Вести

Др Богдан Живковић на конференцији “The Iran-Iraq War (1980-1988)”

09.05.2022.

Др Богдан Живковић, истраживач сарадник Балканолошког института, учествовао је 4. и 5. маја на конференцији “The Iran-Iraq War (1980-1988)”.

Конференција је одржана у Барију, и организована од стране Универзитета Алдо Моро у Барију (Università degli studi di Bari Aldo Moro) и Британског института за персијске студије (The British Institute of Persian Studies).

Богдан Живковић представио је свој рад на тему: Yugoslavia, the Non-Aligned Countries, and the Iran-Iraq War.

Најновије