др Драгана Ђурић

научна сарадница

Контакт: dragana.djuric@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Драгана Ђурић је рођена 1986. године у Београду. Завршила је Филолошки факултет Универзитета у Београду, на Групи за српску књижевност и језик. На истом факултету је 2019. године одбранила докторску дисертацију на тему Дани у недељи у фолклору Јужних и Источних Словена. Радила је као лектор и наставник српског језика и књижевности. Од 2018. године је запослена у Балканолошком институту САНУ. Члан је Комисије за фолклор при Међународном комитету слависта и Удружења фолклориста Србије. Добитник награде „Миле Недељковић“ за 2021. годину за монографију „Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена“. Члан Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима Одељења за језик и књижевност САНУ.

Област истраживања и истраживачке теме – народна култура и језик Срба у контексту словенских и балканских народа, народно хришћанство Срба, посмртни обреди, митологија и демонологија словенских народа.

 

Пројекти:

2022–Сарадник на пројекту Митолошке основе словенског фолклора (САНУ).

2018– Сарадник на пројекту Нематеријална култура Шумадије, Министарство културе и информисања Републике Србије. Носилац пројекта: Вукова задужбина.

2018–2020 Сарадник на пројекту Народна култура Срба између Истока и Запада  (177022), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Библиографија

Монографије

 • Ђурић, Д. Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена.  Београд: Балканолошки институт САНУ, посебна издања. књ. 145, 2020. 

Чланци и студије

 • Ђурић, Д. „Обичајни поступци приликом умирања човека у кући – неке словенске паралеле“. Савремена српска фолклористика XII (2022), 37–38.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13413
 • Ђурић, Д. „Жртвовање животиња у годишњем календару Срба“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXVIII (2022), 93–106. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13484
 • Ђурић, Д. „Предзнаци смрти у народној култури Срба“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 87 (2021), 19–32.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12433

 • Ђурић, Д. „Мушки дани у народним веровањима Јужних Словена“. Братство XXV (2021), 29–39.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12501;jsessionid=50111B1FE9FFE4B90349B579D02C0BC7

 • Ђурић, Д. 2021. „Народни живот у поезији малопознатог Алексија Везилића“. Уметност и контекст 6: Заборављени уметници и уметничка дела, 43–54. Ниш: Огранак САНУ у Нишу.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/11842

 • Ђурић, Д. „Називи покојника код словенских народа“. Зборник Матице српске за славистику 98 (2020), 159–176. ISSN 0352-5007. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10419 

 • Ђурић, Д. 2020. „Месец у народном веровању и понашању код Срба – традиција и савременост“. У Савремена српска фолклористика 9: Књига апстраката, ур. Б. Златковић, 29. Тршић: Удружење фолклориста Србије. ISBN 978-86-7301-155-4. 

 • Ђурић, Д. 2020. „Савремени фолклорни наративи о Светој Петки у Шумадији“. У Савремена српска фолклористика VII. ур. Б. Сувајџић и др., 431–451. Крушевац: Удружење фолклориста Србије. ISBN 978-86-85845-35-2.

 • Ђурић, Д. „Култ Свете Петке у народном хришћанству Срба данас“. Традиционная культура 20/5 (2019),  65–76. ISSN 2410-6658  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8959 

 • Ђурић, Д. 2019. „Савремени наративи о Светој Петки на подручју Шумадије“. У Савремена српска фолклористика VII: програм и књига апстраката, ур. Б. Сувајџић 34. Крушевац: Удружење фолклориста Србије. ISBN 978-86-7301-127-1 

 • Ђурић, Д. 2018. „Народне представе о данима у недељи у Шумадији“. У Шумадија кроз векове: слојеви културе. Књига резимеа и програм научног скупа одржаног у Галерији Универзитета у Крагујевцу, 20–21. април 2018, ур. Љ. Раденковић, В. Поломац, 34–37. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Београд: Вукова задужбина. ISBN 978-86-80796-19-2  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5875

 • Ђурић, Д. 2017. „Персонификација дана недеље у фолклору Јужних и Источних Словена“. У Даница: српски народни и илустровани календар за годину 2018, ур. М. Матицки и Н. Милошевић-Ђорђевић, 312–327. Београд: Вукова задужбина. ISSN 0354-4974 http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5876

 • Ђурић, Д. и Љ. Раденковић. 2017. „Катанци на мостовима као нова глобална културна појава“. У Савремена српска фолклористика IV. ур. Б. Сувајџић и др., 311–328. Београд: Институт за књижевност и уметност и др. ISBN 978-86-7301-105-9.

 • Đurić, D. 2017. „La luna nelle credenze e nei comportamenti rituali: alcuni paralleli slavi“. In Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I, a cura di Lj. Banjanin, P. Lazarević Di Giacomo, S. Roić, S. Šeatović, 19–42. Alessandria: Edizioni dell'Orso. ISBN 978-88-6274-767-7.

 • Ђурић, Д. „Народне представе о уторку код Јужних и Источних Словена“. Зборник Матице српске за славистику 89 (2016), 35–46. ISSN 0352-5007.

