Вести

Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу « Médiateurs et lieux de médiation de l’Europe du Sud-Est en France », одржаном 14. новембра у Институту словенских студија у Паризу. Станић је поднео реферат под насловом « Un médiateur méconnu : Raymond Warnier, la France et la Yougoslavie entre les deux guerres mondiales ».

Програм скупа

Љубица Ђурић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на првом међународном скупу „Международен филологически форум за студенти и докторанти“ у Софији, Бугарска, од 13. до 16. новембра 2014, који је организовао Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“.  Представила је рад под називом „Генеричке реченице са један/един у српском и бугарском“.

Програм скупа

Др Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ одржао је 5. новембра на Универзитету Париз Сорбона, Париз IV, предавање постипломцима на тему "Сећање на Велики рат у Србији" (La mémoire de la Grande Guerre en Serbie).

7. новембра у Институту Ausonius, у Бордоу, одржан је округли сто под називом „Les Balkans, entre Adriatique et mer Noire dans l’Antiquité“ у оквиру међународног пројекта који реализују Балканолошки институт САНУ и Институт Ausonius у склопу програма интегрисаних активности „Павле Савић” — „Партнерство Hubert Curien”. Са српске стране са радовима су учествовали  чланови пројекта др Владимир Петровић: Le réseau routier de la Mésie supérieure et ses relations avec la mer Noire et l’Egée, др Драгана Грбић: Aspects de la romanisation dans les provinces romaines entre Adriatique et Danube, и мр Војислав Филиповић,  у склопу сесије Celtes des Balkans, Gaulois du sud-ouest de la France. Са француске стране учествовали су Patrick Counillon, Askold Ivantchik, Florence Verdin и Anne Colin.

Програм скупа

Др Милош Луковић, виши научни сарадник, учествовао је на Међународном научном скупу „Ius Valachicum“, који је одржан у Букурешту 20–21. октобра 2014. године у организацији Историјског факултета Универзитета у Букурешту (Румунија) и Историјског института Универзитета „Адам Мицкјевич“ у Познању (Пољска). Др Луковић је поднео реферат на енглеском језику: Zakon Vlahom ("Ius Valachicum") in the foundation charters of the Serbian medieval monasteries and the kanun regarding to Vlachs in the early Ottoman Tax Registers (defters). Организатори овог скупа објавиће зборник радова са Скупа на енглеском језику.

У оквиру пројекта European Network on Archival Cooperation (ENArC) посебно место заузима програм суседског повезивања (Linking-the-Neighbourhood-Programme), с обзиром да је непрестано проширивање мреже партнерских установа једно од начела пројект-координатора, удружења International Centre for Archival Research (ICARUS). Као учесник пројекта ENArC из Србије, Балканолошки институт САНУ у оквиру поменутог програма сарађује са Институтом за књижевност Бугарске академије наука. Заједничка конференција je била одржана у Софији и имала је два циља:

1. Приказ досадашњих резултата сарадње, међу којима се посебно истиче онлајн архив сачуваних бугарских средњовековних повеља.

2. Пружање могућности представницима значајних научноистраживачких, архивских и установа културе из Бугарске да прикажу и размене сопствена искуства везана за дигиталну обраду средњовековних и других историјских извора.

30. oktobar 2014.

Универзитет  ‘’Св.  Климент Охридски'', Софија

Програм скупа

Презентације:

Жарко Вујошевић     Kerstin Muff      Daniel Jeller      Драгић Живојиновић - Небојша Порчић 

Нина Гагова

Жарко Вујошевић

Kerstin Muff

Марија Илић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на 9. међународном скупу „Српски језик, књижевност, уметност“ у Крагујевцу, 24–25. X 2014, који је организовао Филолошко-уметнички факултет – ФИЛУМ, Универзитета у Крагујевцу. Др Илић је представила коауторски рад с Пером Ластићем (Српски институт, Будимпешта) под називом „Српски у језичком пејзажу Мађарске: путеви, улице и јавни простори“. Рад је представљен у оквиру Округлог стола „Српска језичка дијаспора: одржавање језика и идентитета говорника у мигрантским условима“.

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ је, 13. и 14. октобра 2014. године у Београду, учествовао на међународној научној конференцији о српско-руским односима током XIX и XX века. Др Ристић је поднео реферат Србија и Русија у време намесништва (1889–1893). Из британских извештаја. Конферeнцију на којој је учествовало око тридесет историчара из Србије и Русије организовало је Одељење историјских наука Српске академије наука и уметности у Београду.

Програм скупа

Балканолошки институт САНУ и Институт Ausonius из Бордоа реализују пројекат билатералне научне сарадње под називом: Средње Подунавље, доња Посавина и централни Балкан: простор насељавања, простор комуникација од I до V века после ХристаMiddle Danube, Lower Sava and Central Balkans: land of anchor, land of passage from first to fifth century A.D., у оквиру Програма интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Hubert Curien” (PHC), 2014-2015 (бр. 451-03-3455/2013-09/16). У склопу овог пројекта, током прве недеље октобра изведено је више активности, од којих издвајамо:

Округли сто у оквиру пројекта „Павле Савић 2014–2015“

У уторак, 7. октобра, у библиотеци Балканолошког института, одржан је округли сто под именом Средње Подунавље, доња Посавина и централни Балкан: простор насељавања, простор комуникација од I до V века после Христа. У округлом столу учествовали су чланови и сарадници пројекта са српске и француске стране, а теме излагања биле су усмерене на комуникације и контакте на Балкану у римско доба.

Изложба „Сврљиг и источна Србија кроз векове, од Палеолита до данас

У оквиру пројекатских активности, 9. октобра 2014. године, у Народној библиотеци Стеван Сремац у Нишу, отворена је изложба „Сврљиг и источна Србија кроз векове, од Палеолита до данас“, аутора Владимира П. Петровића и Војислава Филиповића, у организцији Француског института у Србији у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ. Изложба је посвећена источној Србији кроз векове и прати археолошка истраживања на локалитету Timacum Maius, која се успешно спроводе под егидом Балканолошког института САНУ у сарадњи са француским археолозима

Др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ је, од 8. до 11. октобра 2014. године у Темишвару, у Румунији, учествовао на Трећој међународној конференцији о концептуалној историји: Conceptualizing Modernity in the Central and Southeastern European Cultures: Notions, Discourses and Languages. На конференцији су разматрани облици модерности и њеног утицаја на концепте, дискурсе, језик, и представе о Централној и Југоисточној Европи као и на дихотомна посматрања локалног, регионалног, националног и транснационалног. Др Ристић је поднео реферат Learning of Foreign Languages as a Process of Modernization in 19th-Century Serbia. Конферeнцију су организовали The Centre for Advanced Studies in History of the West University of Timisoara и Historisches Institut der RWTH Aachen.