Вести

На позив професора Giuseppe Capriotti и Francesca Coltrinari (Dipartimento di scienze della formazione dei beni culturali e del turismo, Università di Macerata, Italia), Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 14. новембра предавање (Il culto dei santi patroni a Cattaro. Le immagini e la venerazione) о историји прослављања светих заштитника града Котора, на основу писаних извора и ликовних представа. Предавање је организовано као део семинара на курсевима (Geografia artistica e Storia dellarte moderna) о уметничким и културним везама између две обале Јадрана (La cultura artistica nel bacino dellAdriatico in età moderna).

What language do we speak?”

На позив Центра за балтичке и источноевропске студије Универзитета Содерторн у Стокхолму, Шведској (Center for Baltic and East European Studies, CBEES, Södertörn University), др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, је у понедељак, 27. новембра 2017, одржала предавање о Бањашима на Балкану под насловом What language do we speak?”. Language ideology and planning among the Bayash Roma, у оквиру серије напредних семинара коју организује CBEES. Ова серија семинара представља језгро научних активности CBEES, права „лабораторија“ хуманистичких и друштвених наука. Научни семинари се одржавају сваки други понедељак, отворени су за истраживаче и студенте овог универзитета, а и за ширу публику, а предавачи су истакнути научници из целог света који се баве источном Европом и балтичким регионом.

За више информација погледајте линк.

Предавања истраживача-сарадника Душана Фундића

Душан Фундић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ одржао је два предавања, 9. и 23. новембра, у оквиру Центра за теорију историје Филозофског факултета Универзитета у Београду као део циклуса Мозаици нација: национализми, сећања и културни идентитети. Предавања су била насловљена Нација: кључни појмови и Национализми и национални идентитети: од револуционарне идеје до новог легитимизма.

Балканолошки институт САНУ организује међународни научни скуп Југоисточна Европа у Првом светском рату: Историја, сећање, наслеђе који ће бити одржан 7. и 8. децембра у сали на шестом спрату хотела Палас у Београду. Међународни комитет Асоцијације за проучавање Југоисточне Европе (AIESEE) прихватио је предлог Балканолошког института САНУ  да се годишња конференција за 2017. посвети Првом светском рату. За ову прилику међународни програмски одбор одабрао је 36 радова који ће бити саопштени на енглеском и француском језику, а потом штампани у посебном зборнику радова.  Радови обрађују теме из историје и политике, традиције и сећања на Први светски рат у свакој од балканских држава, с нагласком на новим истраживањима и свежим увидима. Скуп је тематски организован у четири велике целине: дипломатска и војна проблематика;  историографија и књижевност; национално питање; наслеђе и сећање. Поред билатералних тема и тема о односу великих сила према Балкану, знатна пажња биће посвећена културној историји, књижевним виђењима Великог рата и култури сећања. Конференција је посвећена успомени на преминулог директора Балканолошког инстититута САНУ др Душана Т. Батаковића, који је био и главни иницијатор и oрганизатор овога скупа.

Програм скупа

Plakat Varšava

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 13. и 16. новембра 2017, на међуднародној конференцији Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage, као и на пропратним радионицама о језичкој ревитализацији. Организатори конференције су били Факултет “Artes Liberales” Универзитета у Варшави и SOAS Универзитет у Лондону. Др Сореску Маринковић је излагала коауторски рад са Моником Хуцану (Универзитет у Београду), под насловом Language visibility and the revitalization of Vlach.

Програм радионица

Програм конференције

Међународни скуп Télévisions et nations européennes : allers et retours entre cent

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 9. и 10. новембра 2017, на међународном скупу Télévisions et nations européennes : allers et retours entre centres et périphéries, 1950-1980, одржаном у Букурешту (Румунија). Организатори скупа су били Франкофони регионални центар за напредна истраживања у друштвеним наукама (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales) и Универзитет у Букурешту, а учесници су долазиили из Белгије, Бугарске, Румуније, Швајцарске, Француске и Холандије. Др Сореску Маринковић је излагала рад под насловом Romanian Communism on Air: Elena Ceausescu’s personality cult and the state television.

Програм скупа

ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ДР АЛЕКСАНДРЕ ЂУРИЋ МИЛОВАНОВИЋ Н

На позив Универзитетског колеџа у Корку и Катедре за студије религије, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, боравила је од 06. до 09. новембра 2017. године у Корку (Ирска). Као гостујући професор одржала је предавање под насловом Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe at the beginning of 20th Century.  Предавање је организовано у оквиру сарадње на међународном пројекту - Creative Agency and Religious Minorities: ‘Hidden Galleries’ in the Secret Police Archives in 20th Century Central and Eastern Europe (European Research Council, no. 677355), којим руководи проф. др Џејмс Капало. Током посете Универзитету у Корку, одржана је и промоција књиге Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe, ed. Aleksandra Đurić Milovanović, Radmila Radić (Palgrave Macmillan, 2017).

Флајер

Стојан-Новаковић

На научном скупу Стојан Новаковић – Поводом сто седамдесет пет година од рођења који је 1-2. новембра 2017. године у Београду организовала Српска академија наука и уметности, учествовала су четири сарадника Балканолошког института САНУ. Др Војислав Павловић, виши научни сарадник, одржао је излагање Стојан Новаковић и Конкордат са Ватиканом, др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник, поднео је реферат Британске и француске оцене спољне политике владе Стојана Новаковића (1895–1896), др Борис Милосављевић научни сарадник, говорио је на тему Стојан Новаковић и Слободан Јовановић, а Вељко Станић, истраживач-сарадник, представио је рад Ерудита, полихистор, интелектуалац: проблеми интелектуалне историје у делу Стојана Новаковића.

Програм научног скупа

500 година протестантске реформације 1517–2017.

Поводом обележавања јубилеја 500 година протестантске реформације 1517–2017, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на две међународне конференције посвећене овом догађају. Од 28. 10. 2017. до 29. 10. 2017. године, била је учесник међународног билингвалног научног скупа A Magyar Reformáció román kultúrára gyakorolt hatásai és következményei/Influența Reformației maghiare asupra culturii române, на Универзитету у Сегедину, где је представила рад на румунском језику: „Nazarenii, primii neoprotestanți români și impactul lor asupra identității spirituale a românilor din Banatul Sârbesc“.  У Београду је 31. 10. 2017. године, учествовала на међународном скупу Југословенског удружења за научно истраживање религије (ЈУНИР) где је представила рад о почецима развоја неопротестантизма међу Румунима у Србији. Радови са овог међународног скупа објављени су у зборнику „500 година протестантске реформације“, уредници Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић (ЈУНИР, Универзитет у Нишу, 2017).

Програм научног скупа у Сегедину

Програм научног скупа у Београду

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Душан Фундић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је 2. и 3. октобра 2017. године на међународној научној конференцији Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations одржаној у Прагу, у Чешкој у организацији Института за историју Чешке академије наука и Института за етнологију Чешке академије наука. Душан Фундић је одржао излагање под насловом Understanding Multiple Agencies: Albanian Muslims beyond Islam before the First World War.

Прграм конференције