Вести

Међународна конференција о румунским студијама у Темишвару

22.06.2022.

Др Анамарија Сореску-Маринковић и др Александра Ђурић Миловановић, више научне сараднице Балканолошког института САНУ, учествовале су од 15. до 17. јуна 2022. године на међународној конференцији Друштва за румунске студије у Темишвару.

Овогодишња тема конференције је била Borders and Transfers, а организатори су били Западни Универзитет у Темишвару и Народни музеј уметности у Темишвару (Румунија). Др Сореску-Маринковић имала је излагање о методологији теренског рада у румунофоним заједницама на Балкану, у оквиру панела Challenging the Imagined Cultural FrontiersThe Ethnographic Method in Recent Fieldresearches. Др Ђурић Миловановић имала је излагање о истраживањима религиозности Румуна ван граница Румуније, у оквиру округлог стола The Study of Religion in and of Romania. Конференција је окупила велики број научника који се баве румунским студијама широм света.

Најновије