Вести

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ боравио је од 15-18. априла 2018 у Софији, у оквиру међуакадемијског споразума о научној сарадњи између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука и интердициплинарног пројекта: Study and Interpretation of the Archeological Cultures on the Territories of Bulgaria and Ѕerbіа. У Националном археолошком институту са музејем БАН одржао је предавање под називом: Антички Наисус на раскршћу трансбалканских римских комуникација.  Поред предавања отворена је изложба на дванаест паноа и приказан је археолошки филм о истраживањима античког Наиса, на француском, енглеском и бугарском језику.

Видео

Научни сарадник Балканолошког института САНУ, др Драган Бакић, учествовао је на скупу The Balkan States during World War II (1939-1945), у организацији Аристотеловог универзитета у Солуну, Грчка, 17-18. марта 2018. године. На конференцији која је окупила истраживаче из балканских земаља, др Бакић је, у оквиру панела који се бавио британском политиком према Балкану током Другог светског рата, представио рад под насловом „Blind Ambitions or British Intelligence Input?: the 27 March 1941 Coup d’État in Belgrade and Yugoslav Army Officers“.

Програм скупа

У оквиру обележавања 180 година од успостављања дипломатских односа између Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске и Републике Србије, одржана је међународна конференција под насловом „Српско (југословенски) – британски односи од 19. до 21. века“ у организацији Центра за британске студије Факултета политичких наука у Београду 26-27. јануара 2018. године. На скупу, за чије одржавање је највише заслужан професор ФПН Слободан Марковић, спољни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовале су британске дипломате, угледни научници са пет британских универзитета, три факултета Универзитета у Београду, два института из Београда и Универзитета у Подгорици. На скупу су говорили и представници нашег института у оквиру панела који се бавио британско-југословенским односима у 20. веку. Др Војислав Павловић, директор Балканолошког института, говорио је о суштини тих односа после Другог светског рата у свом излагању под насловом „Комунистичка Југославија и Велика Британија“, док се др Драган Бакић осврнуо на битне садржаје у претходном међуратном периоду у излагању насловљеном „Краљевина Југославија и Велика Британија“.

Програм конференције

Милош Војиновић, истраживач-приправник Балканолошког института САНУ, одржао је предавање под насловом “From Mazzini to Kropotkin: Political Role Models of Young Bosnia”.Предавање је било део циклуса „Berliner Forschungskolloquium Südosteuropa“, који организује Катедра за историју југоисточне Европе при Хумболтовом Универзитету у Берлину. Списак предавања можете погледати овде.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 19. до 25. јануара 2018. године, на међународном семинару и тренингу  Центра за интеррелигијски дијалог KAICIID у Бечу (Аустрија). Др Ђурић Миловановић изабрана је за овогодишњег полазника интернационалне групе од двадесет религиолога, верских лидера и активиста за интеррелигијски дијалог у оквиру програма KAICIID International Fellows 2018. Програм окупља представнике различитих верских заједница из Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке са циљем промовисања и едукације у области интеррелигијског дијалога. 

За више информација, видети сајт.

На позив Друштва младих лингвиста Србије, др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, је у понедељак, 11. децембра 2017, одржала предавање Румунски варијетети у језичком пејзажу Србије, заједно са др Моником Хуцану са Филолошког факултета београдског Универзитета. Предавање је организовано у Центру за промоцију науке са циљем да се студенти информишу о актуелним лингвистичким истраживањима и да се покрене конструктиван дијалог међу младим лингвистима.

За више информација, видети сајт

Огњен Крешић, истраживач-сарадник Балканолошког института, учествовао је на научном скупу са међународним учешћем Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект, одржаном у Врању од 8. до 9. децембра 2017. године. Организатори скупа су били Народни музеј у Врању, Народни музеј у Лесковцу, Епархија Врањска СПЦ и Педагошки факултет у Врању. Наслов излагања био је: Два хуџета нишког кадије из XVIII века. Прилог друштвено-економској историји осамнаестовековног Ниша.

Програм скупа

На позив професора Giuseppe Capriotti и Francesca Coltrinari (Dipartimento di scienze della formazione dei beni culturali e del turismo, Università di Macerata, Italia), Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 14. новембра предавање (Il culto dei santi patroni a Cattaro. Le immagini e la venerazione) о историји прослављања светих заштитника града Котора, на основу писаних извора и ликовних представа. Предавање је организовано као део семинара на курсевима (Geografia artistica e Storia dellarte moderna) о уметничким и културним везама између две обале Јадрана (La cultura artistica nel bacino dellAdriatico in età moderna).

What language do we speak?”

На позив Центра за балтичке и источноевропске студије Универзитета Содерторн у Стокхолму, Шведској (Center for Baltic and East European Studies, CBEES, Södertörn University), др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, је у понедељак, 27. новембра 2017, одржала предавање о Бањашима на Балкану под насловом What language do we speak?”. Language ideology and planning among the Bayash Roma, у оквиру серије напредних семинара коју организује CBEES. Ова серија семинара представља језгро научних активности CBEES, права „лабораторија“ хуманистичких и друштвених наука. Научни семинари се одржавају сваки други понедељак, отворени су за истраживаче и студенте овог универзитета, а и за ширу публику, а предавачи су истакнути научници из целог света који се баве источном Европом и балтичким регионом.

За више информација погледајте линк.

Предавања истраживача-сарадника Душана Фундића

Душан Фундић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ одржао је два предавања, 9. и 23. новембра, у оквиру Центра за теорију историје Филозофског факултета Универзитета у Београду као део циклуса Мозаици нација: национализми, сећања и културни идентитети. Предавања су била насловљена Нација: кључни појмови и Национализми и национални идентитети: од револуционарне идеје до новог легитимизма.