Вести

Предавање др Драгане Ђурић „Вредновање дана у недељи код словенских народа“

24.06.2024.

Др Драгана Ђурић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, одржала је 20. јуна 2024. године јавно предавање на тему „Вредновање дана у недељи код словенских народа“ на позив Огранка САНУ у Нишу. Предавање је било посвећено расветљавању фактора, који су утицали на семантизацију и формирање народних представа о данима код Словена, при чему су се као најзначајнији издвојили називи дана и подела на „мушке“ и „женске“ дане, место које дан заузима у седмици, затим поглед на недељу и понедељак као први дан седмице, припадност парним и непарним данима. Разматран је и утицај хришћанског погледа на дане, као и апокрифних текстова, посебно у формирању ликова персонификованих женских дана у јужнословенској народној лирској поезији.

 

Више о предавању

Најновије