Вести

Linking past, present and future

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном конгресу „Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)”, који је одржан од 17. до 19. јуна 2015. године у Букурешту. Конгрес су организовали Друштво за румунске студије (Society for Romanian Studies, US) и Факултет политичких наука Универзитета у Букурешту. Др Ђурић-Миловановић је учествовала у раду два панела „Home-Growing Religious Movements in Interwar Romania and Moldova“ и „Reviving Romanian Religion: the Limits of Acceptability“. У оквиру другог панела изложила је рад под насловом „Romanian Nazarenes and the Christian Orthodox Revival Movement Oastea Domnului in Serbian Banat“.

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на научном скупу „СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ. ДВЕСТА ГОДИНА ОД ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА“. Др Љ. П. Ристић је изложио реферат под насловом „Странци – савременици о кнез-Милошу Обреновићу“. Овај научни скуп са међународним учешћем одржан је 07. јуна 2015. године у Чачку у организацији Историјског института из Београда и Међуопштинског историјског архива Чачак.

Програм скупа

Konferencija Rijeka

Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  учествовала је на међународној научној конференцији Icons and Iconology (Ninth International Conference of Iconographic Studies) која је одржана 2. и 3. јуна 2015. у Ријеци (Хрватска). Организатори скупа су били: Центар за иконографске студије, Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци; Музеј руских икона, Клинтон, Масачусетс (САД); Институт за студије културе и хришћанства, Београд (Србија), и Амерички универзитет у Риму (Италија), у сарадњи са: Харвардским универзитетом (САД), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Љубљанским универзитетом (Словенија) и Понтификалним грегоријанским универзитетом у Риму (Италија). На скупу на коме је учествовало 30 истраживача, В. Живковић је поднела рад под насловом: Icons as Mental Images at the Deathbed. The Preparations for a Good Death in the Late Medieval Devotional Practices of Kotor (Montenegro). Радови ће бити публиковани у IKON 9 – зборнику радова са Деветог скупа иконографских студија 2015.

Програм скупа


Simpozionul-International-de-Lingvistica

Љубица Ђурић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учестовавала је на Шестој међународној лингвистичкој конференцији у Букурешту од 29. до 30. маја, у организацији Лингвистичког института Румунске академије „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, са радом „De l’utilisation du numéral un comme article indéfini en serbe par comparaison avec le français: le cas des phrases génériques.“

Програм скупа

Simpozionul-International-de-Lingvistica

Др Биљана Сикимић одржала је пленарно предавање 28. маја, на XV Међународном скупу посвећеном мањинским језицима, који се одржао 28–30. маја 2015. године на Филолошком факултету у Београду. Предавање је носило назив: “Banat Bulgarian within primary educational system”. На истом скупу др Марија Мандић је изложила коауторски рад са маг. Сандром Буљановић 28. маја, под називом. “Majority vs. minority language: The case of the Serbian-Hungarian primary school in Debeljača“ Др Анамарија Сореску Маринковић је 29. маја изложила коауторски рад са др Моником Хутану “Education in early childhood language for the Vlach minority of Eastern Serbia: challenges and perspectives”.  

Програм скупа

Др Марија Мандић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, одржала је предавање под називом „Наративи етничког идентитета код Срба у Мађарској“ на Катедри за филозофију и друштвене науке Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“ у Вршцу, 25. маја 2015. године.

У оквиру пројекта „Друштво, духовно-материјална култура и комуникације на Балкану у праисторији и раној историји Балкана”, а под окриљем манифестације Дани Београда, у суботу (25. априла 2015. год.) је на археолошком локалитету Винча-Бело брдо организована радионица за децу током које су деца, али и родитељи, могли да сазнају више о исхрани становника овог неолитског насеља, да ‘уживо’ виде и дотакну археолошке остатке хране (животињске кости и угљенисане остатке биљака) и да намирнице комбинују у ‘неолитске рецепте’. Радионица је реализована као део успешне сарадње између сарадника Балканолошког института (др Драгана Филиповић, истраживач-сарадник и Кристина Пенезић, спољни сарадник) и Музеја града Београда (Милорад Игњатовић, виши кустос). Слична интерактивна поставка већ је представљена на прошлогодишњем Фестивалу науке у Београду али, судећи по одзиву у суботу, интересовање публике за ову врсту садржаја и овакав вид презентације и даље постоји. Поред посетилаца, и студенти прве године археологије су у суботу имали прилику да науче више о методама истраживања и реконструкције исхране у прошлости, и да се упознају са разним врстама органских остатака и предмета са којима ће се сусретати током археолошких ископавања.

Др Александра Ђурић Миловановић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, одржала је два гостујућа предавања 20. априла 2015. године, на Хотон колеџу у држави Њујорк (Сједињене Америчке Државе). Прво предавање било је намењено студентима историје у оквиру почасног програма East Meets West, док је друго предавање под називом „Religious minorities and the State Power” одржано на катедри за теологију Хотон колеџа.

 

др Драгана Грбић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је 13. и 14. априла 2015. на међународној радионици "International Workshop Contact Phenomena Between Greek and Latin and Peripheral Languages in the Mediterranean Area (1200 B.C. – 600 A.D.)" / “Fenomeni di contatto fra Greco e Latino e lingue periferiche nel bacino del Mediterraneo (1200 A.C. – 600 D.C.)”. Радионица је одржана на Универзитету у Каљарију (Università di Cagliari), уз подршку Associazione Culturale Rodopis Experience Ancient History. Представила је рад “Greek, Latin and Palaeo-Balkan Languages in Contact”.

Програм скупа

Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ учествовала је 10 – 11. априла 2015. године на међународној научној конференцији Segregation and Integration in the History of the Hospital (International Network for the History of Hospitals), у Дубровнику. Организатори скупа су били: Oxford Brookes University и Хрватског института за повијест из Загреба. Др Живковић је имала излагање на тему:  Rogans dictas pauperes personas ut rogent Deum pro anima sua. The integration and segregation of hospitals within the framework of the sacral topography of medieval Kotor. Тема овогодишњег скупа је био концепт сегрегације и интеграције у историји хоспитала као институција од средњег века до модерног доба, посматран кроз различите аспекте: политичке, економске, религиозне, културне, архитектонске и др. У раду Rogans dictas pauperes personas ut rogent Deum pro anima sua  анализирана је појава, развој, деловање, организација и религиозна позадина которских средњовековних хоспитала hospitale sancte Crucis, hospitale Spiritus sancti and hospitale s. Lazari (Domus leprosorum) Овако контекстуализован проблем омогућио је сагледавање наведних институција кроз динамички процес интеграције и сегрегације на различитим нивоима – од економских и социјалних до каритивних захтева средњовековне религиозне праксе.