др Милосав Ђоковић

научни сарадник

Контакт: milosav.djokovic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама: 

Рођен 25. августа 1985. у Ужицу (Република Србија). Богословски факултет Универзитета у Београду завршио 2009. У току студија био је члан студентског парламента. Период од 2011. до 2019. провео је на постдипломским студијама у Риму на Факултету за источне црквене науке Понтификалног оријенталног института као стипендиста Католичког комитета за културну сарадњу Папског савета за јединство хришћана. На истом институту 2014. године завршио мастер студије са просечном оценом 9,86. Докторске студије завршио 2019. године одбраном докторског рада на тему „Le relazioni politico-ecclesiastiche tra la Serbia e la Santa Sede dal 1878 al 1918” („Политичко-црквени односи Србије и Свете столице од 1878. до 1918”) под менторством монс. Ђузепеа М. Крочеа са просечном оценом 9,81. У Ватиканској школи архивистике, палеографије и дипломатике 2022. завршио је архивистику. У периоду 2018–2020. био је члан библиотечке комисије на Понтификалном оријенталном институту. Истражује у ватиканским, италијанским и српским архивима. Говори италијански, енглески, руски и грчки језик.

 

Области истраживања и истраживачке теме – црквена историја Српске цркве и  других помесних православних цркава, Католичке цркве, историја Србије у XIX и XX веку, ватиканско-српски/југословенски односи.

Библиографија

Монографије

 • Đoković, M. Z. Le relazioni politico-ecclesiastiche tra la Serbia e la Santa Sede dal 1878 al 1918. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum. Romae: Pontificium Institutum Orientale. Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalis, 2020.

Чланци и студије

 • Ђоковић, М.З., „Ватикански дипломата Паоло Бертоли о избору Српског патријарха 1938. године”, Црквене студије 19 (2022) 373-384.
 • Đoković, M.Z., „Posete najviših jugoslovenskih državnika Svetoj stolici (1920‒1944)”, u: Miloš Vulić – Milosav Z. Đoković (urednici), Beograd i Vatikan: segmenti diplomatske istorije. Povodom stogodišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Svete stolice (1920‒2020), Beograd 2021, 139-164.
 • Ђоковић, М.З., „Најзначајнији догађаји у односима Свете Столице и Србије у периоду од Берлинског конгреса (1878) до потписивања конкордата (1914)”, у Србија и Света Столица. Поводом 100 година од успостављања дипломатских односа Краљевине СХС и Свете Столице, Београд 2021, 47-49. (Djoković, M.Z., „Gli avvenimenti più significativi nei rapporti tra la Santa Sede e la Serbia tra il Congresso di Berlino (1878) e la firma del Concordato (1914)”, in La Serbia e la Santa Sede tra il 1878 e 1914. In occasione dei 100 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e la Santa Sede, Belgrado 2021, 50-52).
 • Ђоковић, М. З., „Владика Сава Вуковић као Епископ шумадијски (1977-2001)”, у: Владика шумадијски Сава Вуковић – споменица 2001-2021, Крагујевац 2021, 289-319.
 • Јањић, Д. и М. Ђоковић. „Натписи са цркве Светог Богојављења из села Врдила код Краљева”. Натписи и записи 6 (2020), 51–56.
 • Ђоковић, М. „Игуман Јосиф из манастира Градишта и унија”. У Манастир Градиште у Паштровићима: зборник радова с међународног мултидисциплинарног симпозијума одржаног  4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду, прир. Катарина Митровић и Душан Медин, 151–168. Буљарица: Манастир Градиште, 2020. 

 • Ђоковић, М. „Оснивање епархија у новијој историји Српске цркве (1831–1947)”. У Седамдесет година од оснивања Шумадијске епархије: зборник радова научног скупа Значај одлука Светог архијерејског сабора 1947. године за историју Српске православне цркве, 17–30. Крагујевац: Каленић, 2018.

 • Đoković, M. „Slava – Un fenomeno serbo. Storia, tradizione, rito”. U Liturgy from below. Popular Liturgical Rites in the Eastern Churches, 171–185. Roma: Pontificio Istituto Orientale & Valore Italiano, 2017.

 • Đoković, M. „Chiesa ortodossa serba e Metropolia del Montenegro”. Ecclesia Mater 3 (2014), 154–160.

 • Јањић, Д. Ј. и M. Ђоковић. „Оснивање и први дани епархије Шумадијске”. Митолошки зборник 33 (2014), 653–674.

Прикази

 • Митровић, K. и M. Ђоковић. 2017. „Градиште, манастир у Паштровићима (поводом девет векова од оснивања по народном предању). У Манастир Градиште у Паштровићима: зборник радова с међународног мултидисциплинарног симпозијума одржаног  4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду, приредили Катарина Митровић и Душан Медин, 719–736. Буљарица: Манастир Градиште, 2020.“ У Паштровски алманах, III, 469–480. Свети Стефан – Петровац.