Вести

Међународна конференција „Српско/југословенско-румунски односи и интеракције у 20. веку” у Институту за новију историју Србије у Београду

28.03.2024.

Међународна конференција „Српско/југословенско-румунски односи и интеракције у 20. веку“ (Serbian/Yugoslav-Romanian Relations and Interactions in 20th Century) одржана је 21. и 22. марта 2024. године у  Институту за новију историју Србије у Београду.

На научном скупу учествовало је неколико сарадника Балканолошког института САНУ: др Драган Бакић, виши научни сарадник, са коауторским радом са др Растком Ломпаром „Слика Гвоздене Гарде у Југославији и одјеци кризе у Румунији 1938-1941.”; др Александра Ђурић Миловановић, виша научна сарадница, са темом „Војска Господња: покрет обнове Румунске православне цркве међу Румунима у Српском Банату”; МА Анђелија Миладиновић, стипендиста у Балканолошком институт САНУ, са темом „Односи Српске православне цркве и Румунске православне цркве 1919-1934.”; и МА Марија Милинковић, стипендиста у Балканолошком институту САНУ са темом „Крик ужаса дигао се из наших груди: Румунско виђење Мајског преврата”. Конференција је окупила и истраживаче из Темишвара и Јашија (Румунија).

Најновије