Вести

Мањински језици у европским друштвима

10.07.2024.


На Универзитету у Торину, од 3. до 6. јула 2024, одржана је међународна конференција „Мањински језици у европским друштвима“. На конференцији су учествовале сараднице Балканолошког института САНУ и представиле своја истраживања у мањинским заједницама спроведена у оквиру пројекта „Рањиви језици и језички варијетети у Србији“ (VLingS).

Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, представила је рад под називом „The presence of the Romani language in the linguistic landscape of Serbia: an examination of top-down and bottom-up strategies in implementing minority language rights“ (Присуство ромског језика у језичком пејзажу Србије: испитивање стратегија одозго-на-доле и одоздо-на-горе у имплементацији мањинских права), док су Мирјана Мирић, виша научна сарадница, и Анђела Реџић, истраживач сарадник, представиле рад под називом „Language usage trends among linguistic minority communities in Serbia: A comparative analysis“ (Трендови употребе језика у мањинским заједницама у Србији: Компаративна анализа) (коаутор: Душан Влајић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу).

Најновије