Вести

Ma Милена Давидовић на међународној конференцији „Българо-сръбски книжовни и културни връзки в контекста на византийската цивилизация“

17.06.2022.

Ma Милена Давидовић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији „Българо-сръбски книжовни и културни връзки в контекста на византийската цивилизация“, која је у организацији Института за Литературу БАН и Византолошког института САНУ одржана преко ZOOM платформе 15. јуна 2022. године.

Милена Давидовић је представила реферат „Српски скрипторијум у Серу и српско-ромејски политички и црквени односи“.

 

Програм конференције

Најновије