Вести

Др Игор Вукадиновић на међународној конференцији „Cultural diplomacy and cultural relations. Strengthening fair collaboration, diversity and dialogue"

06.06.2022.

Др Игор Вукадиновић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној конференцији „Cultural diplomacy and cultural relations. Strengthening fair collaboration, diversity and dialogue“, одржаној 1–3. јуна 2022. у организацији Универзитета уметности у Београду.

Он је презентовао рад на тему „Културна дипломатија у односима Југославије и Албаније након Другог светског рата, 1945–1948“.

Најновије