Вести

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној летњој школи Дијаспоре и транснационалне заједнице, која је одржана од 29. јуна до 10. јула 2015. на Коч Универзитету у Инстанбулу (Турска). Организатор летње школе је био Центар за истраживање миграција Коч Универзитета, у сарадњи са ERSTE Фондацијом (Аустрија), под покровитељством Včelí Dom (Словачка). Др А. Сореску Маринковић, која је и стипендисткиња ERSTE Фондације на програму за друштвена истраживања 2014/2016 – Дијаспоре, националне државе и водећа друштва у централној и источној Европи, је одржала 2. јула предавање под насловом Савремена румунска радна миграција у Србији: Ка новој парадигми дијаспоре.

Програм летње школе

radionica

Радионица „Методологија транскрипције, планирање корпуса и анотација“ је одржана 6. и 7. јула 2015, у Балканолошком институту САНУ, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“; подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језик радионице је био енглески.   

Програм радионице


На Шестој националној конференцији византолога одржаној од 18. до 20. јуна 2015. у Београду у организацији Српског комитета за византологију и Византолошког института САНУ своје радове је поднело троје сарадника Балканолошког института САНУ: др Даница Поповић,  научни саветник: „Гробови владара и црквених поглавара у средњовековној Србији ‒ поновно разматрање“ и  „Мироточење светог Симеона Немање ‒ култни аспект“; др Борис Милосављевић, научни сарадник: „Монархија као феномен дугог трајања и идеја самосталне српске државе“; и мр Марка Томић Ђурић, истраживач-сарадник: „Иконографија Богородице у сцени Благовести у Марковом манастиру и њена могућа значења“.

Програм скупа

Linking past, present and future

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном конгресу „Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)”, који је одржан од 17. до 19. јуна 2015. године у Букурешту. Конгрес су организовали Друштво за румунске студије (Society for Romanian Studies, US) и Факултет политичких наука Универзитета у Букурешту. Др Ђурић-Миловановић је учествовала у раду два панела „Home-Growing Religious Movements in Interwar Romania and Moldova“ и „Reviving Romanian Religion: the Limits of Acceptability“. У оквиру другог панела изложила је рад под насловом „Romanian Nazarenes and the Christian Orthodox Revival Movement Oastea Domnului in Serbian Banat“.

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на научном скупу „СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ. ДВЕСТА ГОДИНА ОД ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА“. Др Љ. П. Ристић је изложио реферат под насловом „Странци – савременици о кнез-Милошу Обреновићу“. Овај научни скуп са међународним учешћем одржан је 07. јуна 2015. године у Чачку у организацији Историјског института из Београда и Међуопштинског историјског архива Чачак.

Програм скупа

Konferencija Rijeka

Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  учествовала је на међународној научној конференцији Icons and Iconology (Ninth International Conference of Iconographic Studies) која је одржана 2. и 3. јуна 2015. у Ријеци (Хрватска). Организатори скупа су били: Центар за иконографске студије, Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци; Музеј руских икона, Клинтон, Масачусетс (САД); Институт за студије културе и хришћанства, Београд (Србија), и Амерички универзитет у Риму (Италија), у сарадњи са: Харвардским универзитетом (САД), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Љубљанским универзитетом (Словенија) и Понтификалним грегоријанским универзитетом у Риму (Италија). На скупу на коме је учествовало 30 истраживача, В. Живковић је поднела рад под насловом: Icons as Mental Images at the Deathbed. The Preparations for a Good Death in the Late Medieval Devotional Practices of Kotor (Montenegro). Радови ће бити публиковани у IKON 9 – зборнику радова са Деветог скупа иконографских студија 2015.

Програм скупа


Simpozionul-International-de-Lingvistica

Љубица Ђурић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учестовавала је на Шестој међународној лингвистичкој конференцији у Букурешту од 29. до 30. маја, у организацији Лингвистичког института Румунске академије „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, са радом „De l’utilisation du numéral un comme article indéfini en serbe par comparaison avec le français: le cas des phrases génériques.“

Програм скупа

Simpozionul-International-de-Lingvistica

Др Биљана Сикимић одржала је пленарно предавање 28. маја, на XV Међународном скупу посвећеном мањинским језицима, који се одржао 28–30. маја 2015. године на Филолошком факултету у Београду. Предавање је носило назив: “Banat Bulgarian within primary educational system”. На истом скупу др Марија Мандић је изложила коауторски рад са маг. Сандром Буљановић 28. маја, под називом. “Majority vs. minority language: The case of the Serbian-Hungarian primary school in Debeljača“ Др Анамарија Сореску Маринковић је 29. маја изложила коауторски рад са др Моником Хутану “Education in early childhood language for the Vlach minority of Eastern Serbia: challenges and perspectives”.  

Програм скупа

Др Марија Мандић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, одржала је предавање под називом „Наративи етничког идентитета код Срба у Мађарској“ на Катедри за филозофију и друштвене науке Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“ у Вршцу, 25. маја 2015. године.

У оквиру пројекта „Друштво, духовно-материјална култура и комуникације на Балкану у праисторији и раној историји Балкана”, а под окриљем манифестације Дани Београда, у суботу (25. априла 2015. год.) је на археолошком локалитету Винча-Бело брдо организована радионица за децу током које су деца, али и родитељи, могли да сазнају више о исхрани становника овог неолитског насеља, да ‘уживо’ виде и дотакну археолошке остатке хране (животињске кости и угљенисане остатке биљака) и да намирнице комбинују у ‘неолитске рецепте’. Радионица је реализована као део успешне сарадње између сарадника Балканолошког института (др Драгана Филиповић, истраживач-сарадник и Кристина Пенезић, спољни сарадник) и Музеја града Београда (Милорад Игњатовић, виши кустос). Слична интерактивна поставка већ је представљена на прошлогодишњем Фестивалу науке у Београду али, судећи по одзиву у суботу, интересовање публике за ову врсту садржаја и овакав вид презентације и даље постоји. Поред посетилаца, и студенти прве године археологије су у суботу имали прилику да науче више о методама истраживања и реконструкције исхране у прошлости, и да се упознају са разним врстама органских остатака и предмета са којима ће се сусретати током археолошких ископавања.