des études balkaniques ASSA, 2019.

 • Pavlović, V. „Le voyage comme mode de gouvernement. Tito un voyageur infatigable”. Dans Le gouvernement en déplacement, dir. Sylvain Destephen, Josiane Barbier et François Chausson, 66 –670. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019.

 • Pavlović, V. „L’ascension au pouvoir au temps des purges staliniennes. La longue marche de Tito vers le sommet du parti communiste yougoslave (1937–1939)”. Balcanica L (2019), 299–337. Belgrade : Institut des études Balkaniques, 2019. 

 • Pavlović, V. „Italy and the Creation of Yugoslavia. Delenda Austria”. In Serbia and Italy in the Great War, ed. Vojislav Pavlović, 245–277. Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA, 2019. 

 • Павловић, В. „Франше д'Епере, командант савезничких армија на Солунском фронту 1918-1919” (Franchet d’Espèrey, le Commandant des armées alliées sur le front d’Orient). У Луј Франше д'Епере, Мемоари, Солунски фронт, Србија, Балкан, Централна Европа, 1918-1919, 9–26. Нови Сад : Прометеј, 2018.

 • Pavlović, V. „A Polyhistor and a Witness, Vladimir Ćorović, The Relations between Serbia and Austria-Hungary in the 20th Century“. In Vladimir Ćorović, The Relations between Serbia and Austria-Hungary in the 20th Century, Vojislav Pavlovic ed., 1041–1048. Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA, 2018. 

 • Pavlović, V. „Britain and Communist Yugoslavia. In British-Serbian Relations from the 18th to the 21st Centuries, ed. Slobodan G. Markovich, 337–350. Belgrade: Zepter Book World, Fakultet političkih nauka, 2018. • Pavlović, V. „L’esodo dell’esercito serbo attraverso l’Albania nel quadro dei rapporti alleati 1915-1916”. La Guerra di Cadorna 1915-1917, dir. Pietro Neglie e Andrea Ungari, 402–415. Ufficio storico: Stato Maggiore dell’esercito, 2018.

 • Pavlović, V. „La Serbie dans la guerre. Perspective diplomatique”.  Dans La terre, l’or et le sang. L’année 1917, dir. Jean-Paul Beld, Jean-Pierre Deschodt, 279–292. Paris: Editions SPM, 2018.

 • Павловић, В. „Стојан Новаковић и Конкордат Са Ватиканом“ (Stojan Novaković et le concordat avec le Saint Siège). Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења : научни скуп са међународним учешћем одржан у Српској академији наука и уметности, 1. и 2. новембра 2017. године, ур. Михаило Војводић, Александар Костић. Београд : САНУ, 2018. 

 • Павловић, В. „Мисија Вилијема Донована на Балкану jануар–фебруар 1941“. (La mission de William Donovan dans les Balkans janvier-février 1941). Глас CDXXVIII Српске акаɡемије наука и уметности, Оɡељење исtоријских наука 18 (2017), 553–566. 

 • Pavlović, V. „The Treaty of London and the Creation of Yugoslavia“. Acta Histriae 25 (2017), 1029–1050.

 • Pavlović, V. „The Arab-Israel War. The Watershed in Tito’s Foreign policy“. In Europa e Medio Oriente (1973-1993), eds. Gianvito Galasso, Federico Imperato, Rosario Milan, Luciano Monzali, 363–375. Bari: Carucci Editore, 2017.

 • Pavlović, V. „La guerre totale au nom du principe des nationalités. Le projet de l’union des Slaves du Sud au dépens de l’Autriche-Hongrie 1914-1915“. Dans De Tanneberg à Verdun la Guerre totale, dir. Jean-Paul Bled, Jean-Pierre Deschodt, 227–238. Paris : Editions SPM, 2017.

 • Pavlović, V. „Quel avenir pour les Balkans occidentaux entre l’Europe, la Turquie et la Russie ?“ Dans L’Europe mise en pièces ? Redécoupages et Redéfinitions dans l’Europe du XXIe siècle, dir. Carine Berberi, Alexis Chommeleoux. Tours : Gercie,  2017. 

