Вести

Mеђународнa научнa конференцијa „Демонологија као семиотички систем“

29.05.2024.

Др Драгана Ђурић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији „Демонологија као семиотички систем“ (Демонология как семиотическая система), која је одржана у Москви, 27–28. маја 2024. Организатори ове, осме по реду, конференције су „Центар типологије и семиотике фолклора“ (Центр типологии и семиотики фольклора) и „Центар визуелних проучавања средњег века и новог доба РГГУ“ (Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ) при Руском државном хуманистичком универзитету (РГГУ) у Москви. На конференцији су разматрана питања демонологије у савременој и традиционалној култури, митологији, фолклору, религији, затим веза између црквене и народне демонологије, конструисање, опште и посебне црте демонских бића у веровањима, али и иконопису, итд.

Тема излагања др Ђурић је била „Ко се јавља с оног света? „Нечисти“ покојници, духови и демони у савременим српским веровањима“ (Кто является с того света? «Заложные» покойники, духи и демоны в современных сербских верованиях).

Најновије