Вести

Др Војислав Г. Павловић, директор Балканолошког института САНУ учествоваo je на научном скупу „ 11. новембар - Сто година од ослобођења и уједињења“ који је одржан у Херцег Новом 10. и 11. новембра 2018. године у организацији Матице српске у Црној Гори. Др Павловић је имао саопштење под насловом „ Француска Источна армија и стварање Југославије?“

Програм скупа

Др Александра Ђурић Миловановић,  виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је 08. новембра 2018. године на годишњој међународној радионици пројекта “Hidden Galleries” (European Research Council - ERC no. 677355) – Engaging the Margins: Ethnographic Practice and Marginal Religious Communities in Central and Eastern Europe у Букурешту (Румунија). Др Ђурић Миловановић је представила рад под насловом Fieldwork Methodology in Closed Religious Groups: the case of Romanian neo-Protestants in Serbia. Радионица је окупила учеснике из Ирске, Румуније, Србије, Хрватске, Мађарске и Молдавије.

Програм скупа

Др Војислав Павловић, директор Балканолошког института САНУ и др Борис Милосављевић учествовали су на научном скупу „Крај Првог свјетског рата и настанак југословенске државе“ који је одржан у Академији наука и умјетности Републике Српске у Бања Луци 30. и 31. октобра 2018. године.

Павловић је имао саопштење под насловом „Југословенско уједињење и алтернативна територијална и национална решења (новембар 1918 – јун 1919)“, а Милосављевић „Русија и настанак југословенске државе“. 

Програм скупа

Др Војислав Г. Павловић, директор   Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу Il Sud-est europeo e la regione adriatica

alla fine della Grande Guerra Memorie, testimonianze, nuove sfide, који је одржан 11 октобра у организацији Универзитета Рим 3. Др Павловић је отворио скуп са излагањем : Le strategie degli Alleati per concludere la guerra nei Balcani.

 

Програм скупа

Др Влaдимир П. Пeтрoвић, виши нaучни сaрaдник Бaлкaнoлoшкoг институтa СAНУ учeствoвao je нa мeђунaрoднoj нaучнoj кoнфeрeнциjи: 3rd International Conference “Roman and Late Antique Thrace” (RaLATh), која је одржана од 18. до 21. октобра 2018, Комотинију у Грчкој. Др Пeтрoвић прeдсeдaвao je увoднoм сeсиjoм и пoднeo je усмeнo излaгaњe пoд нaслoвoм: The Roman Vicinal Road Network between Moesia Superior and Thrace. Кoнфeрeнциjу je oргaнизoвaлo Mинистaрствo културe и спoртa Грчкe и Eфoрaт зa стaринe Tрaкиje (Ксaнти, Рoдoпи, Хeбрoс), у пaртнeрству сa Нaциoнaлним aрхeoлoшким институтoм сa музejeм Бугaрскe aкaдeмиje нaукa и сa Унивeрзитeтoм у Цaригрaду.

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Велика источна криза и српско питање који је, у организацији Одељења за историју Српске академије наука и уметности и Историјског института, одржан 4. октобра 2018. године у Српској академији наука и уметности у Београду. Др Ристић је поднео реферат Британски интереси и национални циљеви Кнежевине Србије (Од Санстефана до Берлина 1878). Др Ристић је говорио о узроцима конфликта британске политике и нацоналних циљева Србије током прве половине 1878. године.

Програм скупа

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму Drobeta – Archaeology and History у Дробети – Турну Северину, Румунија од 4 - 5. октобра 2018. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Le Port Trajan d’Aquae – les recherches archéologiques et épigraphiques.

Организатор симпозијума је био Iron Gates Region Museum – Drobeta Turnu Severin.

Програм скупа

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународнoj конференцији: 5th Conference of the European Network of River Museums (ENoRM) у Београду, од 25-28. септембра 2018. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: The Fluvial Transport on Danube in Roman Times: Archaeological and Epigraphic Testimonies from the Iron Gates.Организатор међународне научне конференције био је Музеј науке и технике у Београду.

Web site: enorm2018.site123.me

Програм скупа


.

Др Војислав Г. Павловић, директор   Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу Central European Nations in the Austro-Hungarian Monarchy, који је одржан од 3. до 5. октобра у организацији Народног музеја из Будимпеште. Др Павловић је учествоваo на округлом столу под називом: The Demise of Austro-Hungarian Monarchy and the Transformation of International Society.

Програм скупа

Actual Problems of Theory and History of Art VIII

Др Марка Томић Ђурић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији Actual Problems of Theory and History of Art VIII (Актуальные проблемы теории и истории искусства VIII), у оквиру сесије Byzantine and Postbyzantine Art. Конференција је одржана од 2. до 6. октобра 2018 на  Факултету за историју универзитета Ломоносов у Москви (Русија) у организацији:  Московског државног универзитета Ломоносов, државног универзитета у Санкт Петербургу, Третијаков галерије у Москви и Државног музеја Ермитаж. Колегиница Томић Ђурић представила је рад под насловом  Markov Manastir and the Novgorod Churches of the Late 14th and 15th Centuries: Parallels in Program and Iconography.

Програм скупа