Визија и мисија

Визија:

Балканолошки институт САНУ као водећа научна институција у Србији и региону за мултидисциплинарно проучавање Балкана у области хуманистичких наука и носилац европских и међународних пројеката.

Балканолошки институт као централна институција будуће регионалне мреже института посвећених мултидисциплинарном истраживању заједничког наслеђа и промоцији инхерентних вредности Балкана као европског региона.

Мисија:

 • као јединствена научна институција у Србији по предмету истраживања, Балканолошки институт САНУ бави се проучавањем процеса дугог трајања присутних на Балкану од праисторије до наших дана. Балканско полуострво као раскрсница цивилизација (Винчанска, Римска), извориште култура (Грчка, Хеленизам, Византија), простор у коме су се сусретале три монотеистичке религије, преламали утицаји великих сила (Османско царство, Русија, Аустрија) и развио аутентични процес изградње националних држава у 19. и 20. веку, простор у коме се у савремено доба преплићу и трансформишу друштвени, културни и језички чиниоци, предмет су проучавања Балканолошког института САНУ путем мултидисциплинарног приступа заснованог на прожимању историје, историје уметности, археологије, етнографије, антропологије, историје књижевности и лингвистике.
 • развија, унапређује и подстиче мултидисциплинарна истраживања у области хуманистичких наука: 
  • заједничког наслеђа на подручју Балкана, 
  • међусобних односа балканских народа, 
  • европских утицаја на развој балканских друштава.
 • усмерава научни рад у области мултидисциплинарног проучавања Балкана на подручју Републике Србије, изграђује научне кадрове из ове области и стара се о њиховом усавршавању.
 • својом издавачком делатношћу (монографије, зборници радова), организовањем међународних научних скупова и предавањима помаже културни и друштвени развитак наше земље проучавајући актуелне научне проблеме из области хуманистичких наука на Балкану.
 • иницира и активно учествује у процесу повезивања научних институција у региону које се баве проучавањем Балкана путем: заједничких иницијатива, програма и пројеката, разменом информација и публикација.

Примарна подручја истраживања: историја, историја уметности, историја књижевности, археологија, антропологија, етнологија, лингвистика.