Вести

Међународна конференција у Нишу

07.05.2024.


У суботу, 27. априла 2024, др Анамарија Сореску-Маринковић, научна саветница Балканолошког института САНУ, учествовала је на конференцији „Језик, књижевност, интерсекционалност 2024”, коју је организовао Филозофски факултет у Нишу. Др Сореску-Маринковић, заједно са мр Душаном Влајићем, асистентом на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу, излагала је рад под насловом „Navigating Vulnerability: Language Attitudes through an Intersectional Lens“. У раду су представљени резултати пилот истраживања спроведеног 2022. у оквиру пројекта Фонда за науку Републике Србије „Рањиви језици и језички варијетети у Србији“ (VLingS), чији руководилац је др Сореску-Маринковић.

Књига апстраката

Најновије