Вести

Гостујућа предавања у Загребу

18.04.2022.

Др Александра Ђурић Миловановић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, одржала је два гостујућа предавања у Загребу.

Прво предавање на Институту за друштвена истраживања 11. априла 2022. године под насловом Улога хуманитарних верских организација у процесима социјалне инклузије избеглица са Блиског истока у Србији.

У оквиру Платформе за мобилност и међународну сарадњу етнолога и културних антрополога, Филозофског факултета у Загребу, одржала је друго предавање 12. априла 2022. године, под насловом Верске мањине и миграцијски процеси: истраживање назаренске дијаспоре у Северној Америци.

Предавању су присуствовали студенти и професори Одељења за етнологију и културну антропологију.

Најновије