Вести

Међународна радионица "Strategies of Sainthood. Local Saints in Premodern Eastern and South-eastern Europe"

16.05.2024.

Др Марија Васиљевић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици насловљеној Strategies of Sainthood. Local Saints in Premodern Eastern and South-eastern Europe, одржаном у Бечу 10. и 11. маја 2024. године. Скуп је организован као заједнички подухват два пројекта: MOSCULT – Saint-Making and Institutional Consolidation: The Veneration of Metropolitans in 14th-16th Century Muscovy и ORTHPOL – Orthodoxies and Politics: The Religious Reforms of Mid-17th Century in Eastern and South-Eastern Europe.

Излагање др Марије Васиљевић носило је наслов (Re-)Fashioning of a Local Saint in the 17th century Patriarchate of Peć: Noble-Despot-King Stefan Štiljanović.

 

Програм

Најновије