Вести

Др Александра Ђурић Миловановић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 20. новембра 2018. године, семинар путем интернета (webinar), у сарадњи са Центром за интеррелигијски дијалог KAICIID и Joint Learning Initiative Refuge Hub, едукативном платформом из Вашингтона, САД.  У оквиру семинара, Др Ђурић Миловановић говорила је о улози религије у миграцијским токовима, нарочито о улози хуманитарних организација при црквама и верским заједницама на простору Балкана у мигрантској кризи током протеклих неколико година. Наслов њеног предавања био је: A Response of the Faith-Based Organizations to the Migration Crises: the case of Serbia. 

Др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ и ма Марија Васиљевић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ су учествовале на међународној научној конференцији „Стефан Првовенчани и његово доба“, одржаној 22-23. новембра 2018. године. Конференцију је организовао Историјски институт Београд.

Др Даница Поповић је имала излагање под насловом „Реликвијарни програм средњовековних владарских ризница ‒ српски приступ у доба првих Немањића“ док је саопштење МА Марије Васиљевић носило наслов „Краљ у сенци архиепископа: стварање државе у српској средњовековној историографији“.

Програм скупа

Др Војислав Г. Павловић, директор   Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу 1918. Demain la paix, који је одржан од 15. и 16. новембра 2018. у организацији Центра Ролан Муније Универзитета Сорбона, Института за високе студије из Ла Рош сур Јон-а и Фрaнцуске фондације за обележавање стогодишњице Великог рата. Др Павловић је имао излагање на тему : La naissance de  la Yougoslavie .

Програм скупа

Др Војислав Г. Павловић, директор Балканолошког института САНУ учествоваo je на научном скупу „ 11. новембар - Сто година од ослобођења и уједињења“ који је одржан у Херцег Новом 10. и 11. новембра 2018. године у организацији Матице српске у Црној Гори. Др Павловић је имао саопштење под насловом „ Француска Источна армија и стварање Југославије?“

Програм скупа

Др Александра Ђурић Миловановић,  виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је 08. новембра 2018. године на годишњој међународној радионици пројекта “Hidden Galleries” (European Research Council - ERC no. 677355) – Engaging the Margins: Ethnographic Practice and Marginal Religious Communities in Central and Eastern Europe у Букурешту (Румунија). Др Ђурић Миловановић је представила рад под насловом Fieldwork Methodology in Closed Religious Groups: the case of Romanian neo-Protestants in Serbia. Радионица је окупила учеснике из Ирске, Румуније, Србије, Хрватске, Мађарске и Молдавије.

Програм скупа

Др Војислав Павловић, директор Балканолошког института САНУ и др Борис Милосављевић учествовали су на научном скупу „Крај Првог свјетског рата и настанак југословенске државе“ који је одржан у Академији наука и умјетности Републике Српске у Бања Луци 30. и 31. октобра 2018. године.

Павловић је имао саопштење под насловом „Југословенско уједињење и алтернативна територијална и национална решења (новембар 1918 – јун 1919)“, а Милосављевић „Русија и настанак југословенске државе“. 

Програм скупа

Др Војислав Г. Павловић, директор   Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу Il Sud-est europeo e la regione adriatica

alla fine della Grande Guerra Memorie, testimonianze, nuove sfide, који је одржан 11 октобра у организацији Универзитета Рим 3. Др Павловић је отворио скуп са излагањем : Le strategie degli Alleati per concludere la guerra nei Balcani.

 

Програм скупа

Др Влaдимир П. Пeтрoвић, виши нaучни сaрaдник Бaлкaнoлoшкoг институтa СAНУ учeствoвao je нa мeђунaрoднoj нaучнoj кoнфeрeнциjи: 3rd International Conference “Roman and Late Antique Thrace” (RaLATh), која је одржана од 18. до 21. октобра 2018, Комотинију у Грчкој. Др Пeтрoвић прeдсeдaвao je увoднoм сeсиjoм и пoднeo je усмeнo излaгaњe пoд нaслoвoм: The Roman Vicinal Road Network between Moesia Superior and Thrace. Кoнфeрeнциjу je oргaнизoвaлo Mинистaрствo културe и спoртa Грчкe и Eфoрaт зa стaринe Tрaкиje (Ксaнти, Рoдoпи, Хeбрoс), у пaртнeрству сa Нaциoнaлним aрхeoлoшким институтoм сa музejeм Бугaрскe aкaдeмиje нaукa и сa Унивeрзитeтoм у Цaригрaду.

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Велика источна криза и српско питање који је, у организацији Одељења за историју Српске академије наука и уметности и Историјског института, одржан 4. октобра 2018. године у Српској академији наука и уметности у Београду. Др Ристић је поднео реферат Британски интереси и национални циљеви Кнежевине Србије (Од Санстефана до Берлина 1878). Др Ристић је говорио о узроцима конфликта британске политике и нацоналних циљева Србије током прве половине 1878. године.

Програм скупа

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму Drobeta – Archaeology and History у Дробети – Турну Северину, Румунија од 4 - 5. октобра 2018. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Le Port Trajan d’Aquae – les recherches archéologiques et épigraphiques.

Организатор симпозијума је био Iron Gates Region Museum – Drobeta Turnu Severin.

Програм скупа