Вести

Радионица „Анотација корпуса: наративи из јужног Баната“, одржана је у просторијама библиотеке Балканолошког института САНУ, 13.-15.06.2016. Радионица је реализована у оквиру  пројекта „Ка друштвеној конструктивној граматици: нови приступи у наративној теорији и  методологији“, Билатералне научне сарадње Балканолошког института САНУ и Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину (2015/2016).  Пројекат подржавају Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и Немачка службе за академску размену (DAAD). Језици радионице су били српски, енглески и немачки.

Програм радионице

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је у раду међународног научног скупа Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју који је, 10. и 11. јуна 2016. године, одржан у Сирогојну, Република Србија. У реферату под насловом Слика српског села прве половине 19. века у белешкама странаца – савременика, др Љ. П. Ристић је анализирао писања појединих западноевропских путописаца и научника који су, током прве половине 19. века, путовали и боравили у Кнежевини Србији и оставили упечатљиве записе о српском селу тога времена.

Програм скупа

На XXXIX скупу Српског археолошког друштва, одржаном у Вршцу од 2. до 4. јуна 2016. учествовао је Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ. У оквиру сесије „Учењаци, старинари, археолози – археологија у светлу сопствене историје” Михајловић је представио рад под насловом „Архивирање и историја археологије”.

Програм и књига апстраката

На Годишњем скупу Српског археолошког Друштва, одржаном у Градском музеју Вршца 2-4. јуна 2016. године, др Драгана Филиповић, научни сарадник Балканолошког института представила је два рада. Један носи наслов "First analysis of archaeological stable isotopes in Serbia: measuring δ13C values in charred fruit stones of Cornelian cherry" и произилази из недавно започете сарадње др Филиповић и Катедре за аналитичку хемију Хемијског факултета у Београду која за циљ има увођење нових научних метода у археолошка истраживања у Србији. Други рад, под насловом "Испитивање исхране првих земљорадника и популационе динамике у неолиту централног Балкана / Exploring early farming diets and population dynamics in the Neolithic central Balkans" представља резултате пројекта који реализује Лабораторија за биоархеологију Филозофског факултета у Београду са којом др Филиповић има успешну сарадњу.

Програм и књига апстраката

Војислав Г. Павловић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  објавио је у издању Института своју нову књигу De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie 1878-1918 [Од Србије до Југославије. Француска и настанак Југославије 1878-1918]. Разматрајући француски политички и дипломатски утицај на Балкану крајем 19. и почетком 20. века, аутор је на основу опсежних истраживања француских и српских дипломатских и војних архива понудио исцрпну студију из историје међународних односа .  Предговор за књигу је написао Жан-Пол Блед, професор емеритус Универзитета Париз-Сорбона.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици “After Empires: Mapping the state-of-art in contemporary Vojvodina” којa је одржанa од 20. до 21. маја 2016. године на Палићу. Радионицу су организовали Централно европски универзитет, Будимпешта (CEU) и Центар за студије југоисточне Европе, Универзитет у Грацу (Centre for Southeastern European Studies, University of Graz). Др Ђурић Миловановић је у оквиру панела Миграције и транснационализам, представила своја истраживања етничких и верских заједница у Србији и Северној Америци.

Програм конференције

Др Душан Т. Батаковић, директор Института, по позиву Мађарске академије наука, одржао је 19. априла 2106. предавање "Serbia and the Idea of South Slav Unity in the Years of the First World War" у Истраживачком центру за хуманистику Мађарске академије наука у Будимпешти.

Владимир В. Михајловић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је 26. и 27. марта 2016. на четвртој годишњој конференцији „Археологија између теорије и чињеница”. Тема овогодишњег скупа – којег је организовао Центар за теоријску археологију Филозофског факултета у Београду – била је култ и ритуалне праксе у археологији. Владимир В. Михајловић овом приликом представио је рад под насловом „Митови о сеобама у археологији”

Програм конференције

Др Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ,  одржао је у Лондону 17. марта предавање на тему: "Србија у Великом рату". Место предавања: UCL School of Slavonic and East European Studies.