Вести

Конференција „Концепти национализма и патриотизма у српском политичком дискурсу – средњи век, нови век, савремено доба“

06.06.2024.

Научни сарадници Балканолошког института САНУ, др Марија Васиљевић и др Душан Фундић учествовали су на конференцији „Концепти национализма и патриотизма у српском политичком дискурсу – средњи век, нови век, савремено доба“ одржаној на Филозофском факултету Универзитета у Београду 30. и 31. маја 2024.

Марија Васиљевић одржала је излагање насловљено Династија као носилац колективног идентитета: Стари српски родослови и стеме док је Душан Фундић одржао излагање под насловом Дискурси српског национализма (c. 1890–1914) и „Конова дихотомија“.

Најновије