 • Ђурић, Д. 2016. „Персонификация и демонизация дня недели – воскресенья“. У Демонология как семиотическая система. Тезисы докладов IV Международной научной конференции, ур. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова, 26–27. Москва: РГГУ.

 • Ђурић, Д. 2016. „Општи поглед на санскрит и његову употребу у значајним периодима индијске историје“. У Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, ур. М. Ковачевић, Ј. Петковић, 49–58. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. ISBN 978-86-85991-88-2.

 • Ђурић, Д. 2015. „Народна веровања и предања о одређивању судбине у Шумадији“. У Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2014/2015. годину X, ур. Р. Микић, 161–172. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. ISSN 1820-5305. 

 • Ђурић, Д. 2015. „Славенизми у Србској грамматици Илије Захаријевића“. У Савремена проучавања језика и књижевности VI/1. ур. М. Ковачевић, 23–31. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. ISBN 978-86-85991-74-5.

Прикази

 • Đurić, D. Kazivanja o snovima u folkloru Ruskog severa: „С четверга на пятницу... Рассказы о сновидениях в фольклоре Русского Севера“, А.Б. Мороз, Н.В. Петров, А.И. Захарова, А.В.Комарова, Н.А. Савина, Москва, Редкая птица, 2020, 440 str. U Narodna umjetnost, 59, 2 (2022), 165–169. https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/53937/bitstream_53937.pdf
 • Ђурић. Д. „Milan Dvornić, „Narodni običaji Srba u Baranji“ (Beli Manastir. 2019. 350 str.)“. Narodna umjetnost 57/1 (2020), 268–270. ISSN 0547-2504.    https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8881 

 • Ђурић, Д. „Прилог изучавању женских обредних поворки (Dražen Nožinić, Ladarice: ženske obredne povorke, Srpski genealoški centar, Beograd, 2019, 259 стр.)ˮ. Зборник Матице српске за славистику 96 (2019), 335–337.   http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6806 

Конференције

 • Ђурић, Д. „Обичајни поступци приликом умирања човека у кући – неке словенске паралеле“. Међународна научна конференција „Савремена српска фолклористика 12“,  Тршић, 30.септембар–2. октобар 2022.
 • Ђурић, Д. “Обредне поворке вучари на Косову и Метохији као део нематеријалне културне баштине”. Међународна научна конференција „Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији“, САНУ, 1–2. јун 2021. 

 • Ђурић, Д. “Предзнаци смрти у народној култури Срба: традиција и савременост”. Међународна научна конференција „Савремена српска фолклористика 10“ Тополa, 18–20. јун 2021. 

 • Djurić, D. „Animal sacrifice in ritual practice of the Balkan Slavs“. Animals and Religion, Finnish Society for Human-Animal Studies, Finnish Society for the Study of Religion, Helsinki, 7–8 April 2021.

 • Ђурић, Д. „Месец у народном веровању и понашању код Срба – традиција и савременост“. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика IX, Тршић, 2–4. октобар 2020. године. 

 • Ђурић, Д. „Алексије Везилић, писац прве збирке поезије у српској књижевности“. Међународни научни скуп Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела, Ниш, Огранак САНУ у Нишу, 6. септембар 2019.

 • Ђурић, Д. „Савремени наративи о Светој Петки на подручју Шумадије“. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика VII, Крушевац, 21–23. јун 2019.

 • Ђурић, Д. „Св. Пятница и Неделя в легендах и народных песнях балканских славян“. Међународни научни скуп Столетию Елеазара Моисеевича Мелетинского посвящается (X Мелетинские чтения), Москва: РГГУ, 22–24. октобар 2018.

 • Ђурић, Д. „Народне представе о данима у недељи у Шумадији“. Научни скуп Шумадија кроз векове: слојеви културе, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 20–21. април 2018.

 • Ђурић, Д. „Персонификации женских дней недели как мифологические персонажи у южных и восточных славян“. Међународни научни скуп Female Deities and Demons in Indo-European Culture, Универзитет у Лођу, 19–21. октобар 2017.

 • Ђурић, Д. и Љ. Раденковић. „Катанци на мостовима – нова фолклорна појава“. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика IV, Филозофски факултет у Палама, 7–8. октобар 2016.

 • Ђурић, Д. „Персонификация и демонизация дня недели – воскресенья“. IV Међународни научни скуп Демонология как семиотическая система, Москва, РГГУ, 15–17. јун 2016.

 • Ђурић, Д. „Представе о уторку код Јужних и Источних Словена“. Међународни научни скуп Паисиеви четения, Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“ 30–31. октобар 2015.

 • Ђурић, Д. „Одређивање судбине у народном веровању у Шумадији“. Научни скуп Шумадија кроз векове, Аранђеловац, 23. септембар 2015.

 • Ђурић, Д. „Општи поглед на санскрит и његову употребу у значајним периодима индијске историје“. VII научни скуп Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 28. март 2015.

 • Ђурић, Д. „Славенизми у Србској грамматици Илије Захаријевића“. VI научни скуп Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 22. март 2014.