 • Pavlović, V. „Voting in the Western Balkans”. In Contemporary Voting in Europe Patterns and Trends, eds. Chommeloux, Alexis, Gibson-Morgan, Elizabeth, 157–178. London: Palgrave, 2016.

 • Pavlović, V. „Information et prise de conscience de l’inéluctable. La fin de vie du maréchal Tito“. Parlement[s] Revue d’histoire politique  25 (2016), 101–117.

 • Pavlović, V. „Le traité de Trianon, l’acte constitutif de l’État yougoslave ? “ Balcanica XLVII (2016), 249–261.

 • Pavlović, V. „Orthodox Christianity and National Rivalries. Relations between Serbia and the Ecumenical Patriarchate in the Vilayets of Kosovo and Monastir”. In Greek-Serbian Relations in the Ages of Nation-Building, eds. Paschalis M.Kitromilides, Sophia Matthaiou, 211–231. Athens: National Hellenic Research Foundation, 2016. 

 • Pavlović, V. „La fin du concert européen dans les Balkans en 1914“. Dans La crise du juillet 1914 et l’Europe, dir. Jean-Paul Bled, Jean-Pierre Deschodt, 71–81. Paris : Éditions S.P.M., 2016.

 • Павловић, В. „Француска као невољни арбитар италијанско-југословенског сукоба и југословенског уједињења“. (La France, l’arbitre involontaire de l’union yougoslave). Голија  XII 21 (2015), 22–26. 

 • Pavlović, V. „La France et la Serbie dans la Grande guerre“. Revue historique des Armées 280 (2015), 34–65.

 • Павловић, В. „Италијанска штампа током јулске кризе“. (La presse italienne lors de la crisse du juillet 1914). Одјеци Европска штампа о сарајевском атентату  и јулској кризи, ур. Љиља Петровић Зечић, 170–183. Бања Лука: Народна библиотека, 2015.

 • Павловић, В. „Југословенски програм српске владе у балканским плановима Француске до пробоја Солунског фронта“. (Le programme yougoslave du gouvernement serbe dans le stratégie française pour les Balkans jusqu'u la percée du Front d'Orient). Први свјетски рат, узроци и последице, ур. Рајко Кузмановић, 485–498. Бања Лука: АНУ, РС, 2015.

 • Pavlović, V. „La France, la Serbie, et la naissance de la Yougoslavie après la percée du front du Salonique en septembre 1918“. The Serbs in the First World War 1914-1918, dir. Dragoljub Živojinović, 355–367. Belgrade: SASA, 2015. 

 • Pavlović, V. „Les officiers conjurés serbes: 1903-1914. Programme et convictions politiques“. Dans De part et d’autre de Danube. L’Allemagne ; l’Autriche et les Balkans de 1815 à nos jours. Mélanges à l’honneur du professeur Jean-Paul Bled, dir. Mathieu Dubois et Renaud Meltz, 63–78. Paris : PUPS, 2015. 

 • Pavlović, V. „The Perceptions of the Tito’s Regime in the West“. Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen, Revue 40-44 (2014), 33–355. 

 • Pavlović, V. „La Guerre d’Algérie et la quête d’une nouvelle politique étrangère de la Yougoslavie de Tito“. La Guerre d'Algérie et le monde communiste, dir. Hervé Bismuth et Fritz Taubert, 119–138. Dijon : Presses universitaires de Dijon, 2014.

 • Pavlović, V. „La Serbie dans le système des alliances françaises lors des guerres balkaniques 1912-1913“. Prvi svetski rat i balkanski čvor, ur. Momčilo Pavlović, 109–142. Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2014.

 • Pavlović, V. „La Guerra dei Serbi da Sarajevo 1914 a Belgrado 1918“. La Grande guerra e l’Europa danubiano-balcanica, Veltro, dir. Francesco Guida, 1-6 LIX (2015), 85–96. 

 • Pavlović, V. „Les guerres balkaniqes une victoire diplomatique et nationale. Le cas de la Serbie“.  Les guerres balkaniques (1912-1913), dir. C. Horel, 105–115. Bruxelles : Peter Lang, 2014.

