Вести

manjine

У Заводу за проучавање културног развитка, 5. новембра 2015. године, одржана је промоција књиге Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини  Александре Ђурић Миловановић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. На промоцији су говорили проф. др Данијел Синани, проф. др Милан Вукомановић, др Радмила Радић, др Марија Мандић и ауторка. 

Valjevo

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Страдање и хуманизам / Suffering and Compassion. Ваљевска болница / Valjevo Hospital 1914 – 1915. Др Љ. П. Ристић је изложио реферат под насловом „Странци – сведоци патњи и страдања српског народа у Првом светском рату“. Овај међународни научни скуп одржан је у Ваљеву, 31. октобра 2015. године, у организацији Архива Србије из Београда и Међуопштинског историјског архива из Ваљева.

Програм конференције

Drobeta

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму Drobeta – Archaeology and History (the second edition) у Дробети – Турну Северину, Румунија од 29-30. октобра 2015. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Différents Aspects des Voies de Communication Romaines dans les Portes de Fer.

Организатор симпозијума је био Iron Gates Region Museum – Drobeta Turnu Severin.

Програм симпозијума

jezici i kulture

Сaњa Лaзaревић Рaдaк, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовaлa је  31. 10. 2015. нa конференцији  Језици и културе у времену и простору, одржaној нa Филозофском фaкултету у Новом Сaду. Њен реферат Психоaнaлитичкa теоријa филмa и дискурс о Бaлкaну сaжимa неке од кључних aспекaтa aнaлитичког приступa српској кинемaтогрaфији деведесетих годинa двaдесетог векa и филмским оствaрењимa из двехиљaдитих.

afisa

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији Солунски фронт у Првом светском рату у Солуну (The Salonica Front in the World War I) која је трајала од 22 до 24. октобра 2015. На скупу који су организовали Аристотелов Универзитет, Институт за балканске студије (ИМХА) и Унверзитет Македоније из Солуна,  др Батаковић је представио рад : "Serbia’s Role in the Final Breakthrough of the Salonica Front in September 1918". 

Програм скупа

beli grad

Марија Мандић je одржала предавање „Бели град: порекло епске формуле и словенског топонима. Трагом истраживања Мирјане Детелић?“, 20. октобра 2015. године у Галерији СЦК Нови Београд.

dvostruke manjine u srbiji

У Градској библиотеци Вршац 15. октобра 2015. године, одржана је промоција књиге Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини  Александре Ђурић Миловановић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. На промоцији су говорили др Мирча Маран, др Биљана Сикимић и ауторка. 

V konferencija Litvanija

Драган Бакић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је од 2. до 4. октобра 2015. године на Петом међународном конгресу белоруских студија одржаном у Каунасу, Литванија. Учествујући на панелу насловљеном „Централна Европа у политици великих сила, 1914-1945“, колега Бакић је презентовао рад Dealing with a „17 Stone Germany”: British Foreign Policy towards Danubian Europe, 1936-1939 који је извод из много обимнијег рада који ће изаћи из штампе следеће године у оквиру зборника радова под истим насловом као и поменути панел.

Програм конференције

mlada bosna

У Коларчевој задужбини 6. октобра 2015. године одржана је промоција књиге Политичке идеје Младе Босне. Аутор је стипендиста Балканолошког института Милош Војиновић. На промоцији је говорио и Вељко Станић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ.

Vlaška manjina u Evropi

 У Лублину, Пољска, одржан је 28–29. септембра 2015. године међународни научни скуп Влашка мањина у Европи – историја и културно наслеђе. Организатори скупа били су: Историјски институт Универзитета „Марија Кири Склодовска“ у Лублину, Институт за културу Јагјелоњског универзитета у Кракову и Историјски факултет Универзитета „Адам Мицкјевич“ у Познању. На скупу су учествовали сарадници Балканолошког института САНУ: др Милош Луковић, виши научни сарадник, поднео је на пољском језику реферат (уз видео-презентацију) „Самоуправне институције номадских и полуномадских сточара на Балкану и у карпатској области у позном средњем веку и у раном новом веку“ („Insytucje samorządowekoczowniczychipółkoczowniczychpasterzy na Bałkanach i w regionie karpackim w późnym średniowieczuiwczesnejnowożytności“); др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник, поднела је на енглеском језику реферат: „Мегленски Власи (Мегленорумуни) у Србији: заједница на рубу изумирања“ (“The Meglen Vlachs (Megleno-Romanians) of Serbia: a community on the verge of extinction”).

Програм скупа