Вести

balcanica

Част нам је да вас обавестимо да је постављен нови сајт посвећен часопису нашег Института на адреси: www.balcanica.rs.

Lukovic, Lublin

Др Милош Луковић, научни саветник Балканолошког института САНУ, боравио је у Пољској од 15. до 21. фебруара 2016. године. У Историјском институту Факултета хуманистичких наука Универзитета Марије Кири Склодовске у Лублину одржао је предавања о главним правцима медиевистичких истраживања у Србији и о истраживања традиционалне културе на Балкану.

Из штампе је изашла књига др Ивана Јордовића Платон и демократски корени тиранског човека. Студије о кнежевском огледалу, антидемократској теорији и тиранској типологији у класичној Грчкој у издању Балканолошког института САНУ. Платону се често замера да је његова перцепција природе демократије у толикој мери обележена предрасудама и филозофским приступом да је његово тумачење историјских чињеница и политичке реалности превише слободно. Иако овакве замерке нису сасвим без основа, циљ ове монографије јесте да докаже да је Платон приликом конципирања своје теорије о настанку тиранског човека ипак поседовао дубок увид у развој атинске демократске идеологије и да је то на његову критику демократије утицало далеко више него што се претпоставља. У средишту пажње ове студије налазе се два Платонова дијалога (Горгија и Држава) и њихова интеракција са другим мислиоцима тога раздобља (Тукидид, Херодот, Аристофан, Еурипид, Ксенофонт, софисти). Та анализа треба да покаже да се Платон ослањао на своје познавање демократске политичке мисли и праксе не само у својој осуди демократије већ и у формулисању сопствене политичке теорије.

Из штампе је изашла монографија, др Владимира П. Петровића, вишег научног сарадника Балканолошког института САНУ под насловом: Римска насеља и комуникације од Јадрана до Дунава (I – IV век). Књига је заједничко издање Балканолошког института САНУ и Филозофског факултета у Нишу.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији „Strangers and Pilgrims. Displacements and Spatial Transformations of Religion in the English-speaking World“ која је одржана 28. и 29. јануара 2016. године, на University Paris 1–Panthéon-Sorbonne у Паризу (Француска). На конференцији је представила рад: Migrating Religious Minority: Nazarene Emigration from Yugoslavia to North America. Oрганизатори конференције су били: Réseau Culture et Religion dans les Pays Anglophones (CRPA), Université Paris 8, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Радни језици скупа били су енглески и француски.

Програм конференције

icbs

Београд, 22. 08. 2016. – 27. 08. 2016.

Византија – свет промена


„Πάντα μὲν γὰρ μεταβάλλεται, ἀπόλλυται δὲ οὐδέν.”

(Максим Плануд)

Званични вебсајт конгреса

 

Позивно писмо за колеге из Србије

Обавештење о котизацијама за држављане Републике Србије

Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на конференцији Часопис Жена данас (1936-1940) одржаном 15. и 16. децембра 2015. у Институту за књижевност и уметност у Београду. Станић је одржао излагање на тему „Идеалистички неконформизам: Митра Митровић током тридесетих година 20. века“.

Програм конференције

Србија и Италија у Првом светском рату

Балканолошки институт САНУ у сарадњи са Универзитетом „Алдо Моро“ из Барија (Dipartimento di Scienze Politiche Università di Bari “Aldo Moro”) и Институтом за италијанску културу Београд (Istituto italiano di Cultura Belgrado) организовао је међународну научну конференцију „Србија и Италија у Првом светском рату“ у Београду, 4. 12. 2015. године. Његова екселенција амбасадор Републике Италије у Републици Србији, Ђузепе Манцо отворио je рад скупа уз присуство директора Института за италијанску културу Давидеa Скалманија. Своје радове поднело је троје сарадника Балканолошког института САНУ: директор института, др Душан Т. Батаковић, научни саветник: „Србија у Првом светском рату 1914-1918“, др Војислав Г. Павловић, виши научни сарадник: „Никола Пашић и спољна политика Србије, од Србије до Југославије“ и Душан Фундић истраживач-приправник: „Албанско питање и српско-италијански односи“.

 

Програм конференције

Радионица „Теорија наратива и конструкциона граматика: анализа транскрипата из јужног Баната“, одржана је од 9. до 12. децембра 2015, на Институту за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. На Хумболтовом универзитету у Берлину том приликом, Марија Мандић је одржала предавање под називом „Collective and Personal Experience Narrative: Is there an Antagonism?“ (10.12.2015), а Ивана Вучина Симовић је одржала предавање под називом „Serbian language narration among children living in Mainland and Diaspora“ (11.12.2015). Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“; подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језик радионице је био енглески.

 

Програм радионице

Majnz

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици „Homelands and Hostlands: Political Mobilization among Migrant and Religious Communities in Europe and the Americas, 1848-1939“ у Мајнцу (Немачка), од 10. до 11. децембра 2015. године. На радионици је представила рад „On the Road to Religious Freedom“: a Study of the Nazarene Emigration from South-Eastern Europe to the United States. Oрганизатори радионице су били: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) и German Research Foundation. Представљени радови ће бити објављени у тематском броју часописа Immigrants & Minorities. Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora (Routledge).

Програм радионице