Вести

Данило Савић на међународном скупу « Messapie et messapien : pour un nouveau bilan archéologique, épigraphique et linguistique »

06.06.2024.

Истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, мср Данило Савић, учествовао је на међународном скупу под називом « Messapie et messapien : pour un nouveau bilan archéologique, épigraphique et linguistique » одржаној на École Pratique des Hautes Études у Паризу. Скуп је био посвећен историји, језику и култури Месапа, античког народа балканског порекла који је од бронзаног доба до римских освајања настањивао сам југ Италије. На скупу је излагало преко 20 истраживача из Француске, Италије, Велике Британије, Аустрије и Србије.

Данило Савић је одржао предавање под насловом « Le messapien et l’illyrien : reprise de la question », чија су тема били односи између језика Месапа и домородачких народа Илирика.

Најновије