Вести

Међународна конференција "Религијски диверзитет и друштвена кохезија у централној и источној Европи и шире"

30.04.2024.

Међународна конференција Религијски диверзитет и друштвена кохезија у централној и источној Европи и шире (Religious Diversity and Social Cohesion in Central and Eastern Europe and Beyond) одржана је 25. до 27. априла 2024. године на Универзитету Бедер у Тирани.

На научном скупу је учествовало двоје сарадника Балканолошког института САНУ: др Александра Ђурић-Миловановић, виша научна сарадница, која је имала излагање под називом “Faith-Based Organizations and Refugees in Serbia: the (In)visible Collaboration and Social Inclusion Efforts”, и ма Марко Галић, истраживач приправник, са излагањем “Working Saturday and the Growth of Small-Scale Entrepreneurship among the Yugoslavian Adventists”. Конференција је одржана у сарадњи Асоцијације за интернационалне студије религије у источној и централној европи (The International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association - ISORECEA), Универзитета Бедер у Тирани (University College Bedër, Tirana) као и Кост акције „Повезивање теорије и практичних питања миграције и религијског диверзитета“ (COST Action “Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity”). На конференцији је учествовао већи број истраживача, укључујући и водеће истраживаче из области студија религије.

 

Програм

Најновије