Сарадња са издавачким кућама

Издавачке куће са којима је Балканолошки институт САНУ остварио сарадњу  при објављивању едиције Посебна издања и заједничких издања:

 1. Aрхив Југославије, Београд
 2. Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH
 3. Department of History, University of California, Santa Barbara
 4. Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade
 5. Hoover Institution, Stanford University, Stanford, California
 6. NOVA d.o.o.
 7. Клио
 8. Sebastian Press, USA
 9. The Episcopal Council of the Serbian Orthodox Church in North and South America
 10. Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине
 11. Академија наука и умјетности Републике Српске
 12. Археолошки институт Београд
 13. Архиепископија охридска и Митрополија скопска, Битољ
 14. Билиотека града Београда
 15. Галерија Матице српске, Нови Сад
 16. Географски факултет Универзитета у Београду
 17. Градски музеј, Сомбор
 18. Друштво историчара уметности Србије
 19. Завод за уџбенике, Београд
 20. Издавачка кућа Драганић
 21. Издавачко-новинска радна организација ЈЕДИНСТВО
 22. Издачвачко предузеће Клио
 23. Институт за књижевност и уметност, Београд
 24. Институт за историју,Нови Сада
 25. Историјски институт, Београд
 26. Манастир Хиландар
 27. Матица српска, Одељење за ликовне уметности
 28. Матица Српска, Одељење за друштвене науке
 29. Међуакадемијски координациони одбор за балканологију савета академија наука и уметности СФРЈ
 30. Међуодељенски одбор Српске академије наука и уметности за проучавање Косова и Метохије
 31. Народна библиотека Србије
 32. Народни музеј Краљево
 33. Прометеј
 34. Просвета, Београд
 35. Просвета, Ниш
 36. Свети архијерејски синод Српске православне цркве
 37. Светови, Нови Сад
 38. Универзитет у Београду, Фиозофски факултет
 39. Универзитет у Београду, Фиолошки факултет
 40. Универзитет у Крагујевцу, Центар за научна исграживања
 41. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 42. Чигоја штампа