др Марија Васиљевић

научна сарадница

Контакт: marija.vasiljevic@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Рођена је у Београду 1987. године. Основне, мастер и докторске академске студије историје завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију насловљену „Позносредњовековни култови светих на територији централног Балкана“ одбранила је 2019. године. Од 2013. до 2017. године била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У току 2014. и 2016. била је стипендиста DAAD-а (Deutscher Akademischer Austauschdienst) и ÖAW-а (Österreichischer Austauschdienst). Од новембра 2018. године запослена је у Балканолошком институту САНУ. У току 2021. године обавила је истраживање у Бечу као носилац стипендије JESH (Joint Excellence in Science and Humannities) коју додељује Аустријска академија наука.

Област истраживања и истраживачке теме – културна историја, историја идеја, студије колективног сећања, култови светих, средњовековна и раномодерна историографија, дипломатика.

Пројекти:

2024– (Trans-)Formation of Identities: Orthodox Christians in the Ottoman Balkans (c.1450–c.1750) (бр. 10932), финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије. Носећа институција Балканолошки институт САНУ. Руководилац пројекта.

2018–2019 Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура, ОИ 17703. Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Носилац пројекта: Балканолошки институт САНУ. Ангажовање у својству истраживача.

2013–2017 Средњовековне српске земље (XIII–XV век): политички, привредни, друштвени и правни процеси, ОИ 177029. Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Носилац пројекта: Историјски институт Београд, Филозофски факултет Универзитета у Београду. Ангажовање у својству истраживача–стипендисте.

 

Библиографија

Монографије

 • Васиљевић, М. Култови светих на централном Балкану у време османских освајања, Београд, 2021.

Чланци и прикази

 • Васиљевић, М., Крешић, О. “Култ светог и манастирска економија: прослављање Стефана Штиљановића у Шишатовцу под османском влашћу“. Историјски часопис 72 (2023), 343–374. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/16213
 • Vasiljević, M. “Holy King Milutin – Protector of 'All Serbian and Bulgarian Land'“, У Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност, ур. Ј. Ћирић и С. Убипариповић, 2023, 351–366. Крагујевац: Издавачка кућа Епархије шумадијске ,,Каленић“. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/1571
 • Vasiljević, M. “Revival of Early Christian Models of Martyrdom in the Ottoman Central Balkans“, In Byzantine Heritage in South-Eastern Europe in the Middle Ages, ed. A. Timotin, S. Pirivatrić and O. Iacubovschi, 2022, 437–451. Bucharest: Académie roumaine. Institut d'études sud-est européennes. Société roumaine d'études byzantines. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13929
 • Vasiljević, M. “Translations of Saints’ Relics in the Late Medieval Central Balkans”. Balcanica LI (2020), 23–43. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10578

 • Васиљевић, М. “Краљ у сенци архиепископа: стварање државе у српској средњовековној историографији“. У Стефан Првовенчани и његово доба, ур. И. Коматина, 2020, 343–362. Београд: Историјски институт. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10577

 • Vasiljević, M. “Imagining the Ruler’s Genealogy in Medieval Serbia”. Revue des Études Sud-Est Européennes 55 (2017), 73–88. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6257

 • Васиљевић, М. “Генеалогије између историје и идеологије: пример порекла кнегиње Милице”. Историјски часопис 65 (2016), 79–99. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6258

 • Васиљевић, М. “Настанак српских родослова и летописа као последица политичких и друштвених промена”. Иницијал. Часопис за средњовековне студије 3 (2015), 95–117. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6259

 • Vasiljević, M. i Fundić, D. „S. Rohdewald, Götter der Nationen: Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis 1944. Cologne – Weimar – Vienna: Böhlau Verlag, 2014“. Balcanica XLVI (2015), 434–437. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6024

 • Васиљевић, М. “Помени предака у повељама Немањића и легитимизација власти“. Иницијал. Часопис за средњовековне студије 1 (2013), 77–99. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6260

Конференције

 • Vasiljević, M. “Remembering Medieval Past in Serbian Hagiographies Between the End the 15th Century and the First Half of the 16th”. V Cantieri dell’Agiografia 2022, Рим/онлајн, 26–28. јануар 2022.
 • Васиљевић, М. “Свети краљ Милутин: Заштитник свих српских и бугарских земаља “. Краљ Милутин и доба Палеолога: историја, књижевност, културно наслеђе, Скопље/онлајн, 24–26. октобар 2021.
 • Vasiljević, M. “Between Life Writing and History Writing: Serbian Hagiographies from the 15th to the 17th Century”, Life Writing and History Writing in Early Modern Southeast Europe, 15th – 18th Centuries, Беч, 30.септембар–1. октобар 2021.
 • Васиљевић, М. “Српско царство као део „историје света“, Седма национална конференција византолога, Београд, 22–25. јун 2021.
 • Vasiljević, M. i Krešić, O. “Memory of the Holy Founders of Serbian State and Church from the 13th to the 18th Century”. Using the Past: The Middle Ages in the Spotlight (onlajn, 2–12. decembar 2020.
 • Васиљевић, М. “Краљ у сенци архиепископа: стварање државе у српској средњовековној историографији“. Стефан Првовенчани и његово доба, Београд, 22–23. новембар 2018.

 • Vasiljević, M. “Models of Martyrial Sanctity in the Post-Byzantine Balkans: St. George of Kratovo”. 23. међународни конгрес византијских студија, Београд, 22–27. август 2016.