Вести

Радионица „Теорија наратива и конструкциона граматика: анализа транскрипата из јужног Баната“, одржана је од 9. до 12. децембра 2015, на Институту за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. На Хумболтовом универзитету у Берлину том приликом, Марија Мандић је одржала предавање под називом „Collective and Personal Experience Narrative: Is there an Antagonism?“ (10.12.2015), а Ивана Вучина Симовић је одржала предавање под називом „Serbian language narration among children living in Mainland and Diaspora“ (11.12.2015). Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“; подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језик радионице је био енглески.

 

Програм радионице

Majnz

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици „Homelands and Hostlands: Political Mobilization among Migrant and Religious Communities in Europe and the Americas, 1848-1939“ у Мајнцу (Немачка), од 10. до 11. децембра 2015. године. На радионици је представила рад „On the Road to Religious Freedom“: a Study of the Nazarene Emigration from South-Eastern Europe to the United States. Oрганизатори радионице су били: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) и German Research Foundation. Представљени радови ће бити објављени у тематском броју часописа Immigrants & Minorities. Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora (Routledge).

Програм радионице

Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији Француско-српске правничке везе – изучавање уставног права у Србији одржаној на Правном факултету у Београду 27. и 28. новембра 2015.  Станић је одржао излагање Од једног до другог рата: српски студенти у Француској 1914-1939.

Програм конференције

Varsava

У петак, 27. новембра 2015, на Институту за славистику Универзитета у Варшави, др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, је држала предавање под насловом Са друге стране границе. Југословенска телевизија и њена рецепција у социјалистичкој Румунији. Предавању су присуствовали студенти србистике и кроатистике, као и њихови наставници.   

Нематеријално културно наслеђе

Етнографски институт САНУ организовао је у Српској академији наука и уметности 26. 11. 2015. године, научни скуп „Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната“. На скупу су учествовали сарадници Балканолошког института САНУ: др Биљана Сикимић, научна саветница, која је изложила рад „Банатски Бугари: могућности заштите језика и нематеријалног наслеђа“; др Светлана Ћирковић, научна сарадница, „Антрополошка и лингвистичка истраживања српских заједница у жупанији Арад у Румунији“; др Марија Мандић, научна сарадница, изложила је коауторски рад са др Александром Крелом „Вишејезичност у периоду између Првог и Другог светског рата: Наративи Немаца у Банату“; др Александра Ђурић Миловановић, научна сарадница, изложила је коауторски рад са др Мирчом Мараном „Религија и нематеријално културно наслеђе: истраживања религиозности Румуна у Банату“.

Програм скупа

M.Lukovic

На позив Института европске етнологије Масариковог универзитета у Брну, Чешка Република, др Милош Луковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржао је 18. новембра 2015. године (уз power-point презентацију на чешком језику)  предавање за студенте етнологије и балканологије на тему: Tradiční pastevectví na Balkáně. Nejnovější poznatky („Традиционално сточарство на Балкану. Најновија сазнања“). Као члан комисије за одбрану докторске дисертације из области балканологије, приложио је своју рецензију (прилог реферату) за докторску дисертацију на тему: Žitá každodnost obyvatel horského Poreče v Makedonii („Животна свакодневица становништва планинске области Перече у Македонији“). Такође је узео учешћа у научним активностима поводом 70. годишњице оснивања наведеног института.

Archiving and collecting the past

Владимир В. Михајловић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је у раду курса и радионице за докторанде „Archive archaeology - Archiving and collecting the past“ који су одржани у Архусу, Данска, током 16. и 17. новембра 2015. године. Скуп су организовали Нордијски факултет за археологију из Осла (Nordic Graduate School in Archaeology) заједно с Факултетом за културу и друштво из Архуса (School for Culture and Society). Владимир В. Михајловић овом приликом представио је досадашње резултате својих истраживања у вези са архивом Л. Ф. Марсиљија.

Програм скупа

Konferencija Temišvar

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на годишњем скупу Друштва етнолога Румуније (Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din Romania – ASER) који је одржан од 11. до 13. новембра 2015. године у Темишвару (Румунија). Конференција је била одржана на Западном Универзитету у Темишвару. Александра Ђурић Миловановић имала је пленарно излагање под насловом Comunităţile religioase din Banat. O sitiuaţie actuală.

Програм конференције

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces у Бечу, од 10-15. новембра 2015. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање у оквиру панела 11b Urbane Zentren, под насловом: The Cohors I Cretum between Naissus and Iron Gate Limes: New Epigraphic Testemonies from Timacum Maius.

Организатори међународне научне конференције били су: Universität Wien - Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik и Università di Ferrara - Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane.

Web site: https://crdp3.univie.ac.at/home/

Програм симпозијума

Komunikacija u Zemlji Babel

 У Берну, Швајцарска, одржан је 11. и 12. новембра 2015. године међународни лингвистички скуп Communication in the “Country of Babel”: Language Ideological Debates on Contact Varieties, у организацији Универзитета у Берну. На скупу је учествовала научна сарадница Балканолошког института САНУ, др Анамарија Сореску Маринковић, која је поднела реферат Erasure and fractal recursivity in the standardization of Vlach (Брисање и фрактални рекурзивитет у стандардизацији влашког), заједно са Моником Хуцану, професорком румунског језика на Универзитету у Београду.

 

Програм скупа