 • Павловић, В. „Идеолошки корени Титове спољне политике. Југославија као део совјетске интересне сфере“. (Les origines idéologiques de la politique étrangère de Tito. La Yougoslavie en tant que parti intégrale de la sphère d’intérêt de l’URSS). 200 година српске дипломатије, ур. Чедомир Попов, Драгољуб Живојиновић, Слободан Марковић, 223–264. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2014.

 • Pavlović, V. „The Foreign Policy of Yugoslavia 1945-1980, Détente as regional cooperation: Italo-Yugoslav relations“. In Italy’s Balkan Strategies (19th – 20th century),  309–349. Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2014.

 • Pavlović, V. „Monténégro“. Dictionnaire historique et juridique de l’Europe, dir. Jean Paul Bled Edmond Jouve, Christophe Révéillard, 256. Paris : PUF, 2013.

 • Павловић, В. „Федерализма как инструмент в борьбе ЈКП и КПЮ за образ послевоенного государственного устройства Юугославии“. (Fédéralisme comme le moyen de lutte commun du parti communiste yougoslave et du parti communiste soviétique pour la réorganisation de la Yougoslavie d’après la guerre). Балканы в европейских политических проектах XIX – XX вв., 267–292. Москва : Институт славяноведения Российской академии наук, 2014.

 • Pavlović, V. „Monténégro, ou le rêve de grandeur brisé. Le conflit austro-monténégrin en Albanie septentrionale“. Les guerres balkaniques, dir. Jean Paul Bled, Jean-Pierre Deschodt, 47–56. Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2014.

 • Pavlović, V. „Una coabitazione istruttiva. Il movimento politico dei Serbi della Corona di Santo Stefano, Roberto Ruspanti“. Storia, letteratura, cultura dei popoli del Regno d'Ungheria all'epoca della monarchia austro-ungarica (1867-1918), 139–152. Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2013.

 • Pavlović, V. „L’occupation militaire, vecteur de modernisation ou de l’action nationale ? Le cas de l’ancien vilayet de Kosovo 1912 – 1913“. Études danubiennes XXIX 25–38.

 • Pavlović, V. „Les buts de guerre alliés et leur soutien aux nationalités opprimées novembre 1917-mai 1918 “. Balcanica 42 (2011), 49–76.

 •   Pavlović, V. « Le volet serbe de la crise de l’Annexion de la Bosnie-Herzégovine ». 1908, l’annexion de la Bosnie-Herzégovine cent ans après, dir. Catherine Horel, 101–113. Bruxelles : Peter Lang, 2011. 

 •   Pavlović, V. « Uno sprazzo di interesse, ovvero gli anni d’oro degli studi jugoslavi in Francia. Le monde des lettres e la dissoluzione della Jugoslavia”. Dopo la pioggia. Gli stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2001), dir. Antonio D’Allessandri e Armando Pitassio, 83–97. Lecce: Argo, 2011.

 •    Pavlović, V. „Kosovo myth and the creation of Serbian national identity in the nineteenth century “. Ouest-est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent, des regards interdisciplinaires, eds. Patrick Renaud, Judit Maàr et Traian Sandu, 151–160.  Paris : L’Harmattan, coll. Cahiers de la Nouvelle Europe, 2011.

 • Pavlović, V. „François Ferdinand, une menace ou un prétexte. L’image de l’héritier du trône dans les milieux serbes“. Études Danubiennes  XXVII 1-2, 109–124. 

 • Pavlović, V. „Stalinism without Stalin: The Soviet origins of Tito’s Yugoslavia 1937–1948“. In The Balkans in the Cold War, Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet conflict, ed. Vojislav Pavlović, 11–42. Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2011.

 • Pavlović, V. „La naissance du concept des minorités dans les Balkans au XIXe siècle. Le cas de la Serbie“. In Minorities in the Balkans. State Policy and Inter-Ethnic Relations (1804-2004), ed.  Dušan T. Bataković, 33–48. Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2011.

 • Pavlović, V. „L’attentat de Marseille. La fin symbolique d’une alliance atypique“. Une Alliance particulière, 575–596. Belgrade : l'Institut des études balkaniques ASSA, 2010.

 • Pavlović, V. „La quête d’une alliance française en Serbie du XIXème  siècle“. Une Alliance particulière,167–186. Belgrade : l'Institut des études balkaniques ASSA.

