Вести

Предавање „Political Radicalization and Fascistization in Yugoslavia under the Regency Regime of Prince Paul, 1934-1941”

16.11.2022.

др Драган Бакић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржао је 9. новембра 2022. предавање под насловом „Political Radicalization and Fascistization in Yugoslavia under the Regency Regime of Prince Paul, 1934-1941” постдипломцима Катедре за политичке науке и јавну администрацију на National and Kapodistrian University of Athens у оквиру курса State-Building in Southeastern Europe and the International Order: the 19th and 20th Centuries који држи доцент Zinovia (Jenny) Lialiouti. Предавање по позиву одржано је online.

Линк према рубрици Вести на вебсајту мастер програма Southeast European Studies: Politics, History, Economics  

Предавање

Најновије