Вести

Konferencija Temišvar

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на годишњем скупу Друштва етнолога Румуније (Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din Romania – ASER) који је одржан од 11. до 13. новембра 2015. године у Темишвару (Румунија). Конференција је била одржана на Западном Универзитету у Темишвару. Александра Ђурић Миловановић имала је пленарно излагање под насловом Comunităţile religioase din Banat. O sitiuaţie actuală.

Програм конференције

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces у Бечу, од 10-15. новембра 2015. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање у оквиру панела 11b Urbane Zentren, под насловом: The Cohors I Cretum between Naissus and Iron Gate Limes: New Epigraphic Testemonies from Timacum Maius.

Организатори међународне научне конференције били су: Universität Wien - Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik и Università di Ferrara - Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane.

Web site: https://crdp3.univie.ac.at/home/

Програм симпозијума

Komunikacija u Zemlji Babel

 У Берну, Швајцарска, одржан је 11. и 12. новембра 2015. године међународни лингвистички скуп Communication in the “Country of Babel”: Language Ideological Debates on Contact Varieties, у организацији Универзитета у Берну. На скупу је учествовала научна сарадница Балканолошког института САНУ, др Анамарија Сореску Маринковић, која је поднела реферат Erasure and fractal recursivity in the standardization of Vlach (Брисање и фрактални рекурзивитет у стандардизацији влашког), заједно са Моником Хуцану, професорком румунског језика на Универзитету у Београду.

 

Програм скупа

manjine

У Заводу за проучавање културног развитка, 5. новембра 2015. године, одржана је промоција књиге Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини  Александре Ђурић Миловановић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. На промоцији су говорили проф. др Данијел Синани, проф. др Милан Вукомановић, др Радмила Радић, др Марија Мандић и ауторка. 

Valjevo

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Страдање и хуманизам / Suffering and Compassion. Ваљевска болница / Valjevo Hospital 1914 – 1915. Др Љ. П. Ристић је изложио реферат под насловом „Странци – сведоци патњи и страдања српског народа у Првом светском рату“. Овај међународни научни скуп одржан је у Ваљеву, 31. октобра 2015. године, у организацији Архива Србије из Београда и Међуопштинског историјског архива из Ваљева.

Програм конференције

Drobeta

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму Drobeta – Archaeology and History (the second edition) у Дробети – Турну Северину, Румунија од 29-30. октобра 2015. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Différents Aspects des Voies de Communication Romaines dans les Portes de Fer.

Организатор симпозијума је био Iron Gates Region Museum – Drobeta Turnu Severin.

Програм симпозијума

jezici i kulture

Сaњa Лaзaревић Рaдaк, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовaлa је  31. 10. 2015. нa конференцији  Језици и културе у времену и простору, одржaној нa Филозофском фaкултету у Новом Сaду. Њен реферат Психоaнaлитичкa теоријa филмa и дискурс о Бaлкaну сaжимa неке од кључних aспекaтa aнaлитичког приступa српској кинемaтогрaфији деведесетих годинa двaдесетог векa и филмским оствaрењимa из двехиљaдитих.

afisa

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији Солунски фронт у Првом светском рату у Солуну (The Salonica Front in the World War I) која је трајала од 22 до 24. октобра 2015. На скупу који су организовали Аристотелов Универзитет, Институт за балканске студије (ИМХА) и Унверзитет Македоније из Солуна,  др Батаковић је представио рад : "Serbia’s Role in the Final Breakthrough of the Salonica Front in September 1918". 

Програм скупа

beli grad

Марија Мандић je одржала предавање „Бели град: порекло епске формуле и словенског топонима. Трагом истраживања Мирјане Детелић?“, 20. октобра 2015. године у Галерији СЦК Нови Београд.

dvostruke manjine u srbiji

У Градској библиотеци Вршац 15. октобра 2015. године, одржана је промоција књиге Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини  Александре Ђурић Миловановић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. На промоцији су говорили др Мирча Маран, др Биљана Сикимић и ауторка.