др Ања Николић

научни сарадник

Контакт: anja.nikolic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама:

Ања Николић је рођена у Београду 1989. године где је завршила основну школу и Тринаесту београдску гимназију. Студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду уписала је 2008. године. Дипломирала је 2012. године с темом Радјард Киплинг и Бурски рат. Исте године уписала је мастер студије, а мастер рад Кромеров Египат и Калајева Босна и Херцеговина: сличности и разлике (1882–1907) одбранила је 2014. године. У јануару 2015. године уписала је докторске студије, а у децембру 2016. године одбранила је предлог теме докторске дисертације Аустроугарска Босна и Херцеговина и британски Египат: управа, политика, култура (1908–1918). Од маја 2015. до јуна 2018. године била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Као стипендиста је била укључена на пројекат Балканолошког института САНУ Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку. Од јуна 2018. је запослена на Балканолошком институту САНУ као научни сарадник. Докторирала је у новембру 2022. године.

Области истраживања и истраживачке теме – Босна и Херцеговина под аустроугарском управом, империјализам, колонијализам, национализам, компаративна историја, историја идеја.

Пројекти:

2015–2019 Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Носилац: Балканолошки институт САНУ.

Библиографија

Чланци и поглавља

  • Николић, А. „Колонијални оквир културно-просветне политике Велике Британије у Египту и Аустро-Угарске у Босни и Херцеговини". Српски историјски часопис V (2022), 120-141. 
  • Nikolić, А. 2021. "Austro-Hungarian Cultural Imperialism in Bosnia and Herzegovina: The Case of Kosta Hörmann and Provincial Museum". In The Balkans in the Age of New Imperialism and Beyond, ed. V. G. Pavlovic, 47-58. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I".
  • Nikolić, A. “Similarities and Differences in Imperial Administration: Great Britain in Egypt and Austria-Hungary in Bosnia-Herzegovina, 1878–1903”. Balcanica XLVII (2016), 177–195. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6042

Прикази

  • Nikolić, A. “Benno Gammerl, Subjects, Citizens and Others. Administering Ethnic Heterogeneity in the British and Habsburg Empires, 1867–1918.” New York – Oxford: Berghahn Books, 2018, Balcanica LI (2020), 298-300.

  • Nikolić, А. “Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New History”. Cambridge and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018, Balcanica XLIX (2018), 251–252. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5671

  • Nikolić, А. “John Paul Newman, Yugoslavia in the Shadow of War. Veterans and the Limits of State Building 1903–1945”. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, Balcanica XLVIII (2017), 379–381. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5671

Конференције

  • Nikolić, A. „Austro-Hungarian Cultural Imperialism in Bosnia and Herzegovina: The Case of Kosta Hörmann and Provincial Museum”. Presented at Political, Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe Conference, Bucharest, 2–6 September 2019.

  • Nikolić, A. „Joseph Conrad – The Clash of the National and Imperial”. Presented at Central Europe and Colonialism: Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities Conference, University of Wrocław, Academia Europaea, 21–23 September 2016.

Предавања 

  • Николић, А. „Оријент у Европи: Едвард Саид и студије Балкана.“ Центар за теорију историје, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 20. децембар 2018.