Вести

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 10. до 15. маја 2018. године на међународном семинару и тренингу  Центра за интеррелигијски дијалог KAICIID у Џакарти (Индонезија). Др Ђурић Миловановић изабрана је за овогодишњег полазника интернационалне групе од двадесет религиолога, верских лидера и активиста за интеррелигијски дијалог у оквиру програма KAICIID International Fellows 2018. Програм окупља представнике различитих верских заједница из Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке са циљем промовисања толеранције и едукације у области интеррелигијског дијалога. 

Прочитајте више

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 3. и 6. маја 2018, на међународној научној конференцији The ASN (Association for the Study of Nationalities) 23rd Annual World Convention. Организатор конференције је био Хариман Институт Универзитета Колумбија у Њујорку. The ASN Annual World Convention је највећи међународни интердисциплинарни научни скуп ове врсте, који се одржава сваке године у Њујорку, окупљује више од 400 учесника и покрива широк спектар тема везаних ѕа национализам, националност, етнички конфликт и национални идентитет, у оквиру више регионалних секција о Балкану, централној Европи, Русији, Украјини, Кавказу, Турској и Грчкој, као и тематских секција о студијама национализма, миграцији и дијаспори. Др Сореску Маринковић је излагала коауторски рад са Моником Хуцану (Универзитет у Београду), под насловом Creating and Conveying Identity Online: the Case of the Vlachs in Eastern Serbia.

Програм конференције

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној годишњој конференцији Британске асоцијације за славистичке и студије источне Европе - BASEES на Универзитету у Кембриџу, од 13. до 15. априла 2018. године. У оквиру конференције др Ђурић Миловановић представила рад “Doing Research in the Secret Police Archives in Serbia and Slovenia: the Case of Religious Minorities“ у оквиру панела Secret Police Archives and Religion. Панел је окупио истраживаче и сараднике пројекта „Hidden Galleries“ са Универзитетског колеџа из Корка (Ирска).

Програм конференције

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ боравио је од 15-18. априла 2018 у Софији, у оквиру међуакадемијског споразума о научној сарадњи између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука и интердициплинарног пројекта: Study and Interpretation of the Archeological Cultures on the Territories of Bulgaria and Ѕerbіа. У Националном археолошком институту са музејем БАН одржао је предавање под називом: Антички Наисус на раскршћу трансбалканских римских комуникација.  Поред предавања отворена је изложба на дванаест паноа и приказан је археолошки филм о истраживањима античког Наиса, на француском, енглеском и бугарском језику.

Видео

Научни сарадник Балканолошког института САНУ, др Драган Бакић, учествовао је на скупу The Balkan States during World War II (1939-1945), у организацији Аристотеловог универзитета у Солуну, Грчка, 17-18. марта 2018. године. На конференцији која је окупила истраживаче из балканских земаља, др Бакић је, у оквиру панела који се бавио британском политиком према Балкану током Другог светског рата, представио рад под насловом „Blind Ambitions or British Intelligence Input?: the 27 March 1941 Coup d’État in Belgrade and Yugoslav Army Officers“.

Програм скупа

У оквиру обележавања 180 година од успостављања дипломатских односа између Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске и Републике Србије, одржана је међународна конференција под насловом „Српско (југословенски) – британски односи од 19. до 21. века“ у организацији Центра за британске студије Факултета политичких наука у Београду 26-27. јануара 2018. године. На скупу, за чије одржавање је највише заслужан професор ФПН Слободан Марковић, спољни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовале су британске дипломате, угледни научници са пет британских универзитета, три факултета Универзитета у Београду, два института из Београда и Универзитета у Подгорици. На скупу су говорили и представници нашег института у оквиру панела који се бавио британско-југословенским односима у 20. веку. Др Војислав Павловић, директор Балканолошког института, говорио је о суштини тих односа после Другог светског рата у свом излагању под насловом „Комунистичка Југославија и Велика Британија“, док се др Драган Бакић осврнуо на битне садржаје у претходном међуратном периоду у излагању насловљеном „Краљевина Југославија и Велика Британија“.

Програм конференције

Милош Војиновић, истраживач-приправник Балканолошког института САНУ, одржао је предавање под насловом “From Mazzini to Kropotkin: Political Role Models of Young Bosnia”.Предавање је било део циклуса „Berliner Forschungskolloquium Südosteuropa“, који организује Катедра за историју југоисточне Европе при Хумболтовом Универзитету у Берлину. Списак предавања можете погледати овде.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 19. до 25. јануара 2018. године, на међународном семинару и тренингу  Центра за интеррелигијски дијалог KAICIID у Бечу (Аустрија). Др Ђурић Миловановић изабрана је за овогодишњег полазника интернационалне групе од двадесет религиолога, верских лидера и активиста за интеррелигијски дијалог у оквиру програма KAICIID International Fellows 2018. Програм окупља представнике различитих верских заједница из Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке са циљем промовисања и едукације у области интеррелигијског дијалога. 

За више информација, видети сајт.

На позив Друштва младих лингвиста Србије, др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, је у понедељак, 11. децембра 2017, одржала предавање Румунски варијетети у језичком пејзажу Србије, заједно са др Моником Хуцану са Филолошког факултета београдског Универзитета. Предавање је организовано у Центру за промоцију науке са циљем да се студенти информишу о актуелним лингвистичким истраживањима и да се покрене конструктиван дијалог међу младим лингвистима.

За више информација, видети сајт

Огњен Крешић, истраживач-сарадник Балканолошког института, учествовао је на научном скупу са међународним учешћем Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект, одржаном у Врању од 8. до 9. децембра 2017. године. Организатори скупа су били Народни музеј у Врању, Народни музеј у Лесковцу, Епархија Врањска СПЦ и Педагошки факултет у Врању. Наслов излагања био је: Два хуџета нишког кадије из XVIII века. Прилог друштвено-економској историји осамнаестовековног Ниша.

Програм скупа