Вести

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на годишњем скупу „Gypsy Lore Society“ и Међународној конференцији ромске студије, који су одржани између 14. и 16. септембра 2016. године у Стокхолму (Шведска). Скуп је организовао Центар за балтичке и источноевропске студије Содерторн Универзитета у Стокхолму. Др Сореску Маринковић је имала усмено излагање под насловом Роми Габори у Србији: звучни пејзаж Адвентистичке Цркве.

Програм конференције

Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу „22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists“ одржаном од 31. августа до 3. септембра 2016. у Виљнусу (Литванија), у организацији Европске асоцијације археолога (European Association of Archaeologists). На скупу који је окупио делагате из читаве Европе, али и са других континената, Владимир В. Михајловић коорганизовао је сесију: „Archives and archaeology – sources from the past, tools for the future“.

Програм скупа

Међународна византолошка асоцијација, Association Internationale des Études Byzantines (AIEB), одржала je 23. међународни византолошки конгрес у Београду од  22. до 27. августа 2016. године. Посебна пажња на конгресу била је посвећена продубљивању разумевања Византије као живог организма чији је век трајао више од једног миленијума и чија су идеологија, ерудиција, уметност и култура суштински доприносиле развитку Европе од позне антике преко средњег века до наших дана. На конгресу је учествовало више од 1200 научника из целог света.

У раду Програмског и Организационог одбора 23. међународног византолошког конгреса учествовала је др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ.

Балканолошки институт САНУ и издавачка кућа Клио  заједнички су објавили књигу DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA (издање на енглеском језику), аутора Марка Поповића, Смиље Марјановић Душанић и Данице Поповић. Књига сабира резултате досадашњих истраживања свакодневног живота у средњовековној Србији уз поређење са земљама Западне Европе, Византијом и територијама у њеном окружењу. У средишту пажње аутора је појединац, од владара, племића, преко градског и сеоског работника, до војника и духовника и њиховог односа према свету и окружењу, навикама и веровањима. Кроз цело дело прожимају се политичка, привредна и културна историја што омогућава потпунији увид у једну удаљену епоху, често посматрану кроз призму историјског следа догађаја.

Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном научном скупу Религија и медицина: лечење тела и душе од средњег века до данас са темом „Медицинска пракса и култ светих у Котору (14–16. век)“. Скуп је одржан 15. и 16. јула на Беркбеку, школи која чини део Лондонског универзитета, у организацији проф. Џона Хендерсона, Катрин Харви и Кармен Менгион, док је завршну реч дао професор Глазговског универзитета Семјуел К. Кон.

https://religionandmedicine.wordpress.com

Програм конференције

Међународни скуп International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP) сваке три године окупља археоботаничаре, археологе, етноботаничаре из целог света. Ове године скуп је одржан у Паризу, 4-9. јула, у простору Ботаничке баште. Др Драгана Филиповић, научни сарадник Балканолошког института представила је усмени рад "What’s under the rubble? Exploring and comparing botanical inventories of the Neolithic Vinča houses" и постер-презентацију "Exploring variations in crop storage and discard practices across Neolithic sites in Serbia". Презентације су резултат рада у оквиру пројекта ОИ177012 „Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана“. 

Вебсајт Скупа

Књига апстраката

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном конгресу Европске асоцијације за студије религије „Relocating Religion“ који је одржан од 28. јуна до 1. јула 2016. године на Универзитету у Хелсинкију (Финска). У сарадњи са др Џејмсом Капалом са Универзитета из Корка (Ирска), организовала је панел „Dislocations and Relocations. Transformations of Orthodox Christian Movements“. На панелу је представила рад „The God Prayers and the Lord’s Army: a case Study of the two Orthodox Renewal Movements in the Interwar and Communist Yugoslavia“

Програм конгреса

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном симпозијуму „Традиционална култура и глобализација”, одржан 24. јуна 2016. године у Араду (Румуниија). Скуп организује Културни центар града Арада, почев од 1999. године. Др Сореску Маринковић је била модератор панела Глобализација и идентитет, а имала је излагање под насловом Између језичког идентитета и језичке политике: Бањаши из Вајске (Србија).

Програм скупа

На позив Института за славистику Руске академије наука, директор Балканолошког института САНУ др Душан Т. Батаковић одржао је 14. јуна у Москви предавање под насловом "Косово: историја и савременост". Том приликом представљена је публици и његова књига на руском језику: Косово и Метохија. Историја и идеологија, у издању Универзитета у Јекатеринбургу.

Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на Десетом међународном научном скупу иконографских студија под насловом МАРИЈАНСКА ИКОНОГРАФИЈА: ИСТОК И ЗАПАД са темом „'Satana in forma della Madonna'. Madonna finta and the Kotor Dominicans – Word and Image“ (Satana in forma della Madonna. Лажна Мадона и которски доминиканци – реч и слика).

Скуп је одржан 2–4. јуна 2016. на Филозофском факултету у Ријеци (Хрватска) у организацији Центра за иконографске студије Филозофског факултета Свеучилишта у Ријеци; Студија теологије у Ријеци Католичког богословног факултета Свеучилишта у ЗагребуЧ Тесалског универзитета (Грчка); Љубљанског универзитета (Словенија); Грегоријанског папског универзитета у Риму (Италија); и Свеучилишта у Сплиту (Хрватска).

Програм конференције