Вести

У организацији Association internationale d’études du  sud-est européen (AIESEE), у Софији је од 31. августа до 4. септембра 2015. одржан XI међународни конгрес студија Југоисточне Европе. У оквиру панела Европске традиције на Балкану у 19. и 20. веку – континуитет и промене: случај Србије, излагања су поднели Душан Т. Батаковић (Француски утицаји у грађењу демократије у Србији 1839-1914), Драган Бакић (Између љубави и мржње: Југославија, Бугарска и интегрално југословенство у међуратној Европи), Вељко Станић (Европски културни модели у међуратној Југославији), Војислав Павловић (Титово „не“ европским интеграцијама) и Слободан Г. Марковић (Србија и придруживање ЕУ после 2000). На конгресу је учествовао и Владимир Петровић који је у оквиру панела Пролегомена европским интеграцијама Југоисточне Европе одржао излагање Различити аспекти римских комуникација у троуглу Timacum Maius, Ratiaria, Pautalia: нова епиграфска и археолошка сведочанства.

Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу „21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists“ одржаном од 2. до 5. септембра 2015. у Глазгову, у организацији Европске асоцијације археолога (European Association of Archaeologists). На скупу који је окупио преко 2000 делагата из читаве Европе, али и са других континената, Владимир В. Михајловић представио је рад под насловом: „Discovering of the Serbian archaeology: Felix Kanitz and his network“.

Програм скупа

Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном научном скупу THE 2nd ST. VLADIMIR READINGS. In honor of the 1000th Anniversary of the Assumption of St. Prince Vladimir Equal to the Apostle, одржаном од 24. до 29. јула у Севастопољу, у организацији Рускe aкадемијe уметности,  Археолошког института Крима, Завода за заштиту културе „ Херсонес Таврикијски“ и Државног завода за културу. На скупу, који је окупио више од тридесет еминентних историчара, археолога и историчара уметности из више земаља, др Даница Поповић је представила ауторски рад : “THE CULT OF THE HOLY RULER IN MEDIEVAL SERBIA”.

Програм скупа

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној летњој школи Дијаспоре и транснационалне заједнице, која је одржана од 29. јуна до 10. јула 2015. на Коч Универзитету у Инстанбулу (Турска). Организатор летње школе је био Центар за истраживање миграција Коч Универзитета, у сарадњи са ERSTE Фондацијом (Аустрија), под покровитељством Včelí Dom (Словачка). Др А. Сореску Маринковић, која је и стипендисткиња ERSTE Фондације на програму за друштвена истраживања 2014/2016 – Дијаспоре, националне државе и водећа друштва у централној и источној Европи, је одржала 2. јула предавање под насловом Савремена румунска радна миграција у Србији: Ка новој парадигми дијаспоре.

Програм летње школе

radionica

Радионица „Методологија транскрипције, планирање корпуса и анотација“ је одржана 6. и 7. јула 2015, у Балканолошком институту САНУ, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“; подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језик радионице је био енглески.   

Програм радионице


На Шестој националној конференцији византолога одржаној од 18. до 20. јуна 2015. у Београду у организацији Српског комитета за византологију и Византолошког института САНУ своје радове је поднело троје сарадника Балканолошког института САНУ: др Даница Поповић,  научни саветник: „Гробови владара и црквених поглавара у средњовековној Србији ‒ поновно разматрање“ и  „Мироточење светог Симеона Немање ‒ култни аспект“; др Борис Милосављевић, научни сарадник: „Монархија као феномен дугог трајања и идеја самосталне српске државе“; и мр Марка Томић Ђурић, истраживач-сарадник: „Иконографија Богородице у сцени Благовести у Марковом манастиру и њена могућа значења“.

Програм скупа

Linking past, present and future

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном конгресу „Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)”, који је одржан од 17. до 19. јуна 2015. године у Букурешту. Конгрес су организовали Друштво за румунске студије (Society for Romanian Studies, US) и Факултет политичких наука Универзитета у Букурешту. Др Ђурић-Миловановић је учествовала у раду два панела „Home-Growing Religious Movements in Interwar Romania and Moldova“ и „Reviving Romanian Religion: the Limits of Acceptability“. У оквиру другог панела изложила је рад под насловом „Romanian Nazarenes and the Christian Orthodox Revival Movement Oastea Domnului in Serbian Banat“.

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на научном скупу „СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ. ДВЕСТА ГОДИНА ОД ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА“. Др Љ. П. Ристић је изложио реферат под насловом „Странци – савременици о кнез-Милошу Обреновићу“. Овај научни скуп са међународним учешћем одржан је 07. јуна 2015. године у Чачку у организацији Историјског института из Београда и Међуопштинског историјског архива Чачак.

Програм скупа

Konferencija Rijeka

Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  учествовала је на међународној научној конференцији Icons and Iconology (Ninth International Conference of Iconographic Studies) која је одржана 2. и 3. јуна 2015. у Ријеци (Хрватска). Организатори скупа су били: Центар за иконографске студије, Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци; Музеј руских икона, Клинтон, Масачусетс (САД); Институт за студије културе и хришћанства, Београд (Србија), и Амерички универзитет у Риму (Италија), у сарадњи са: Харвардским универзитетом (САД), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Љубљанским универзитетом (Словенија) и Понтификалним грегоријанским универзитетом у Риму (Италија). На скупу на коме је учествовало 30 истраживача, В. Живковић је поднела рад под насловом: Icons as Mental Images at the Deathbed. The Preparations for a Good Death in the Late Medieval Devotional Practices of Kotor (Montenegro). Радови ће бити публиковани у IKON 9 – зборнику радова са Деветог скупа иконографских студија 2015.

Програм скупа


Simpozionul-International-de-Lingvistica

Љубица Ђурић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учестовавала је на Шестој међународној лингвистичкој конференцији у Букурешту од 29. до 30. маја, у организацији Лингвистичког института Румунске академије „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, са радом „De l’utilisation du numéral un comme article indéfini en serbe par comparaison avec le français: le cas des phrases génériques.“

Програм скупа