Вести

Нова монографија "The Untold Journey of the Nazarene Emigration from Yugoslavia to North America"

28.06.2024.

Др Александра Ђурић Миловановић, научна саветница Балканолошког института САНУ, објавила је нову монографију на енглеском језику под насловом The Untold Journey of the Nazarene Emigration from Yugoslavia to North America, у издању престижне америчке издавачке куће Lexington Books. Монографија је заснована на дугогодишњим теренским и архивским истраживањима емиграције хришћанско-протестантске заједнице назарена, који су због свог пацифизма и приговора савести масовно емигрирали током 20. века из Југославије у Северну Америку. Др Александра Ђурић Миловановић је истраживања обавила у држави Охајо где је највећи број припадника назаренске дијаспоре са подручја бивше Југославије, а архивска истраживања обавила је у Архиву у Ричмонду (држава Вирџинија) и у Архиву Србије и Југославије. Монографија посебну пажњу усмерава на шира питања разлога за емиграцију и улоге религије и верских заједница у процесима миграције и интеграције у нову средину. Историја емиграције мултиетничке верске мањине југословенских назарена посматра се кроз призму њихове усмене историје и архивских докумената који се односе на затворске пресуде, укључујући и бројне примере назарена који су били на Голом отоку. У књизи се хронолошки представља њихов одлазак, боравак у избегличким камповима у Италији и Аустрији, улога Светског савета цркава у процесу исељеништва, одлазак у Америку и промене које наступају у новим заједницама. Пример миграције назарена представља занимљиву студију случаја о до сада неистраженој југословенској дијаспори у Америци која у контексту савремених миграцијских токова указује на улогу религије у процесима интеграције и развоја транснационалних и наднационалних веза заснованих на религији.

Више информација о монографији

Најновије