МА Марко Галић

истраживач приправник

Контакт: marko.galic@bi.sanu.rs

Профили на научним мрежама:

 

МА Марко Галић рођен је 1996. године у Бањалуци, Босна и Херцеговина. Студирао је на Одељењу за социологију Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци. На истом одeљењу дипломирао је са радом „Нови религијски покрети: опште карактеристике и учења НЛО религија“ (2019) из уже научне области социологија религије. Студије наставља на интердисциплинарном двогодишњем мастер програму Религија у друштву, култури и европским интеграцијама Универзитета у Београду. У склопу мастер студија, као Еразмус плус стипендиста, проводи семестар као студент Теолошког факултета Универзитета у Гетингену (Немачка). Одбранио је мастер рад под називом „Примјена наративног метода у проучавању конверзије на протестантизам: студија случаја Босне и Херцеговине“ (2022) који је оцењен са највишим оценама. Докторске студије уписао је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од априла 2023. године ради као истраживач-приправник на Балканолошком институту САНУ.

Област истраживања и истраживачке теме – антропологија религије, мале верске заједнице, религијска конверзија, теорије религије, религија и миграције, квалитативна методологија.

 

Библиографија

Чланци и прикази

  • Galić, M. "The social struggle against death: Human strategies for immortality". Sociological discourse 7 (13-14) (2018), 107–118. 10.7251/SOCEN1713107G.
  • Galić, M. "Aleksandra Djurić Milovanović, Radmila Radić [eds.], Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe". Balcanica LIII (2022), 361–363.

Конференције

  • Galić, M. "Religious Conversion and Migration: The Case Study of neo-Protestants in Bosnia and Herzegovina". Researching Migration and Religious Diversity: Theories, Methods, and Practices, Каунас, 29. јун – 3. јул 2022.
  • Galić, M. "Living As a Minority: Conversion Narratives of neo-Protestants From Bosnia and Herzegovina". Religious Conversion in Plural Societies, Past and Present", Ерфурт, 11 – 15. јул 2022.