Библиотека

Библиотека Балканолошког института САНУ, као специјална библиотека, у свом фонду има 15.938 каталогизираних публикација, 6.934 свески периодике и 9.004 монографских публикација, које су везане за балканске студије из области хуманистичких наука. Од 2016. године библиотека је ушла у састав Кооперативног онлајн библиографског система и сервиса COBISS, у којем је обрађено 5.437 публикација. Рад на обради публикација из фонда библиотеке у систему COBISS се наставља.

Анализом потреба запослених истраживача, сваке године, у складу са могућностима, библиотечки фонд се обогати најновијом стручном литературом из различитих области хуманистичких наука. 

Издања Балканолошког института САНУ депонована су у Дигитални архив САНУ – ДАИС

ДАИС је заједнички дигитални репозиторијум Српске академије наука и уметности (САНУ) и института САНУ. Циљ Репозиторијума је да омогући отворени приступ издањима САНУ и њених института, као и научним радовима сарадника запослених у институтима САНУ које су објавили други издавачи, чиме се омогућава већа видљивост.