Вести

Др Александра Ђурић Миловановић, научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је 26. до 30. јуна 2018 године, на највећoj међународноj конференцији румунских студија у организацији  Society for Romanian Studies – SRS 2018. Скуп је одржан на Универзитету у Букурешту (The Bucharest University for Economic Studies) и окупио је преко 400 учесника из целог света који се баве румунским студијама. У сарадњи са пројектним тимом ERC ‘Hidden Galleries’ in the Secret Police Archives in 20th Century Central and Eastern Europe (European Research Council), др Ђурић Миловановић је учествовала на панелу Religious Minorities in the Secret Police Archives, у оквиру којег је представила рад  Researching the Nazarene community in the Yugoslav archives.

Програм конгреса

Др Александра Ђурић Миловановић, научнa сарадница Балканолошког института САНУ,
учествовала је на међународном конгресу румунске културе, одржаном 15. јуна 2018.
године у огранку Румунске академије наука у Темишвару (Румунија). Др Ђурић
Миловановић је представила коауторски рад са др Мирчом Мараном, под насловом:
Dinamismul vieţii religioase la românii din Banatul sârbesc. Конгрес је организован у оквиру
обележавања стогодишњице стварања савремене Румуније.

 

Програм конгреса

Др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник, и др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународној научној конференцији Center for Language Research Conference 2018 (CLARC2018) – Perspectives on Language Diversity, одржаној од 8. до 10. јуна 2018. у организацији Филозофског факултета Свеучилишта у Ријеци (Хрватска). У оквиру панела насловљеног Linguistic endangerment in Southeast Еurope, др Ћирковић презентовала је рад под насловом Language documentation of Romani in Eastern Serbia (Knjaževac and surroundings), а др Мирић рад Child language documentation and the role of the community in preserving endangered Romani varieties in Southeast Serbia.

Скуп је окупио бројне истраживаче из Европе, Азије и Северне Америке, а панел је био посвећен документовању, ревитализацији и језичком планирању бројних мањинских и угрожених језика на територији југоисточне Европе.

Програм скупа

Књига апстракта

Др Александра Ђурић Миловановић, научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је у организацији међународне радионице „Religion and Migration in Eastern Orthodox World”, која је одржана 7. и 8. јуна 2018. године у Београду. Радионица је део пројекта Универзитета у Астону (Велика Британија), уз финансијску подршку Британске академије. Др Ђурић Миловановић је представила коауторски рад са др Мартом Стојић Митровић (Етнографски институт САНУ) под насловом: The Changing Dynamics of Migrants Support in Serbia: The Work of Faith-Based Organizations. Радионица је окупила водеће стручњаке из области студија миграција и религије из Европе и Сједињених Америчких Држава.

Програм радионице

Др Драган Бакић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на научној конференцији „Обећање Нове Европе: париски мировни уговори 1919-20. године и међународни поредак у међуратним годинама“ (The Promise of a New Europe: The Paris Peace Treaties of 1919-20 and the International Order in the Interwar Years), одржаној у просторијама Андраши универзитета у Будимпешти, 23-24. маја 2018. године, у организацији Центра за дипломатију Андраши универзитета, Универзитета у Абердину и Етвош Лоран универзитета из Будимпеште, која је окупила угледне истраживаче из великог броја европских земаља. Др Бакић је презентовао рад под насловом „The Kingdom of Yugoslavia during the Peace Conference and its Aftermath“, у оквиру панела насловљеног International Constellations and Change in the States System: The European World of States during the Interwar Years.

Програм конференције

Др Борису Милосављевићу, вишем научном сараднику Балканолошког института САНУ, свечано је уручена Награда Вукове задужбине за науку за 2017. годину 23. маја 2018.

Одлуку да се награда Вукове задужбине за науку за 2017. годину додели др Борису Милосавље­вићу за књигу Слободан Јовановић. Теорија, објављену у издању Балканолошког института САНУ, једногласно је донео Одбор за доделу награда за науку који чине председник Одбора, проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ, и чланови академик Динко Давидов, академик Нада Милошевић Ђорђевић, академик Предраг Пипер, проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Љубинко Раденковић, заменик председника Скупштине и Савета Вукове задужбине, и др Милоје Васић.

Приликом уручења награде у препуној сали Вукове задужбине говорили су проф. др Слободан Грубачић и проф. др Љубинко Раденковић. Грубачић је нагласио: „Књига Бориса Милосављевића показује сврху и смисао оваквих синтетичких монографија. Показала је, притом, да и анализа српске политике и књижевне критике, њених достигнућа, заноса и странпутица открива сасвим нове и за историју науке драгоцене хоризонте истраживања; да је та дуго потискивана или прикривана 'затамњена страна', у ствари, одавно ишчекивала посленика ауторових стваралачких способности.“ Раденковић је истакао да  Милосављевићева књига осветљава живот и дело Слободана Јовановића, једног од најзначајнијих интелектуалаца прве половине 20. века.

Награду су уручили др Миодраг Матицки, председник Скупштине Вукове задужбине, и Љуба Ђокић, заменик градоначелника Лознице.

Видео можете погледати овде.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 10. до 15. маја 2018. године на међународном семинару и тренингу  Центра за интеррелигијски дијалог KAICIID у Џакарти (Индонезија). Др Ђурић Миловановић изабрана је за овогодишњег полазника интернационалне групе од двадесет религиолога, верских лидера и активиста за интеррелигијски дијалог у оквиру програма KAICIID International Fellows 2018. Програм окупља представнике различитих верских заједница из Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке са циљем промовисања толеранције и едукације у области интеррелигијског дијалога. 

Прочитајте више

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 3. и 6. маја 2018, на међународној научној конференцији The ASN (Association for the Study of Nationalities) 23rd Annual World Convention. Организатор конференције је био Хариман Институт Универзитета Колумбија у Њујорку. The ASN Annual World Convention је највећи међународни интердисциплинарни научни скуп ове врсте, који се одржава сваке године у Њујорку, окупљује више од 400 учесника и покрива широк спектар тема везаних ѕа национализам, националност, етнички конфликт и национални идентитет, у оквиру више регионалних секција о Балкану, централној Европи, Русији, Украјини, Кавказу, Турској и Грчкој, као и тематских секција о студијама национализма, миграцији и дијаспори. Др Сореску Маринковић је излагала коауторски рад са Моником Хуцану (Универзитет у Београду), под насловом Creating and Conveying Identity Online: the Case of the Vlachs in Eastern Serbia.

Програм конференције

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној годишњој конференцији Британске асоцијације за славистичке и студије источне Европе - BASEES на Универзитету у Кембриџу, од 13. до 15. априла 2018. године. У оквиру конференције др Ђурић Миловановић представила рад “Doing Research in the Secret Police Archives in Serbia and Slovenia: the Case of Religious Minorities“ у оквиру панела Secret Police Archives and Religion. Панел је окупио истраживаче и сараднике пројекта „Hidden Galleries“ са Универзитетског колеџа из Корка (Ирска).

Програм конференције

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ боравио је од 15-18. априла 2018 у Софији, у оквиру међуакадемијског споразума о научној сарадњи између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука и интердициплинарног пројекта: Study and Interpretation of the Archeological Cultures on the Territories of Bulgaria and Ѕerbіа. У Националном археолошком институту са музејем БАН одржао је предавање под називом: Антички Наисус на раскршћу трансбалканских римских комуникација.  Поред предавања отворена је изложба на дванаест паноа и приказан је археолошки филм о истраживањима античког Наиса, на француском, енглеском и бугарском језику.

Видео