Вести

Објављена књига др Игора Вукадиновића „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“

29.03.2022.

У посебном издању Балканолошког института САНУ објављена је књига „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“ аутора др Игора Вукадиновића, научног сарадника Балканолошког института.

Књига приказује историју аутономије Косова и Метохије и реконструише политичке, друштвене, економске и културне процесе који су се на том простору одвијали од формирања првих самоуправних органа власти Косова и Метохије у последњој фази Другог светског рата до преображаја аутономије и фактичке суспензије републичке власти на том простору 1969. године. Књига открива на који начин су Јосип Броз и југословенски партијски врх користили аутономију Косова и Метохије као средство за остваривање својих цљева према српској и југословенској државности.

Истраживање је засновано на анализи необјављених докумената из Архива Југославије, Архива Србије, Централног државног архива Албаније, Дипломатског архива Министарства спољних послова Србије, Архива Косова и Архива Војводине, као и коришћења објављених историјских извора, мемоара и дневника, штампе, периодике и литературе.

Најновије