Вести

Поводом 150-огодишњице од смрти Вука Караџића, у Српској академији наука и уметности у Београду, од 4. до 6. децембра 2014, одржан је међународни научни скуп „Вук Стефановић Караџић (1787 – 1864 – 2014)“. На овом скупу учествовало је више од 60 истакнутих појединаца из научних, образовних и културних институција из земље и иностранства.Видно место у раду скупа имали су сарадници Балканолошког института САНУ, који су поднели следеће реферате: др Мирјана Детелић (у коауторству са др Лидијом Делић): Како форматизовати Вука; др Бојан Јовановић: Вуково утврђивање српског културног памћења; др Љубинко Раденковић (који је и водио једно заседање): Значај дела Вука Караџића за изучавање српске митологије; др Биљана Сикимић: Антрополошко-лингвистичко читање Вуковог етнографског текста: дечје игре.

Програм скупа

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији Франкофилија и германофилија у југоисточној Европои уочи и током Првог светског рата. На скупу који су организовали Универзитет Букурешт, CEREFREA (Centre régional Francophone de recherches avancées en Sciences sociales) и Agence universitaire de la Francophonie са  Француским институтом у Румунији (École française de Roumanie),  др Батаковић је представио рад :  “La francophilie en Serbie 1903-1918 : une tradition renforcée dans la Grande guerre ("Фpанкофилија у Србији 1903-1918: једна традиција ојачана током Великог рата").

 

Међународна научна конференција « Lettres d’Europe, et au-delà, dans le Mercure de France (1890-1940) », одржана је у Националном институту источних језика и цивилизација (INALCO) у Паризу, 21-22. новембра. Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на овој конференцији подневши излагање « Lettres yougo-slaves » du Mercure de France : une fenêtre sur la littérature des Slaves du Sud à l’époque de l’entre-deux-guerres ».

Програм скупа

Љубица Ђурић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на четвртом међународном скупу „Језици и културе у времену и простору“ на Филозофском факултету у Новом Саду, 22. новембра 2014. У коауторству са Младеном Ћирићем, докторандом на Филолошком факултету у Београду, представила је рад под називом „Метафоричка и метонимијска концептуализација ЉУБАВИ у текстовима турбо-фолк песама женских извођача“.

Програм скупа

Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу « Médiateurs et lieux de médiation de l’Europe du Sud-Est en France », одржаном 14. новембра у Институту словенских студија у Паризу. Станић је поднео реферат под насловом « Un médiateur méconnu : Raymond Warnier, la France et la Yougoslavie entre les deux guerres mondiales ».

Програм скупа

Љубица Ђурић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на првом међународном скупу „Международен филологически форум за студенти и докторанти“ у Софији, Бугарска, од 13. до 16. новембра 2014, који је организовао Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“.  Представила је рад под називом „Генеричке реченице са један/един у српском и бугарском“.

Програм скупа

Др Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ одржао је 5. новембра на Универзитету Париз Сорбона, Париз IV, предавање постипломцима на тему "Сећање на Велики рат у Србији" (La mémoire de la Grande Guerre en Serbie).

7. новембра у Институту Ausonius, у Бордоу, одржан је округли сто под називом „Les Balkans, entre Adriatique et mer Noire dans l’Antiquité“ у оквиру међународног пројекта који реализују Балканолошки институт САНУ и Институт Ausonius у склопу програма интегрисаних активности „Павле Савић” — „Партнерство Hubert Curien”. Са српске стране са радовима су учествовали  чланови пројекта др Владимир Петровић: Le réseau routier de la Mésie supérieure et ses relations avec la mer Noire et l’Egée, др Драгана Грбић: Aspects de la romanisation dans les provinces romaines entre Adriatique et Danube, и мр Војислав Филиповић,  у склопу сесије Celtes des Balkans, Gaulois du sud-ouest de la France. Са француске стране учествовали су Patrick Counillon, Askold Ivantchik, Florence Verdin и Anne Colin.

Програм скупа

Др Милош Луковић, виши научни сарадник, учествовао је на Међународном научном скупу „Ius Valachicum“, који је одржан у Букурешту 20–21. октобра 2014. године у организацији Историјског факултета Универзитета у Букурешту (Румунија) и Историјског института Универзитета „Адам Мицкјевич“ у Познању (Пољска). Др Луковић је поднео реферат на енглеском језику: Zakon Vlahom ("Ius Valachicum") in the foundation charters of the Serbian medieval monasteries and the kanun regarding to Vlachs in the early Ottoman Tax Registers (defters). Организатори овог скупа објавиће зборник радова са Скупа на енглеском језику.

У оквиру пројекта European Network on Archival Cooperation (ENArC) посебно место заузима програм суседског повезивања (Linking-the-Neighbourhood-Programme), с обзиром да је непрестано проширивање мреже партнерских установа једно од начела пројект-координатора, удружења International Centre for Archival Research (ICARUS). Као учесник пројекта ENArC из Србије, Балканолошки институт САНУ у оквиру поменутог програма сарађује са Институтом за књижевност Бугарске академије наука. Заједничка конференција je била одржана у Софији и имала је два циља:

1. Приказ досадашњих резултата сарадње, међу којима се посебно истиче онлајн архив сачуваних бугарских средњовековних повеља.

2. Пружање могућности представницима значајних научноистраживачких, архивских и установа културе из Бугарске да прикажу и размене сопствена искуства везана за дигиталну обраду средњовековних и других историјских извора.

30. oktobar 2014.

Универзитет  ‘’Св.  Климент Охридски'', Софија

Програм скупа

Презентације:

Жарко Вујошевић     Kerstin Muff      Daniel Jeller      Драгић Живојиновић - Небојша Порчић 

Нина Гагова

Жарко Вујошевић

Kerstin Muff