Вести

Међународна школа и конференција у Новом Саду

29.04.2024.

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, 20. априла 2024. године, одржана je једанаеста међународна конференција Психолингвистичка, неуролингвистичка и клиничка лингвистичка истраживања (11th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research – PNCLR11). На конференцији је учествовала др Мирјана Мирић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, са излагањем под називом Complementizer omission in Gurbet Romani: a developmental perspective. Конференцији је претходила петодневна пролећна школа коју су похађали студенти мастер и докторских студија из 15 земаља. У оквиру школе, 15. и 16. априла 2024, Мирјана Мирић је одржала два предавања под називом Theoretical approaches to language acquistion и Research methods in language acquistion.

 

Програм скупа и књига апстраката

Најновије