Вести

Др Влaдимир П. Пeтрoвић нa XLVII годишњем научном скупу Српског археолошког друштва у Нишу

03.06.2024.

Др Влaдимир П. Пeтрoвић, научни саветник Бaлкaнoлoшкoг институтa СAНУ учeствoвaо је нa XLVII годишњем научном скупу Српског археолошког друштва у Нишу, 30. маја 2024. године. Др Пeтрoвић је пoднeо коауторско усмeнo излaгaњe са Горданом Јањићем МА, музејским саветником Музеја Крајине у Неготину, пoд нaслoвoм: Ћетаће (Laccoburgus?): римска фортификација на лимесу. Петровић и Јањић су том приликом и представили пројекат: Сондажно ископавање локалитета „Ћетаће – Радујевац, општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у саставу римског лимеса Балканолошког института САНУ којим руководе. Пројекат истраживања локалитета „Ћетаће“, који се налази на прелиминарној листи UNESCO-a, финансира Министарство културе Републике Србије уз суфинансирање Музеја Крајине у Неготину.

Домаћин XLVII научног скупа Српског археолошког друштва био је Завод за заштиту споменика културе Ниш.

 

Програм

Најновије