 • Pavlović, V. „Le reazioni interne in Bosnia-Erzegovina all'annessione del 1908“. Balcani 1908. Alle origini di un secolo di conflitti, a cura di Alberto Basciani e Antonio D'Alessandri, 110–113. Trieste: Beit, 2010.

 • Pavlović, V. „La troisième guerre balkanique. La France et les tentatives des Alliés de créer une nouvelle alliance balkanique 1914-1915“. Balcanica  XXXVIII (2008), 191–218.

 • Pavlović, V. „Les relations franco serbes entre les deux guerres. Enjeux politiques et poids économiques“. Etudes danubiennes XXIII 1-2 (2007), 21–32.

 • Pavlović, V. „La France et le programme yougoslave du gouvernement serbe“. Balcanica XXXVII (2007), 171–195.

 • Pavlović, V. „La mémoire et l'identité nationale. La mémoire de la Grande guerre en Serbie“. Guerre mondiales et conflits contemporains 228 (2007), 51–60.

 • Pavlović, V. „Les États-Unis et les sphères d'influence en Europe de l’Est lors de la II guerre mondiale. Le cas Yougoslave“.  Les traites de paix 1919 -1920 et l’Europe au XX siècle, 120–138. Les Presses Franciliennes, Saint Germaine en Laye 2007.

 • Pavlović, V. „Du nationalisme orthodoxe au fascisme serbe. Le parcours politique de Dimitrije Ljotic“. Actes du colloque, La Périphérie du fascisme, spécification d'un modèle fasciste au sein de sociétés agraires, le cas de l'Europe centrale entre les deux guerres. Paris: Cahiers de la Nouvelle Europe, L’Harmattan, 2006. 

 • Pavlović, V. „Le conflit franco-italien dans les Balkans (1915 -1935). Le rôle de la   Yougoslavie “. Balcanica XXXVI (2006), 163–203.

 • Pavlović, V. « En collaboration avec Traian Sandu. Guerre et sociétés en Hongrie, Yougoslavie et Roumani ». Cahiers d’Histoire de Saint Cyr-Coëtquidan 2 (2005),  49–74.

 • Pavlović, V. „La Yougoslavie un État impossible. De l’idée Yougoslavie à la naissance de la Yougoslavie “. Revue Historique des Armées 226 (2002), 9–18.

 • Pavlović, V. „France et la naissance de la Yougoslavie 1878-1918“. La Revue  des Études Slaves LXXIII/2-3 (2001), 481–488.

 • Pavlović, V. „L’aspect militaire des relations franco–yougoslaves dans les années vingt“. Actes du colloque, Bâtir une nouvelle sécurité: La coopération militaire de la France avec les pays d’Europe centrale dans les années 1920, Paris : Centre d’études d’histoire de la défense et Service historique de l’Armée de terre, 2001.

 • Pavlović, V. „La France et l’idée de la tolérance religieuse en Serbie 1878-1914“. Revue d’Europe Centrale VIII (2000).

 • Pavlović, V. „Dans l’ombre de Mussolini: le roi Alexandre et Barthou“. Revue d’Europe Centrale VII/2 (1999).

 • Pavlović, V. „Une conception traditionaliste de la politique orientale de la France. Le vicomte Joseph de Fontenay, envoyé plénipotentiaire auprès du roi Pierre Ier Karageorgevitch (1917-1921) “. Guerres Mondiales et conflits contemporains 49/193 (1999).

 • Pavlović, V. „La Yougoslavie et le plan Tardieu“. Revue d’Europe Centrale V 2 (1997).

 • Pavlović, V. „La Serbie dans les plans du Vatican et de l'Autriche-Hongrie 1878-1914“.  Europe and the Serbs. Beograd: Istorijski institut, Zbornik radova, 13, Novi Sad: Pravoslavna reč, 1996. 

 • Pavlović, V. „Politički prevrat. Ivan Šubašić poslednji predsednik kraljevske vlade“. (Le coup d’Etat. Ivan Šubašić le dernier président du gouvernement royale). Dialogue IV 14 (1995).

 • Павловић, В. „Да ли је Француска револуција завршена? “. (La Révolution françaises est-elle terminée). Видици (1990).

