Вести

Међународни конгрес медиевиста у Лидсу

09.07.2024.

Др Дубравка Прерадовић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном конгресу медиевиста у Лидсу (The International Medieval Congress, Leeds) који организује Институт за средњовековне студије Универзитета у Лидсу који се ове године одржао у периоду између 1. и 4. јула. Др Прерадовић је на наведеном конгресу изложила саопштење насловљено On the Importance of Digitising Old Photographic Documentation of Medieval Monuments: The Case Study on the Architecture and Frescoes of the Gradac Monastery, а у оквиру сесије број 711 чија је тема била Crisis, Accessibility, and Preservation: Digitizing Medieval Heritage in a Changing World, коју је спозорисао Blago Fund, а коју су организовале проф. Ида Синкевић (Williams Center for Arts, Lafayette College, Pennsylvania) и Ивана Лемкус (Blago Fund).

У оквиру свог саопштења др Прерадовић је изложила резултате својих истраживања у седам институција, пет у Београду и две у Паризу, у којима се чува документарна грађа о манастиру Градац. Она је указала на неопходност научног приступа у изучавању те грађе, као и неопходност формирања заједничких база података а све у циљу добијања нових и поузданих података за изучавање средњовековне архитектуре и живописа.

Најновије