 • Pavlović, V. „L'influence française en Serbie au temps des "Defenseurs de la  Constitution “. Naučni skup Jugoslovensko-francuski odnosi, Istorijski institut, Zbornik radova  knj. 10 (1990).

 • Павловић, В. „Штампа САД о Србији 1918“. (La presse des États-Unis sur la Serbie en 1918). Зборник Србија 1918 књ. 7 (1989).

 • Павловић, В. „Штампа САД о Србији 1917 “. (La presse des États-Unis sur la Serbie en 1917). Зборник Србија 1917 књ. 6 (1988).

 • Павловић, В. „Лицејци од 1838. до 1853. године“. (Les lycéens de 1838 à 1853) Зборник стопедесетогодишњице Филозофског факултета у Београду. Београд: Савремена администрација, 1988.

 • Павловић, В. „Српски студенти у Паризу“. (Les étudiants serbes à Paris). Историјски часопис 33 (1986).

 • Pavlović, V. “Guerre et sociétés en Hongrie, Yougoslavie et Roumanie, Guerre, idéologies, populations 1911-1946”. Paris: L’Harmattan, 2005.

 • Pavlović, V. “L’intégration des Serbes dans le monde agraire de la Monarchie des Habsbourg 1690 – 1848". Etudes Danubiennes XX 1-2 (2004).

 • Pavlović, V. « La Yougoslavie un Etat impossible. De l’idée Yougoslavie à la naissance de la Yougoslavie ». Revue Historique des Armées 226 (2002).

 • Pavlović, V. “France et la naissance de la Yougoslavie 1878-1918”. La Revue des Etudes Slaves LXXIII/2-3 (2001).

 • Pavlović, V. “L’aspect militaire des relations franco–yougoslaves dans les années vingt”. Actes du colloque, Bâtir une nouvelle sécurité: La coopération militaire de la France avec les pays d’Europe centrale dans les années 1920, Paris : Centre d’études d’histoire de la défense et Service historique de l’Armée de terre, 2001.

 • Pavlović, V. “La France et l’idée de la tolérance religieuse en Serbie 1878-1914”. Revue d’Europe Centrale VIII (2000).

 • Pavlović, V. “Dans l’ombre de Mussolini: le roi Alexandre et Barthou”. Revue d’Europe Centrale VII/2 (1999).

 • Pavlović, V. “Une conception traditionaliste de la politique orientale de la France. Le vicomte Joseph de Fontenay, envoyé plénipotentiaire auprès du roi Pierre I er Karageorgevitch (1917-1921)”. Guerres Mondiales et conflits contemporains 49/193 (1999).

 • Pavlović, V. “La Serbie dans les plans du Vatican et de l'Autriche-Hongrie 1878-1914”. Europe and the Serbs. Beograd: Istorijski institut, Zbornik radova, knj. 13, 1996; Novi Sad: Pravoslavna reč, 1996.

 • Павловић, В. “Да ли је Француска револуција завршена?”. Видици (1990).

 • Павловић, В. “Политицки преврат. Иван Субасиц последњи председник краљевске владе”. Диалогуе IV14 (1995).

 • Pavlović, V. “L'influence française en Serbie au temps des "Defenseurs de la Constitution”. Naučni skup Jugoslovensko-francuski odnosi. Beograd: Istorijski institut, Zbornik radova knj. 10, 1990.

 • Павловић, В. “Штампа САД о Србији 1918”. Зборник Србија 1918. Београд: Историјски институт, Зборник радова, књ. 7, 1989.

 • Павловић, В. “Штампа САД о Србији 1917”. Зборник Србија 1917. Београд: Историјски институт, Зборник радова, књ. 6, 1988.

 • Павловић, В. “Лицејци од 1838. до 1853. године”. Зборник стопедесетогодишњице Филозофског факултета у Београду. Београд: Савремена администрација, 1988.

 • Павловић, В. “Српски студенти у Паризу”. Историјски часопис 33 (1986).

Предговори

 • Павловић, В. Блед, Жан-Пол, Франц Јозеф. Београд : Kлио, 1998 (поговор).

Павловић, В. Опседнутост ђаволом и враџбине. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1988 (поговор)